Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổ chức thực nghiệm

Tổ chức thực nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

nghiệm được học theo giáo án dạy học theo HĐTNST. Trên cơ sở quy trình của

dạy học theo HĐTNST, giáo viên tiến hành chuyển giao quy trình cho học sinh.

Với các yêu cầu cụ thể của bài học, học sinh sẽ tiến hành các bài tập dưới sự

hướng dẫn, hỗ trợ của giáo viên để hình thành các kiến thức bài học và thực tiễn

cần thiết. Mọi yếu tố khác của nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng là hồn

tồn giống nhau. Sau quá trình thực nghiệm sẽ tiến hành so sánh một số tiêu chí

của 2 nhóm đối chứng để rút ra các kết luận về hiệu quả của dạy học theo dự án.

- Tôi đã tiến hành chọn lớp 12A4 làm lớp thực nghiệm, lớp 12A5 lớp đối

chứng.

- Thời gian thực nghiệm: Quá trình thực nghiệm được tiến hành từ tháng

3/2019 đến tháng 5/2019.

- Tiến hành thực nghiệm: Quá trình thực nghiệm được tiến hành theo các

giai đoạn như sau:

Thời

Nội dung cơng việc

Kết quả đạt được

gian

Tuần Trình bày khái quát nội dung BGH đã phê duyệt cho phép dự án

1

dự án trước BGH để Xin phép được tiến hành

BGH thực hiện dự án

Xây dựng kế hoạch thực hiện Hoàn thành kế hoạch thực hiên dự án

dự án, dự kiến thời gian thực

hiện là 6 tuần

Chọn lớp thực hiện, phân Chọn lớp 12A4 thực hiện dự án, chia

nhóm học sinh, phân cơng lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm 10 học

nhiệm vụ cho nhóm

sinh, mỗi nhóm làm 1 tiểu chủ đề

Hướng dẫn tổ chức họp nhóm, Bước đầu hướng dẫn cho các nhóm

phân cơng nhiệm vụ trong thảo luận, Lập kế hoạch thực hiện

nhóm và lập kế hoạch cho nhiệm vụ đã được các thành viên trong

từng tiểu chủ đề

nhóm học sinh thảo luận xây dựng và

thống nhất thông qua. phân chia nhiệm

vụ ghi vào biên bản thảo luận nhóm.

Tuần Học sinh hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu tài liệu qua SGK,

2,3

kênh thông tin (Internet), phỏng vấn và các tài liệu khác có liên quan để

hồn thành nhiệm vụ.

Tuần Họp nhóm thảo luận xử lí

4

những thơng tin thu thập được17Tập huấn sử dụng công nghệ

thông tin cho học sinh (kĩ

năng thiết kế powerpoint, thiết

kế tờ rơi, poster, tra cứu thơng

tin trên internet…)

Họp nhóm bước đầu thực hiện

sản phẩm bằng cơng nghệ

thơng tin

Đánh giá sản phẩm, nhận xét

góp ý

Nộp sản phẩm chính thức vào

cuối tuần.

Đánh giá sản phẩm chính thức

Tuần

5,6Các nhóm thuyết trình báo cáo

kết quảHọc sinh phát triển được năng lực sử

dụng công nghệ thông tin vào học tập

và nghiên cứuCác nhóm bước đầu thực hiện sản

phẩm.

Đánh giá sản phẩm của học sinh, nhận

xét góp ý

Các nhóm nộp sản phẩm chính thức

cho giáo viên chấm điểm vào cuối

tuần.

Giáo viên chấm sản phẩm học sinh

theo các tiêu chí đã đề ra

Tổ chức buổi báo cáo sản phẩm, lần

lượt từng nhóm thuyết trình, các nhóm

khác nhận xét, góp ý

Đánh giá mức độ lĩnh hội kiến thức, kĩ

năng của học sinh sau học chủ đề.Kiểm tra kiến thức, kĩ năng

cuối dự án bằng phiếu học tập

định hướng

Họp lớp rút kinh nghiệm

Rút ra bài học kinh nghiệm cho những

hoạt động TNST tiếp theo.

Phát phiếu thăm dò ý kiến của Nắm bắt ý kiến của học sinh để có sự

học sinh cuối học chủ đề.

