Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đo lường chi phí tương lai

Đo lường chi phí tương lai

Tải bản đầy đủ - 0trang

thu

t

KỹĐo lường chi phí tương lai Khi thời gian (t) sử dụng của dự án là vôcùng, PDV được xác định bằng:

C

PD V =

rĐo lường chi phí tương lai

 Tiếp theo câu hỏi quan trọng ở đây là chọnlựa tỷ lệ chiết khấu xã hội hợp lý .

 Đối với một cơng ty, câu trả lời: đó là chi phí

cơ hội mà cơng ty có thể làm việc khác;

thường là tỷ suất sinh lời sau thuế.

 Chính phủ nên dựa vào tỷ lệ chiết khấu của

khu vực tư, nhưng đồng thời chính phủ quan

tâm đến cả tỷ suất sau thuế và sự điều tiết

thuế của chính phủ.Đo lường chi phí tương lai

 Trong thực tế có nhiều tỷ lệ chiết khấu khácnhau được sử dụng.

 Ở Mỹ, văn phòng ngân sách (OMB) đưa ra

tỷ lệ chiết khấu 7% cho tất cả dự án công.

Đây là con số lịch sử về tỷ suất sinh lợi

trước thuế của các dự án đầu tư tư nhân.

 Bảng 3 minh họa .Bảng 3Phân tích chi phí – lợi ích của dự án

Số lượng

Chi phíLợi íchGiá cảNhựa đường1 triệu bao$100/baoLao động1 triệu giờ½ - $20/g

½ - $5/gBảo dưỡng$10 triệu/năm

(7%)TC

$100.0

Triệu

$12.5

Triệu

143Chi phí năm đầu tiên:112.5Tổng chi phí :255.5Tiết kiệm thời

gian500,000 gGiảm tai nạn5 ngườiLợi ích năm đầu tiên :

Tổng lợi ích:

Lợi ích vượt quá chi phí :Đo lường lợi ích dự án cơng

 Có hai yếu tố chính lợi cơng từ dự án :

 Giátrị tiết kiệm thời gian đi lại

 Giá trị giảm tại nạn chết ngườiĐịnh giá thời gian tiết kiệm

 Đối với người tiêu dùng: chúng ta cầnđo lường giá trị thời gian xã hội. Có

nhiều cách tiếp cận:

 Tiềnlương

 Đánh giá ngẫu nhiên (khảo sát )

 Tiết lộ sở thíchĐịnh giá thời gian tiết kiệm

 Đối với người sản xuất, sự giảm chiphí làm tăng thêm giá trị thặng dự

người sản xuất

 Thặng dư người sản xuất là cơ sở đo

lường lợi ích người sản xuấtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đo lường chi phí tương lai

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×