Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế

Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế

• Hệ thống thanh tốn số dư ròng đa phương (multilateral netting)

- Là cơ chế tiết kiệm và hiệu quả để xử lý các giao dịch ngoại hối

giữa các công ty con

- Điều kiện thực hiện: Không phải nước nào cũng cho phép thực

hiện thanh tốn số dư ròng.Vai trò?Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH82. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế

• Trung tâm lưu chuyển tiền mặt tập trung

Tất cả các giao dịch giữa các chi nhánh và công ty mẹ đều

được thực hiện thông qua trung tâm lưu chuyển tiền mặt

tập trung.

Vai trò?

So sánh với Hệ thống thanh tốn số dư ròng đa phương?Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH92. Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế

Multilateral nettingTrung tâm lưu chuyển tiền mặt‒ Làm giảm số lượng giao dịch và

từ đó giảm tổng phí giao dịch,‒ Tiền mặt được phân bổ hợp lý

trong tồn MNC, có lợi đối với cả

chi nhánh và cty mẹ‒ Làm giảm lượng tiền lưu chuyển

giữa các chi nhánh,‒ Cty mẹ: phân bổ tiền đầu tư

vào nơi có ls cao, có nguồn tiền

từ nơi có ls thấp‒ Tiết kiệm thời gian quản lý‒ Chi nhánh: có được nguồn vay

với ls thấp, có thể mang tiền dư

thừa đầu tư tại nơi có ls cao.Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH103. Chuyển giá quốc tế

• Giá chuyển nhượng? Chuyển giá?

• Nguyên nhân gian lận thuế?

• Kỹ thuật?

• Tác động tới thu nhập MNC và nguồn thu chính phủ các

nước như thế nào?Lương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH113. Chuyển giá quốc tế

• Nguyên nhân

‒ Sự chênh lệch thuế thu nhập giữa các quốc gia

‒ Khác biệt về thuế nhập khẩu (khi xuất khẩu hàng hóa)

‒ Quy định hạn chế chuyển ngoại hối của chính phủ các nước

‒ Khả năng can thiệp của chính phủ đối với gian lận thuế

thông qua chuyển giáLương Minh HàTài chính cơng ty đa quốc giaHVNH12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ thống quản trị tiền mặt trong thực tế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×