Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xét tiếp trường hợp có chênh lệch giữa giá hỏi mua và giá chào bán. Bạn hãy bắt đầu bằng $10,000 !

Xét tiếp trường hợp có chênh lệch giữa giá hỏi mua và giá chào bán. Bạn hãy bắt đầu bằng $10,000 !

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐIỀU CHỈNH CỦA ARBITRAGE BA BÊNGIAO DỊCHTÁC ĐỘNG1. Sử dụng USD để mua

GBPNgân hàng tăng giá

chào bán đồng GBP so

với USD2. Sử dụng GBP để mua

SKrNgân hàng giảm giá

hỏi mua GBP tính theo

SKr, nghóa là giảm số

SKr để đổi lấy 1 GBP3. Sử dụng SKr để mua

USDNgân hàng giảm giá

hỏi mua SKr tính theo USD23KINH DOANH CHÊNH LỆCH

LÃI SUẤT CÓ PHÒNG NGỪA

Kinh doanh chênh lệch lãi suất có

phòng ngừa là hoạt động liên quan

đến đầu tư ra nước ngoài và sau đó

nhà đầu tư tìm cách phòng ngừa để

chống lại rủi ro tỷ giá …24Giả sử bạn muốn đầu tư trên lãi suất

cao hơn ở Anh trong kỳ hạn 90 ngày.

Lãi suất đã được xác đònh.

Tỷ giá tương lai khi bạn qui đổi bảng

Anh sang USD là không chắc chắn.

Bạn có thể ký một hợp đồng bán kỳ

hạn bảng Anh để phòng ngừa rủi ro

tỷ giá.25Chiến lược thực hiện

Vào ngày 1, đổi USD sang bảng Anh và

mở một tài khoản tiền gửi kỳ hạn

vào một ngân hàng Anh.Vào ngày 1, thực hiện một hợp đồng

kỳ hạn 90 ngày để bán đồng bảng Anh.Sau 90 ngày, khi tiền gửi đến hạn thanh

toán, chuyển đồng bảng Anh sang USD ở

mức tỷ giá đã xác đònh trong hợp đồng

kỳ hạn.26Bạn sẽ làm gì với dữ liệu

sau đây?

Bạn có 1.000.000USD để đầu tư.Tỷ giá giao ngay lúc này là 2USD / 1

bảng AnhTỷ giá kỳ hạn 90 ngày là 2USD / 1

bảng AnhLãi suất 90 ngày của Mỹ là 2%Lãi suất 90 ngày của Anh là 4%27ĐIỀU CHỈNH LẠI KINH DOANH

CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT CÓ

PHÒNG NGỪA

HỌAT ĐỘNG

1. Dùng USD để mua

bảng Anh trên thò

trường giao ngayTÁC ĐỘNG

Tạo áp lực tăng giá giao

ngay của đồng bảng Anh2. Ký hợp đồng để bán Tạo áp lực giảm giá kỳ

kỳ hạn đồng bảng Anh

hạn của đồng bảng Anh

3. Tiền từ Mỹ được đầu Có thể tạp áp lực tăng

tư vào Anh

lãi suất của Mỹ và

giảm lãi suất của Anh28Nếu không có những điều chỉnh trong

lãi suất của hai quốc gia, thì kinh doanh

CLLSCPN vẫn còn khả thi cho đến khi nào

tỷ giá kỳ hạn của bảng Anh đủ thấp ở

dưới mức tỷ giá giao ngay để bù đắp

cho ưu thế về lãi suất.Lãi suất ở Anh cao hơn lãi suất ở Mỹ

2%, những nhà đầu tư Mỹ có thể kiếm

được lợi nhuận cho đến khi tỷ giá kỳ hạn

thấp hơn tỷ giá giao ngay 2%.

29Dữ liệu dưới đây còn hấp dẫn

nhà đầu tư Mỹ không?

Giá trò

trước

đâyGiá trò sau khi

bò ảnh hưởng

của

KDCLLSCPNTỷ giá giao ngay của đồng

bảng Anh so với USDUSD2,00USD2,01Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày của

đồng bảng Anh so với USDUSD2,00USD1,99Lãi suất kỳ hạn 90 ngày của

USD2%2,47%Lãi suất kỳ hạn 90 ngày của

Anh4%3,50%30KHÁI NIỆM NGANG GIÁ LÃI SUẤT

Khi các áp lực thò trường làm cho

hoạt động KDLSCPN không còn khả

thi nữa, thì chúng sẽ ở vào một vò

thế cân bằng gọi là ngang giá lãi

suất (IRP).Ở IRP, sự khác biệt giữa tỷ giá kỳ

hạn và tỷ giá giao ngay giữa hai

đồng tiền được bù đắp bằng chênh

lệch lãi suất giữa hai nước đó

314. HP ĐỒNG FUTURE

NGOẠI HỐI32VÍ DỤ VỀ HP ĐỒNG FUTURE

PESO MEXICO USD/MXN

Kỳ

hạnMởCaoThấpĐón

gThay

đổiCaoThấpMarch.

1095

3.

1098

8.

1093

0.

1095

8-.

.

1100 0977034.481June.

1079

0.

1079

5.

1077

8.

1077

3-.

.

1080

09730

03.405Sept.

1061

5.

1061

5.

1061

0.

1057

3-.

.

1061

09930

51.481Mỗi hợp đồng trò giá 500.000 peso

33

còn

để

ngỏTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xét tiếp trường hợp có chênh lệch giữa giá hỏi mua và giá chào bán. Bạn hãy bắt đầu bằng $10,000 !

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×