điều chỉnh cho phù hợp với nguyện

vọng của các em trong những hoạt

động trải nghiệm sáng tạo sau

4.1. Một sớ hình ảnh của lớp thực nghiệm18Trải nghiệm của nhóm 1Phỏng vấn người dân tại hệ sinh

thái đập Anh Hà của nhóm 1Trại nghiệm tại trang trại anh Đặng

Văn Mạnh của nhóm 1

19Hoạt động báo cáo của nhóm 1Thu nhận thông tin từ báo cáo của Hoạt động tại hệ sinh thái đập Anh

nhóm 1

Hùng của nhóm 2Các nhóm hoạt động hoàn thành

nhiệm vụ nhóm 2 giao.20Hoạt động báo cáo của nhóm 2Ảnh mở đầu phim của nhóm 3

Các nhóm hoạt động hoàn thành

nhiệm vụ nhóm 3 giao.Hoạt động trải nghiệm nơi trước đây

đã khai thác khoáng sản tại xã Tế Lợi Ảnh phân tích chu trình tuần hoàn

vật chất trong phim của nhóm 3

của nhóm 421Hoạt động trải nghiệm nơi đang

khai thác đất tại xã Tế Lợi của

Một phần tác phẩm kịch Thần tài nhóm 4

nguyên của nhóm 4.Hoạt động trải nghiệm diễn tác

phẩm Thần tài nguyên của nhóm 4

Hình ảnh về khai thác đất tại Mỏ Xéc

xã Tế Lợi của nhóm 4.

22Kết quả: Thứ nhất nhóm 4, thứ hai nhóm 3, thứ ba nhóm 1, thứ 4 nhóm 2.

5. Hiệu quả của sáng kiến:

- Với lớp 12A4 (40 học sinh):

Trong buổi trải nghiệm, khảo sát thực tiễn các em tỏ ra rất hào hứng, háo

hức. Trong quá trình trải nghiệm dù một số hoạt động ban đầu của các em còn

hơi lúng túng, nhưng các em đã nhanh chóng biết hợp tác, xử lí cơng việc thơng

minh, linh hoạt; biết đặt các câu hỏi thể hiện trí tò mò của mình; biết quan sát và

phát hiện ra các tình huống có vấn đề để tìm hiểu và tìm phương án xử lí tình

huống.

Trong tiết học các em tỏ ra hào hứng và làm việc nhiều hơn, các em chủ

động, sáng tạo hơn; Giờ học diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, lôi cuốn học sinh hơn; Các

em hiểu bài nhanh hơn.

Đối với hoạt động để giải quyết nhiệm vụ về nhà: Lớp 12A4 biết cách khảo

sát, phát hiện ra vấn đề và đề xuất phương án xử lí các tình huống xảy ra trong

thực tiễn một cách khoa học hơn, có kĩ năng hơn.

Đối với làm bài kiểm tra kết quả học tập lớp 12A4 đạt kết quả tốt hơn.

- Với lớp 12A5 (40 học sinh):

Trong tiết học, không khí học khơng lơi cuốn, hấp dẫn các em bằng ở tiết

dạy của lớp 12A4, các em tỏ ra khá thụ động khi liên hệ thực tiễn địa phương

cũng như đề xuất phương án xử lí tình huống có tính giáo dục ý thức.

Đối với hoạt động để giải quyết nhiệm vụ về nhà: tỏ ra rất lúng túng trong

việc khảo sát, tìm hiểu, phát hiện và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Đối với làm bài kiểm tra kết quả học tập lớp 12A5 cũng đạt kết quả thấp

hơn, số câu sai nhiều hơn, và thường tập trung vào các câu hỏi kiến thức thực

tiễn, đặc biệt các câu hỏi mang tính phát hiện vấn đề nãy sinh trong thực tế.

