Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CĂN CỨ XÁC ĐỊNH PHÍ BAO THANH TỐN

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH PHÍ BAO THANH TỐN

Tải bản đầy đủ - 0trang

 Phí: được thu ngay sau khi tiến hành giải ngân

 Lãi và khoản ứng trước: được thu một lần ngay sau

khi bên mua thanh toán các khoản phải thu07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang947. ĐIỀU KIỆN CÁC KHOẢN PHẢI THU

Doanh nghiệp cần chú ý các khoản phải thu không được bao thanh

toán thường phát sinh từ.

 Hợp đồng mua, bán hàng hóa bị cấm.

 Các giao dịch, thỏa thuận bất hợp pháp.

 Các giao dịch, thỏa thuận đang có tranh chấp.

 Các hợp đồng bán hàng dưới hình thức ký gửi.

 Các hợp đồng mua, bán hàng có thời hạn thanh tốn còn lại trên

180 ngày.

 Các hợp đồng liên quan đến các dự án thu tiền từng phần theo tiến

độ thực hiện.

 Các khoản phải thu đã được gán nợ hoặc cầm cố, thế chấp.

 Các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán theo hợp đồng mua,

bán hàng.07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang958. HỒ SƠ BAO THANH TOÁN1. Hồ sơ pháp lý.

2. Hồ sơ đăng ký: Giấy đề nghị cấp hạn mức BTT hoặc

giấy đề nghị BTT.

3. Hồ sơ tài chính.

4. Bộ hồ sơ liên quan đến khoản phải thu bao gồm:Hợp đồng mua bán hàng hóa.

Hóa đơn bán hàng.

Phiếu xuất kho/ biên bản giao nhận hàng hóa.

Thơng báo chuyển nhượng khoản phải thu cho NH kèm theo

xác nhận và cam kết thanh toán trực tiếp cho NH từ đơn vị

mua hàng.5. Một số hồ sơ khác khi NH yêu cầu nếu thấy cần thiết

(bao gồm cả hồ sơ về TSĐB).

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang96

969. QUY TRÌNH BAO

THANH TỐN07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang97QUY TRÌNH BAO THANH TỐN NỘI ĐỊA

1 Ký kết HĐMB

5. Giao hàngBÊN MUA HÀNGBÊN BÁN HÀNG

2.

Đề

nghị

BTT4

Ký 6

kết Giao

HĐ CT

BTT7. Thơng báo chuyển

nhượng KPT

3.

8

Ứng

trước10.Tất tóanThẩm

định

Bênmua9.

7.

Xác Than

nhận h

tốnNgân hàng

07/16/19 17:07PGS.TS Tran Huy Hoang98

98BAO THANH TOÁN QUỐC TẾ

Nhà xuất khẩu

(Exporter)

2

Đề

nghị

BTT5

T

B6

K1. Ký kết hợp đồng mua bán7. Giao hàng8 9 13

3. Chuyển thông tin cho

Factor nhậpH

Đ5. Đồng ýNhà nhập khẩu

(Importer)

4.10Thẩm

địnhThu

hộ11

Thanh

tốn

khi đến

hạnĐơn vịNGÂN HÀNG 8. Chuyển CTừ

bao thanh toán nhập khẩu

(Export Factor)

(Import Factor)

12. Chuyển tiền cho Factor

xuất

07/16/19

07/16/1917:07PGS.TS Tran

Tran Huy

Hoang

PGS.TS

Huy

Hoang99

99Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CĂN CỨ XÁC ĐỊNH PHÍ BAO THANH TỐN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×