Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Bảo mật Hồ sơ bán hàng:

IV. Bảo mật Hồ sơ bán hàng:

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUY TRÌNH QUYẾT TỐN KHI BÁN HÀNGChỉnh sửaDự thảo Quyết tốn- HĐKT (và phụ lục nếu có) hoặc Báo giá…

- Biên bản giao hàng….

- Các loại biên bản nghiệm thu….Rà soát số liệu- Bảng kê các lần giao hàng

- Biên bản giao hàng (và Phiếu cân nếu có)

- Các lệnh đem hàng ra cổngP.KHnot OKP.VT

OKnot OKKiểm traOKPhê duyệtPGĐ KDTạm treo nợ khách hàng

P.KTnot OKChuyển bên A

phê duyệtOKChuyển 1 bản đã được bên A phê

duyệt về P.Kế tốn CtyXuất hóa đơn, ghi nhận cơng nợ,

thanh tốn, thu tiềnLưu hồ sơ- Tồn bộ hồ sơ có liên quanP.KHP.KTP.KT, P.KHTrong Quy trình lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ bán hàng tại Công ty đã được

triển khai thực tế tôi thấy đây là một quy trình khá chặt chẽ và dễ kiểm sốt

trong cơng tác Quản lý và tơi khơng thấy có nhược điểm nào để thay đổi hay

chỉnh sửa Quy trình này.

2. Quản trị tác nghiệp nghiên cứu các hoạt động nhằm tạo ra giá trị dưới dạng sản

phẩm và dịch vụ thơng qua việc chuyển hố các yếu tố đầu vào thành các yếu

tố đầu ra, vì cơng việc của tơi hiện nay là Kế tốn trưởng Cơng ty nên những

nội dung chính có thể áp dụng cho cơng việc của tôi hiện nay:

 Hiện tại chức năng nhiệm vụ của Kế tốn trưởng hiện nay nơi tơi cơng tác

gồm chức năng quản lý hàng dự trữ căn cứ trên các số liệu tài chính hàng

năm, nên nội dung bài giảng quản trị dữ trữ là thực sự có ích cho công việc

của tôi.

 Việc áp dụng các kiến thức cho việc tính tốn lượng hàng dự trữ, chi phí lưu

kho để giảm thiểu chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh là hết sức quan

trọng. Việc áp dụng các mơ hình dự trữ để quyết định đặt hàng khi nào và đặt

hàng với số lượng bao nhiêu? Cụ thể là mơ hình EOQ cho chúng ta biết đặt

hàng với số lượng bao nhiêu và điểm tái đặt hàng cho ta biết thời điểm đặt

hàng hoặc sử dụng mô hình xác suất và dự trữ an tồn để đạt mức độ dịch vụ

mong muốn và tránh bị cháy kho…

Môn học quản trị tác nghiệp bản thân tôi thấy đây là một mơn hết sức có ý

nghĩa trong thực tiễn về vấn đề quản lý doanh nghiệp, tạo cho hoạt động của

cơng ty chuẩn hố và khoa học, bản thân tôi nghĩ nếu nghiên cứu kỹ và áp

dụng các mô hình quản lý một cách triệt để trong doanh nghiệp sẽ tạo cho

doanh nghiệp quản lý chặt chẽ từ khâu quản lý đến sản xuất và sẽ tạo được

nhhững sản phẩm chất lượng với chi phí rẻ hơn. Qua đây tôi sẽ nghiên cứu

sâu hơn nữa về các giải pháp quản trị tác nghiệp ứng dụng trong quản lý

doanh nghiệp để áp dụng vào thực tế với mong muốn doanh nghiệp ngày

càng hoàn thiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Bảo mật Hồ sơ bán hàng:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×