Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chuyển giá quốc tế

Chuyển giá quốc tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Chuyển giá quốc tế

• Nguyên nhân

‒ Sự chênh lệch thuế thu nhập giữa các quốc gia

‒ Khác biệt về thuế nhập khẩu (khi xuất khẩu hàng hóa)

‒ Quy định hạn chế chuyển ngoại hối của chính phủ các nước

‒ Khả năng can thiệp của chính phủ đối với gian lận thuế

thơng qua chuyển giáLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH123. Chuyển giá quốc tế

• Kỹ thuật gian lận thuế thông qua chuyển giá

1. Chuyển giá trực tiếp: giữa công ty mẹ - chi nhánh2. Chuyển giá gián tiếp: tại một nước thứ 3Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH133. Chuyển giá quốc tế• Tác động của gian lận thuế thông qua chuyển giá?Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuyển giá quốc tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×