Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2016 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 44.523,2 tỷ đồng, tăng trưởng 7,53% so với cùng kỳ, vượt 0,03% so với kế hoạch (kế hoạch tăng trưởng GRDP năm 2016 là 7,5%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,12%

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2016 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 44.523,2 tỷ đồng, tăng trưởng 7,53% so với cùng kỳ, vượt 0,03% so với kế hoạch (kế hoạch tăng trưởng GRDP năm 2016 là 7,5%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,12%

Tải bản đầy đủ - 0trang

sảnphẩmtừsắnđạt77triệuUSD,giảm15,1%.Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Định năm 2016

250Triệu USD200

150

100

50

0GỗHàng dệt mayQuặng và khống sảnThủy sảnNhóm hàng

Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Định năm 2016- Tình hình xuất khẩu gỗ của tỉnh:

Dù rất nỗ lực nhưng giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành CBG-LS tỉnh năm 2016 cũng chỉ

đạt khoảng 361,2 triệu USD, giảm 2,2% so với năm 2015; tỉ lệ giá trị kim ngạch xuất khẩu so với

tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh giảm từ 60% xuống còn 49,5%.

- Phân tích ngun nhân tăng giảm trong năm của ngành:

Ngành gỗ năm nay có mức tăng nhẹ do chính sách giảm lượng xuất khẩu dăm gỗ. Thị trường xuất

khẩu gỗ gặp nhiều hạn chế ở Trung Quốc. Ngồi ra, trong năm nay, diện tích rừng bị giảm do khai thác

quá nhiều dẫn đến sản lượng nội địa giảm mạnh.

- Lợi thế và thách thức:

Lợi thế:

+ Đẩy mạnh chuyển đổi sản xuất đồ gỗ ngoài trời sang đồ gỗ trong nhà.

+ Gia tăng đầu tư công nghệ chế biến mới, vật liệu mới; đổi mới sáng tạo mẫu mã thiết kế.

+ Ứng dụng công nghệ thơng tin vào quy trình sản xuất.

+ Liên kết với các hội ngành hàng, phối hợp triển khai thực hiện các dự án trong ngành gỗ

trên cả nước.

Thách thức:

+ Tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn.

23+ Biến động tỉ giá của các đồng tiền mạnh.

+ Các “rào cản kỹ thuật” của các nước nhập khẩu.Năm 2017

 Tình hình kinh tế và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Định.

Tình hình kinh tế:

Tổng sản phẩm (GRDP) của Bình Định theo giá so sánh 2010 đạt 20.955,1 tỷ đồng, tăng

6,54% so với cùng kỳ; trong đó: nông, lâm, thuỷ sản tăng 2,37% (riêng nông nghiệp tăng 0,49%

cùng kỳ năm trước); công nghiệp và xây dựng tăng 9,75% (riêng công nghiệp tăng 9,44%); dịch vụ

tăng 7,92%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng

và dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm, thủy sản; khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 27,6%;

công nghiệp, xây dựng chiếm 30,6%; dịch vụ chiếm 38,3%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

chiếm 3,5% (cùng kỳ tương ứng 30,2%-28,6%-37,4%-3,8%).

Kim ngạch xuất khẩu:

Giá trị kim ngạch XK toàn tỉnh năm 2017 ước tính đạt 740 triệu USD, tăng 5,2% so với cùng

kỳ năm 2016. Trong đó, kinh tế ngồi Nhà nước đạt 651 triệu USD, tăng 6,3%; kinh tế có vốn đầu

tư nước ngoài đạt 59,4 triệu USD, tăng 3,1%... Các nhóm hàng XK chính trong năm gồm: hàng thủy

sản; gạo; mì và các sản phẩm từ mì; quặng và khống sản khác; sản phẩm từ chất dẻo; gỗ; sản phẩm

gỗ; hàng dệt, may. Trong đó, XK sản phẩm gỗ đạt 246,9 triệu USD, tăng 10,3%; hàng dệt, may đạt

127,9 triệu USD, tăng 24,4%; hàng thủy sản đạt 77,3 triệu USD, tăng 10,4%; sản phẩm từ chất dẻo

đạt 17,6 triệu USD, tăng 22,5%...24Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng trọng tâm của Bình Định năm 2017

Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng trọng tâm của Bình Định năm 2017

