Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 03: Phiếu kháo sát cán bộ thuế

Phụ lục 03: Phiếu kháo sát cán bộ thuế

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. Anh/chị đánh giá công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Bến

Tre tương ứng với các nội dung sau đây như thuế nào?

(1) Kém

(2) Yếu(3) Trung bình

(4) Khá

(5) Tốt

Nội dung đánh giá

Lập Kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế1

2

3

4

5

Các hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

Tuyên truyền qua hệ thống tuyên giáo.Tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử

- Website Tổng cục Thuế- Website Cục Thuế- Website ngoài ngành thuếTuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm

- Do Tổng cục Thuế biên soạn- Do Cục Thuế biên soạnTuyên truyền qua băng rơn, áp phíchTun truyền trên các phương tiện thơng tin đại chúng

- Phát thanh- Truyền hình- Báo chíTun truyền qua Hội nghị tập huấn, đối thoại với người nộp thuế- Thông tin cung cấp tại Hội nghị- Cách thức tổ chức Hội nghị- Kỹ năng trình bày của giảng viên- Giải đáp vướng mắc tại Hội nghị- Thời điểm tổ chức Hội nghị- Đánh giá chungGiải đáp vướng mắc của người nộp thuế

- Qua điện thoại- Trực tiếp- Bằng văn bảnTổ chức cuộc họp chuyên đề về công tác TTHT người nộp thuếKiểm tra công tác TTHT NNTBáo cáo công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

- Nội dung báo cáo- Tiến độ báo cáoTổ chức sự kiện (Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế; Tuần lễ HD

quyết toán thuế,...)

Điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của NNT1024. Anh/chị đánh giá như thế nào về việc chỉ đạo Chi cục thuế các huyện, thành phố thực

hiện công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Bến Tre trong thời

gian qua?

Kém

Yếu

Trung bình

Khá

Tốt1035. Anh/chị đánh giá như thế nào về mức độ khó khăn của công tác TTHT NNT tại Cục

Thuế tỉnh Bến Tre?

(1) Khơng khó khăn

(2) Khó khăn ít

(3) Khó khăn trung bình

(4) Khó khăn nhiều

(5) Khó khăn rất nhiều

Những khó khăn trong cơng tác TTHT NNT

Chính sách thuế thường xun thay đổi1

2

3

4

5

Chưa có ứng dụng (phầm mềm) hỗ trợ thực hiện cơng tác TTHTChưa có Tài liệu chuẩn để hỗ trợ thực hiện công tác TTHTSự phối hợp với Đài phát thanh, truyền hình chưa caoSự phối hợp với các ngành chức năng khác chưa chặt chẽ.Trình độ của người nộp thuế hoặc kế tốn DN khơng đồng đều.Ý thức chấp hành pháp luật về thuế của người nộp thuế chưa caoHệ thống pháp luật thuế chưa chặt chẽ, rõ ràng và chưa có sự

thống nhất giữa thơng tư, nghị định với luật, giữa các sắc thuế với

nhau

Cán bộ thực hiện công tác TTHT NNT còn ít

Cán bộ thực hiện cơng tác TTHT còn kết hợp nhiệm vụ khác như :

Tổng hợp, dự tốn, bán hóa đơn lẻ (tại Chi cục Thuế)

Văn phòng, thiết bị phục vụ cơng tác TTHT chưa đạt yêu cầu.6. Theo các anh/chị thì cần bổ sung vào qui trình TTHT NNT những nội dung nào sau

đây?

(1) Rất không cần thiết

(4) Cần thiết(2) Không cần thiết

(5) Rất cần thiết(3) Khơng có ý kiếnNội dung cần bổ sung vào qui trình TTHT NNT

Xây dựng tiêu chí đánh giá cơng tác TTHH người nộp thuế1

2

3

4

5

Tuyên truyền qua hệ thống giáo dục.Tuyên truyền qua các gameshow, truyền hình thực tế.Tuyên dương người nộp thuế tốt.Xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác TTHT NNT.Xây dựng tài liệu cập nhật chính sách pháp luật về thuế cho cán bộ

TTHT NNT.

Xây dựng tổng đài hỗ trợ vướng mắc của người nộp thuế.-----------------------------------------Xin trân trọng cảm ơn ý kiến của anh/chị.104Phụ lục 04: Phiếu khảo sát người nộp thuế

PHIẾU ĐIỀU TRA

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ VỀ THUẾ

( dành cho người nộp thuế)

Xin chào Anh/Chị!

Tôi tên là Lê Minh Tâm, hiện đang là học viên cao học ngành Quản lý Kinh tế,

Trường Đại học Trà Vinh.

Tôi đang tiến hành làm một luận văn về hồn thiện cơng tác tun truyền hỗ trợ người

nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Rất mong anh/chị vui lòng trả lời cho tôi các câu hỏi trong phiếu điều tra này. Mọi

thông tin được anh/chị cung cấp trong phiếu điều tra này, chúng tơi cam kết sẽ giữ bí mật,

khơng cơng bố, in ấn, phát hành; nó chỉ có ý nghĩa phục vụ cho nghiên cứu.

Xin lưu ý rằng khơng có ý kiến nào là đúng hay sai, tất cả ý kiến của anh/chị đều rất

có giá trị cho nghiên cứu của tôi. Xin chân thành cảm ơn ý kiến của anh/chị!

Điền dấu  vào ô mà anh/chị thấy thích hợp nhất

I. THƠNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC HỎI

Họ và tên:...........................................................................................Giới tính:  Nam  Nữ

Chức vụ/chức danh:...........................................................................Tuổi hiện tại:.....................

Đơn vị:..........................................................................................................................................

Trình độ:12/12Trung cấpCao đẳngĐại họcThạc sỹTiến sỹII. THƠNG TIN VỀ ĐƠN VỊ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC HỎI

1. Loại hình doanh nghiệp:

Cơng ty cổ phần

Doanh nghiệp tư nhânCông ty TNHH

Hợp tác xã2. Khu vực kinh tế:

Kinh tế có vốn Nhà nước

Kinh tế tư nhânKinh tế có vốn đầu tư nước ngồi

Đơn vị sự nghiệpKhác3. Ngành nghề kinh doanh hiện nay:

Sản xuất

 Thương mại Dịch vụ4. Có sử dụng phần mềm kế tốn khơng? Có Khơng5. Có kê khai thuế/nộp thuế qua mạng khơng? Có KhơngKhácIII. THƠNG TIN KHẢO SÁT

6. Anh/chị thường tiếp cận chính sách thuế mới thơng qua những kênh thơng tin nào?

 Ấn phẩm tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 Trang thông tin điện tử của ngành thuế (tổng cục thuế, Cục Thuế,…).

 Trang thông tin điện tử của ngoài ngành thuế.

 Tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền của cơ quan thuế.

 Băng rơn, áp phích.

 Đài phát thanh địa phương.

 Đài truyền hình địa phương.

 Đài truyền hình trung ương hoặc ngồi địa phương.

105 Báo chí địa phương.

 Báo chí trung ương hoặc ngồi địa phương.

 Tập huấn, đối thoại của cơ quan thuế tố chức.

7. Theo anh/chị: Khi có thay đổi về chính sách thuế, cơ quan thuế nên dùng hình thức nào để

tuyên truyên, phổ biến là có hiệu quả nhất? (có thể chọn hơn 1 hình thức mà anh/chị cho là

hiệu quả)

 Gửi văn bản mới cho người nộp thuế.

 Thông qua truyền thanh.

 Thơng báo cho người nộp thuế biết để tự tìm.

 Thơng qua truyền hình.

 Thơng qua website Cục Thuế.

 Tổ chức tập huấn

8. Khi gặp vướng mắc về chính sách thuế, đơn vị của anh/chị thường dùng biện pháp nào để

được hỗ trợ? (có thể chọn nhiều trả lời).

 Tìm kiếm thông tin trên Internet.

 Gọi điện hỏi cơ quan thuế.

 Trực tiếp hỏi cơ quan thuế.

 Đề nghị giải đáp bằng văn bản.

9. Anh/chị có ý kiến như thế nào về những lợi ích của Cơng tác Tun truyền hỗ trợ người

nộp thuế mang đến cho người nộp thuế?

(1) Hồn tồn khơng đồng ý

(2) Khơng đồng ý

(3)Khơng ý kiến

(4) Đồng ý

(5) Hoàn toàn đồng ý

Nội dung đánh giá lợi ích mang lại cho người nộp thuế12345- Giúp người nộp thuế nắm rõ chính sách pháp luật về thuế- Đơn giản các thủ tục hành chính thuế- Kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc về thuế- Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người nộp thuế- Ngăn ngừa rủi ro cho người nộp thuế- Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người nộp thuế10. Anh/chị đánh giá công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Bến Tre

tương ứng với các nội dung sau đây như thuế nào?

(1) Kém

(2) Yếu(3) Trung bình

(4) Khá

(5) Tốt

Nội dung đánh giá

Tuyên truyền qua hệ thống tuyên giáo.1

2

3

4

5

Tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử

- Website Tổng cục Thuế- Website Cục Thuế- Website ngoài ngành thuếTuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm

- Do Tổng cục Thuế biên soạn- Do Cục Thuế biên soạnTuyên truyền qua băng rơn, áp phíchTun truyền trên các phương tiện thơng tin đại chúng

106Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 03: Phiếu kháo sát cán bộ thuế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×