Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 01: Phiếu phỏng vấn chuyên gia (sơ bộ)

Phụ lục 01: Phiếu phỏng vấn chuyên gia (sơ bộ)

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Website Tổng cục Thuế- Website Cục Thuế- Website ngoài ngành thuếTuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm

- Do Tổng cục Thuế biên soạn- Do Cục Thuế biên soạnTun truyền qua băng rơn, áp phíchTun truyền trên các phương tiện thơng tin đại chúng- Phát thanh- Truyền hình- Báo chíTuyên truyền qua Hội nghị tập huấn, đối thoại với người nộp thuế

- Thông tin cung cấp tại Hội nghị

- Cách thức tổ chức Hội nghị- Kỹ năng trình bày của giảng viên- Giải đáp vướng mắc tại Hội nghị- Thời điểm tổ chức Hội nghị- Đánh giá chungGiải đáp vướng mắc của người nộp thuế

- Qua điện thoại- Trực tiếp- Bằng văn bảnBáo cáo công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế- Nội dung báo cáo- Tiến độ báo cáoTổ chức cuộc họp chuyên đề về công tác

TTHT người nộp thuế

Tổ chức sự kiện (Tuần lễ lắng nghe người nộp

thuế; Tuần lễ HD quyết toán thuế,...)

Điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của NNT

Kiểm tra công tác TTHT NNTBổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................962. Anh/chị vui lòng lựa chọn các nội dung cần khảo sát về mức độ khó khăn của cơng

tác TTHT NNT trong thời gian qua như sau: (Mỗi dòng chọn một lựa chọn).

Rất

khơng

cần

thiết

khảo

sát

Những khó khăn

trong cơng tác TTHT NNTChính sách thuế thường xun thay đổiKhơng

cần

Khơng

thiết

có ý

khảo

kiến

sát

Cần

thiết

khảo

sátRất

cần

thiết

khảo

sátHệ thống pháp luật thuế chưa chặt chẽ, rõràng và chưa có sự thống nhất giữa thơng tư,

nghị định với luật, giữa các sắc thuế với nhau

Số luợng cán bộ thực hiện cơng tác TTHTNNT còn ít và trì chất lượng khơng đồng đều.

Cán bộ thực hiện cơng tác TTHT còn kết hợpnhiệm vụ Tổng hợp, dự tốn, bán hóa đơn,...)

Văn phòng, thiết bị phục vụ cơng tác TTHTchưa đạt yêu cầu.

Chưa có ứng dụng (phầm mềm) hỗ trợ thựchiện cơng tác TTHT chun nghiệp.

Chưa có Tài liệu chuẩn để hỗ trợ thực hiệncông tác TTHT

Sự phối hợp với Đài phát thanh, truyền hìnhvới ngành thuế chưa cao.

Sự phối hợp giữa các ngành chức năng khácvới ngành thuế chưa chặt chẽ.

Trình độ của người nộp thuế hoặc kế tốndoanh nghiệp khơng đồng đều.

Ý thức chấp hành pháp luật về thuế của ngườinộp thuế chưa cao

Bổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................973. Anh/chị vui lòng lựa chọn các nội dung cần khảo sát về nội dung cần bổ sung vào

qui trình TTHT NNT trong những những nội dung sau đây?

Rất

khơng

cần

thiết

khảo

sát

Những khó khăn

trong cơng tác TTHT NNTTun truyền qua hệ thống giáo dục.

Tuyên truyền qua các gameshow, truyền hình

thực tế.

Tuyên dương người nộp thuế tốt.

Tuyên dương người nộp thuế tốt.Khơng

cần

Khơng

thiết

có ý

khảo

kiến

sátCần

thiết

khảo

sátRất

cần

thiết

khảo

sátXây dựng tài liệu cập nhật chính sách phápluật về thuế cho cán bộ TTHT NNT.

Xây dựng tổng đài hỗ trợ vướng mắc củangười nộp thuế.

Bổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

4. Anh/chị vui lòng đánh giá về mức độ phù hợp của những giải pháp nhằm hồn

thiện cơng tác TTHT NNT trong thời gian tới như thế nào?

Đánh giá mức độ phù hợp

Phù

Khơng

Phù

Phù

hợp

phù

hợp

hợp ít

vừa

hợp

nhiều

phảiNhững giải pháp

nhằm hồn thiện công tác TTHT NNT

Xây dựng hệ thống chuẩn mực và chỉ số đánh

giá kết quả trong công tác TTHT NNT hàng

năm.