300

250TriệuUSD200

150

246.9

100

127.950

077.3

GỗHàng dệt mayThủy sản17.6

Sản phẩm từ chất dẻoNgành hàng- Tình hình xuất khẩu gỗ của tỉnh:

Năm 2017, tổng giá trị xuất khẩu ngành gỗ đạt 373,2 triệu USD, chiếm 50% tổng giá trị xuất

khẩu toàn tỉnh, tăng 3,4% so với năm 2016, bao gồm: Đồ gỗ ngoài trời, sân vườn đạt 183,99 triệu

USD; Đồ gỗ nội thất đạt 62,9 triệu USD; Dăm gỗ đạt 99,4 triệu USD và gỗ viên nén đạt 20,6 triệu

USD…

Phân tích nguyên nhân tăng giảm trong năm của ngành:

Mức tăng nhẹ của ngành trong năm nay cho thấy thị trường xuất khẩu gỗ đang ở mức ổn định

và chưa có bước phát triển mới. Thị trường cho có nhiều biến động trong năm.

- Lợi thế và thách thức:

Lợi thế:

+ Những hy vọng mới đã được tìm thấy từ trong các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã,

đang và sẽ có hiệu lực.

+ Duy trì và mở rộng được các đơn hàng tại các thị trường mới như khu vực Bắc Mỹ: Hoa

Kỳ, Canada …

Thách thức:

+ Những rào cản về kỹ thuật và thương mại trên thị trường đồ gỗ thế giới.

+ Các vấn đề nòng cốt xung quanh “chiến tranh thương mại” giữa các cường quốc thế giới:

Mỹ - Trung Quốc – EU.

+ Vấn đề chính sách bảo hộ sản xuất nội địa.25Năm 2018

 Tình hình kinh tế và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Bình Định.

Tình hình kinh tế:

Tình hình kinh tế - xã hội q III năm 2018 có sự chuyển biến tích cực. Trong đó, giá trị sản

xuất nơng lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 19.327,8 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ; dịch vụ du lịch

ước đạt gần 3,46 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 2.481 tỉ

đồng, tăng 45%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 5.522,7 tỉ đồng, đạt 81,5% dự toán năm, tăng

11,3% so với cùng kỳ… Các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, an sinh xã

hội được đảm bảo, đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Quốc phòng-an

ninh được giữ vững.

Kim ngạch xuất khẩu:

Tính từ đầu năm 2018 đến ngày 15/11/2018, kim ngạch XNK trên địa bàn đạt 1.341,75 triệu

USD (trong đó xuất khẩu 885,22 triệu USD, nhập khẩu 456,53 triệu USD), giảm 2,5% so với cùng

kỳ năm ngoái.

Cụ thể, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 324,66 triệu USD, tăng 10,7%; Dăm gỗ 143,29 triệu USD,

tăng 35,5%; Sắn lát và tinh bột sắn 54,32 triệu USD, giảm 49,5%; Đá granit và bazan 26,29 triệu

USD, giảm 30,3%...

Nhiều mặt hàng nhập khẩu giảm mạnh, như: Máy móc thiết bị 93,61 triệu USD, giảm 58,3%;

Phân bón 64,07 triệu USD, giảm 40,1%; Nhựa đường 7,32 triệu USD, giảm 35,4%; Nguyên liệu

thép 6,3 triệu USD, giảm 36,6%... kéo kim ngạch nhập khẩu giảm mạnh.Kim ngạch một số nhóm ngành tiêu biểu của t ỉnh Bình Định năm 2018

350

300

250

200

Triệu USD150

100

50

0324.66

143.29

54.3226.2993.6164.077.326.3Nhóm ngành

Kim ngạch một số nhóm ngành tiêu biểu của tỉnh Bình Định năm 201826- Tình hình xuất khẩu gỗ của tỉnh:

Hơn 120 doanh nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn, tổng công suất thiết kế theo thống kê đã đạt được

khoảng 345.000 m3 sản phẩm/ năm, tổng vốn đàu tư lên đến 7.500 tỷ đồng.

Hiện giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10%/ năm. Kim ngạch xuất

khẩu chiếm 50% so tồn tỉnh, trong đó có 70 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu trực tiếp gỗ. Trong 9

tháng đầu năm nay, dù phải dối mặt với khó khăn song giá trị sản xuất cơng nghiệp gