Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tối đa hóa quy mô bộ máy hành chính

Tối đa hóa quy mô bộ máy hành chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tối đa hóa quy mơ bộ máy hành chính

 Một câu hỏi đặt ra là: liệu khu vực tư hoặc khuvực cơng cung cấp hàng hóa và dịch vụ hiệu quả

hơn.

 Hầuhết hàng hóa, dịch vụ rõ ràng khu vực tư

cung cấp hiệu quả hơn.

 Theo quan điểm khoa học, Mueller (2003) cho

rằng chỉ có 5 trong số 71 mẫu nghiên cứu các

DNNN thực hiện tốt hơn khu vực tư. Đối với một vài loại hàng hóa, như là dịch vụ xãhội, cung cấp cơng có ưu thế vượt trội, đặc biệt

có sự thất bại thị trường.

 Hart,Shliefer, and Vishny (1997) so sánh nhà tù

công và tư. Nhà tù tư rẻ hơn 10%. Tuy nhiên,

thanh toán thấp dẫn đến bạo lực.Lý thuyết Leviathan

 Lý thuyết Leviathan cho rằng công chức vàbộ máy chính phủ phình có tính chất như là

nhà độc quyền và đơn giản cố gắng tối đa

hóa quy mơ khu vực cơng.

 Quan điểm giúp cho giải thích quy luật về

mội quan hệ giữa bàn tay của chính phủ với

thuế và chi tiêu công.Tham nhũng

 Cuối cùng, tham nhũng là ở đó các nhânviên chính phủ lạm dụng quyền lực để tối

đa hóa sự giàu có riêng cho mình.Ý nghĩa sự thất bại của chính phủ

 Có nhiều minh chứng cho thấy chính phủ thấtbại trong việc cung cấp hàng hóa cơng, khơng

đáp ứng quan tâm của cơng chúng.

 Phản ứng của công chúng ra sao về vấn đề

này? .

 Sự thất bại của cơng chúng có ảnh hưởng tiêu

cực đến tăng trưởng kinh tế .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tối đa hóa quy mô bộ máy hành chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×