Phân loại người nộp thuế theo loại hình, qui

mơ, mức độ tn thủ để có chính sách TTHT

cho phù hợp.

Tăng cường điều tra nhu cầu của NNT.

Bố trí tập trung nhân lực chất luợng cao cho

bộ phận TTHT NNT

Bồi dưỡng kỹ năng TTHT cho cán bộ thuế.

Đầu tư trang thiết bị, phòng làm việc cho bộ

phận TTHT NNT.

Tăng cường cải cách TTHC thuế, hiện đại

hóa ngành thuế.

Xây dựng ứng dụng, tài liệu hỗ trợ công tác

TTHT NNT.

98Rất

Phù

hợpĐánh giá mức độ phù hợp

Phù

Khơng

Phù

Phù

hợp

phù

hợp

hợp ít

vừa

hợp

nhiều

phảiNhững giải pháp

nhằm hồn thiện cơng tác TTHT NNT

Tăng cường phối hợp với các Sở, ban ngành.Rất

Phù

hợp

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác TTHTNNT.

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ công tác TTHTNNT.

Tăng cường phối hợp với các “đại lý thuế” tạiđịa phương.

Bổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

5. Anh/chị vui lòng đánh giá về các nội dung cần khảo sát người nộp thuế về mức độ

thường xuyên tiếp cận chính sách thuế thơng qua những kênh thơng tin nào?

Đánh giá mức độ cần thiết

Rất

khơng

cần

thiết

khảo

sátKhơng

cần

thiết

khảo

sátKhơng

có ý

kiếnCần

thiết

khảo

sátRất

cần

thiết

khảo

sátTờ rơi, tờ gấp tun truyền của cơ quan thuế.Băng rơn, áp phích.Đài phát thanh địa phương.Đài truyền hình địa phương.Báo chí địa phương.Báo chí trung ương hoặc ngồi địa phương.Tập huấn, đối thoại của cơ quan thuế tố chức.Những giải pháp

nhằm hoàn thiện công tác TTHT NNTẤn phẩm tuyên truyền của Ban Tuyên giáo

Tỉnh ủy.

Trang thông tin điện tử của ngành thuế (tổng

cục thuế, Cục Thuế,…).

Trang thơng tin điện tử của ngồi ngành thuế.Bổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................996. Anh/chị vui lòng đánh giá về các nội dung cần khảo sát người nộp thuế về lựa

chọn hình thức tuyên truyền khi có chính sách thuế mới?

Đánh giá mức độ cần thiết

Rất

khơng

cần

thiết

khảo

sát

Những giải pháp

nhằm hồn thiện cơng tác TTHT NNTGửi văn bản mới cho người nộp thuế.Khơng

cần

thiết

khảo

sátKhơng

có ý

kiếnCần

thiết

khảo

sátRất

cần

thiết

khảo

sátThơng báo cho người nộp thuế biết để tự tìm.Thơng qua website Cục Thuế.Thơng qua truyền thanh.Thơng qua truyền hình.Tổ chức tập huấnBổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

7. Anh/chị vui lòng đánh giá về các nội dung cần khảo sát người nộp thuế về những

lợi ích của Cơng tác Tun truyền hỗ trợ người nộp thuế mang đến cho người nộp thuế?

Đánh giá mức độ cần thiết

Những giải pháp

nhằm hồn thiện cơng tác TTHT NNTRất

khơng

cần

thiết

khảo

sátKhơng

cần

thiết

khảo

sátKhơng

có ý

kiếnCần

thiết

khảo

sátRất

cần

thiết

khảo

sát- Giúp người nộp thuế nắm rõ chính sách pháp

luật về thuế

- Đơn giản các thủ tục hành chính thuế

- Kịp thời giải quyết những khó khăn vướng

mắc về thuế

- Bảo vệ quyền lợi chính đáng của NNT

- Ngăn ngừa rủi ro cho người nộp thuế- Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật củangười nộp thuế

Bổ sung thêm các nội dung sau:..............................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Xin cảm ơn ý kiến của anh/chị.

100Phụ lục 03: Phiếu kháo sát cán bộ thuế

PHIẾU ĐIỀU TRA

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ VỀ THUẾ

( dành cho cán bộ thuế)

Xin chào Anh/Chị!

Tôi tên là Lê Minh Tâm, hiện đang là học viên cao học ngành Quản lý Kinh tế,

Trường Đại học Trà Vinh.