- Sau khi dạy xong để kiểm tra độ bền của kiến thức, tôi tiến hành kiểm tra

khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh bằng hệ thống câu hỏi . Mặc dù trình

độ của hai lớp khơng chênh lệch là mấy nhưng kết quả học sinh đạt được khi

làm bài kiểm tra của hai lớp như sau:23Lớp12A5

12A4Tổng sớ

Điểm

HS dự

dưới 5

kiểm

tra

SL %SL%Điểm

Điểm 7- Điểm 9- trung

8

10

bình trở

lên

SL % SL %

SL %Điểm 5- 6406152255820410348540001537,51332,5123040100C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đề tài đã nghiên cứu cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn, khảo sát thực tiễn để

xây dựng các hoạt động dạy học chủ đề Hệ sinh thái theo hướng hoạt động trải

nghiệm sáng tạo, các kĩ thuật dạy học; gắn kiến thức bài học vào thực tiễn, bao

gồm các hoạt động được tổ chức ở trong lớp, ngoài lớp, trong trường, ngoài

trường, ở nhà và cộng đồng. Bằng những quan sát định tính tơi thấy khi học chủ

đề này các em HS tích cực, chủ động, hứng thú trong việc tìm ra các tri thức mới

với những biểu hiện như: Các em sơi nổi, tích cực trao đổi, chủ động bày tỏ

quan điểm; Các em được quan sát, trải nghiệm thực tế nên hiểu bản chất, dễ nhớ

và nhớ lâu, tăng khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống… nâng cao

ý thức, bồi dưỡng tâm hồn cho các em.

Trong quá trình áp dụng tại cơ sở, tôi thấy các hoạt động dạy học mà tôi

đưa ra là khả thi và hiệu quả, đi đúng hướng với mục tiêu đổi mới phương pháp

giảng dạy hiện nay, chất lượng dạy và học trong trường được cải thiện rất nhiều.

Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học này không chỉ áp dụng được với chủ

đề Hệ sinh thái mà có thể áp dụng với nhiều chủ đề khác tùy vào khả năng vận

dụng linh hoạt hoạt động dạy học và địa điểm khảo sát. Vì vậy, tôi rất hy vọng

đề tài của tôi được áp dụng rộng rãi trong quá trình dạy và học.

Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của q thầy cơ để tơi có thể

hồn thiện và mở rộng đề tài hơn nữa.

Tơi xin chân thành cảm.

2. Kiến nghị

Để có điều kiện nghiên cứu và phát triển nhiều về các phương pháp dạy

học tích cực hơn nữa, tơi xin được trình bày một số kiến nghị chủ quan của mình

như sau :

24- Với Sở GD –ĐT Thanh Hóa:

+ Cụ thể hóa chủ trương chỉ đạo của Bộ GD-ĐT về việc tổ chức các HĐ

TNST; các hoạt động trải nghiệm, khảo sát thực tiễn trong giải quyết bài học ở

trường THPT cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

+ Tổ chức các đợt tập huấn cho đội ngủ GV cốt cán và xây dựng các văn

bản chỉ đạo để hướng dẫn các kế hoạch tổ chức các HĐ TNST; các hoạt động

trải nghiệm, khảo sát thực tiễn giải quyết bài học ở trường THPT.

- Với Nhà trường phổ thông

+ Với Hiệu trưởng: Tạo điều kiện cho GV nâng cao nhận thức về tầm quan

trọng và ý nghĩa của việc tổ chức HĐ TNST; các hoạt động trải nghiệm, khảo sát

thực tiễn; giải quyết bài học; Tổ chức các đợt tập huấn chuyên đề, hướng dẫn

GV xây dựng các chuyên đề và bồi dưỡng năng lực tổ chức HĐ TNST; các hoạt

động trải nghiệm và khảo sát thực tiễn giải quyết bài học cho GV; Vận động,

liên hệ với các tổ chức, cá nhân, phát huy tốt nguồn lực xã hội hóa cho cơng tác

GD thơng qua các hoạt động trải nghiệm và khảo sát thực tiễn; Khuyến khích,

động viên, hỗ trợ kinh phí cho những GV tích cực trong việc tổ chức HĐ TNST;

các hoạt động trải nghiệm và khảo sát thực tiễn; Phối hợp chặt chẽ với các cơ

quan để thực hiện có hiệu quả việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm và khảo

sát thực tiễn.

+ Với tổ chuyên môn: Xây dựng các chuyên đề tổ chức HĐ TNST; các hoạt

động trải nghiệm và khảo sát thực tiễn trong giải quyết bài học.