Tôi đang tiến hành làm một luận văn về hồn thiện cơng tác tun truyền hỗ trợ người

nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Rất mong anh/chị vui lòng trả lời cho tơi các câu hỏi trong phiếu điều tra này. Mọi

thông tin được anh/chị cung cấp trong phiếu điều tra này, chúng tôi cam kết sẽ giữ bí mật,

khơng cơng bố, in ấn, phát hành; nó chỉ có ý nghĩa phục vụ cho nghiên cứu.

Xin lưu ý rằng khơng có ý kiến nào là đúng hay sai, tất cả ý kiến của anh/chị đều rất

có giá trị cho nghiên cứu của tôi.

Xin chân thành cảm ơn ý kiến của anh/chị!

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC HỎI

Họ và tên:...........................................................................................Giới tính:  Nam  Nữ

Chức vụ/chức danh:......................................................................................................................

Đơn vị:.........................................................................................................Tuổi hiện tại:...........

Trình độ:12/12Trung cấpCao đẳngĐại họcThạc sỹTiến sỹSố năm công tác trong ngành thuế:................. Số năm thực hiện công tác TTHT NNT: ............

Hiện nay anh/chị đang công tác ở bộ phận nào?

Ban lãnh đạoTuyên truyền, hỗ trợ Kê khai và kế toán thuếKiểm tra, thanh tra thuếQL thu nợ và cưỡng chế thuếKhácII. THÔNG TIN CẦN KHẢO SÁT

1. Anh/chị có thực hiện cơng việc chun mơn khác kiêm nhiệm với cơng tác TTHT NNT

khơng?  Có  Khơng

(ghi chú: Trường hợp anh chị không phải thuộc bộ phận tuyên truyền hỗ trợ xin vui lòng bỏ qua

câu hỏi này)

Nếu có, vui lòng cho biết cơng việc chun mơn kiêm nhiệm đó là: (chọn nhiều trả lời)

 Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự tốn

 Thu nhập cá nhân.

 Hóa đơn - Biên lai - Ấn chỉ.

 Khác:…………….…………………

2. Anh/chị có biết Qui trình tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế của Tổng cục Thuế

khơng?  Có  Khơng

Nếu có, vui lòng cho biết mức độ hiểu biết của anh chị về Qui trình nói trên như thế nào?

(chọn 1 trả lời)

 Chỉ nghe nói nhưng khơng biết nội dung cụ thể.

 Đã xem qua nội dung nhưng không nắm vững chi tiết.

 Nắm vững chi tiết nhưng không trực tiếp thực hiện.

 Nắm vững chi tiết và trực tiếp thực hiện.

1013. Anh/chị đánh giá công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế của Cục Thuế tỉnh Bến

Tre tương ứng với các nội dung sau đây như thuế nào?

(1) Kém

(2) Yếu(3) Trung bình

(4) Khá

(5) Tốt

Nội dung đánh giá

Lập Kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế1

2

3

4

5

Các hình thức tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

Tuyên truyền qua hệ thống tuyên giáo.Tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử

- Website Tổng cục Thuế- Website Cục Thuế- Website ngoài ngành thuếTuyên truyền qua tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm

- Do Tổng cục Thuế biên soạn- Do Cục Thuế biên soạnTuyên truyền qua băng rơn, áp phíchTun truyền trên các phương tiện thơng tin đại chúng

- Phát thanh- Truyền hình- Báo chíTuyên truyền qua Hội nghị tập huấn, đối thoại với người nộp thuế- Thông tin cung cấp tại Hội nghị- Cách thức tổ chức Hội nghị- Kỹ năng trình bày của giảng viên- Giải đáp vướng mắc tại Hội nghị- Thời điểm tổ chức Hội nghị- Đánh giá chungGiải đáp vướng mắc của người nộp thuế

- Qua điện thoại- Trực tiếp- Bằng văn bảnTổ chức cuộc họp chuyên đề về công tác TTHT người nộp thuếKiểm tra công tác TTHT NNTBáo cáo công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế

- Nội dung báo cáo- Tiến độ báo cáoTổ chức sự kiện (Tuần lễ lắng nghe người nộp thuế; Tuần lễ HD

quyết toán thuế,...)

Điều tra, khảo sát nhu cầu hỗ trợ của NNT102Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 01: Phiếu phỏng vấn chuyên gia (sơ bộ)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×