+ Với GV: Tích cực nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng các phương pháp và

hình thức tổ HĐ TNST; các hoạt động trải nghiệm và khảo sát thực tiễn trong giải

quyết bài học; bồi dưỡng, củng cố các kĩ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động trải nghiệm và

khảo sát thực tiễn cho HS, tạo động lực, hứng thú để HS tích cực, chủ động trong hoạt động.25Xác nhận của Thủ trưởng đơn vịThanh hóa, ngày 26 tháng 4 năm 2019

Tơi xin cam đoan đây là SKKN do mình

viết, khơng sao chép nội dung của người

khác.Trịnh Thị OanhTÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị

Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, tồn diện Giáo dục và đào tạo.

2. Cơng văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 về việc

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra,

đánh giá; Tổ chức và quản lí các hoạt động chun mơn của trường trung học.

3. Tài liệu tập huấn Dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định

hướng phát triển năng lực học sinh.

4. Tài liệu tập huấn xây dựng các chuyên đề dạy học và kiểm tra, đánh giá

theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2007, Sách giáo khoa Sinh học 12 cơ bản Nhà xuất bản giáo dục.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2009, Sách hướng dẫn thực hiện chuẩn

kiến thức- kĩ năng môn Sinh học 12- Nhà xuất bản giáo dục.

7. Các tài liệu trên mạng Interne

PHỤ LỤC I. DANH SÁCH CÁC NHÓM

NHÓM 1TTHọ Tên1Lê Tuấn Anh2Thiệu Quang AnhLớpNhiệm vụ

Tìm kiếm thơng tin, hình ảnh minh họa

12A4 về hệ sinh thái (các sinh vật, sinh cảnh) từ

hoạt động TNST, trên mạng…

Lên kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm

12A4

vụ, viết báo cáo bản word

263Đỗ Ngọc Ánh4 Nguyễn

4 Ánh

5

567Thị12A4

Ngọc12A4Trịnh Thị Châm12A4Nguyễn Minh Châu12A4Hoàng văn Dương12A48Nguyễn Quốc Hoàng12A49Lê Thị Thúy Hiền12A410 Trần Thu Trang12A4Tìm kiếm thơng tin, hình ảnh minh họa

về hệ sinh thái (các sinh vật, sinh cảnh) từ

hoạt động TNST, trên mạng…

MC thuyết trình nội dung khái niệm, cấu

trúc hệ sinh thái.

MC thuyết trình nội dung các kiểu hệ

sinh thái trên Trái Đất, ở xã Tế Lợi, các

vùng lân cận.

Tìm kiếm thơng tin, hình ảnh minh họa

về đặc điểm của các hệ sinh thái ở xã Tế

Lợi, các vùng lân cận từ hoạt động TNST,

trên mạng…

Tìm kiếm thơng tin, hình ảnh minh họa

về đặc điểm của các hệ sinh thái ở xã Tế

Lợi, các vùng lân cận.

Tìm kiếm thơng tin, hình ảnh minh họa

về đặc điểm của các hệ sinh thái ở xã Tế

Lợi, các vùng lân cận.

Chuẩn bị các dụng cụ cần để tổ chức trò

chơi

Làm báo cáo powerpoint

NHÓM 2T

THọ Tên1Nguyễn Thu Thúy2Nguyễn Thùy Dung3Nguyễn Minh Châu4Phan Bá DiệuLớpNhiệm vụTìm kiếm thơng tin, hình ảnh minh họa

về mới quan hệ về dinh dưỡng giữa các

12A4

loài sinh vật, bậc dinh dưỡng của hệ sinh

thái khu đồi, trang trại…

Tìm kiếm thơng tin, hình ảnh minh họa

về mới quan hệ về dinh dưỡng giữa các

12A4

loài sinh vật, bậc dinh dưỡng của hệ sinh

thái khu đồi, trang trại…

Tìm kiếm thơng tin, hình ảnh minh họa

về mới quan hệ về dinh dưỡng giữa các

12A4

loài sinh vật, bậc dinh dưỡng của hệ sinh

thái khu đồi, trang trại…

Lên kế hoạch thực hiện, phân công nhiệm

12A4

vụ, viết báo cáo bản word, MC.

27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức thực nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×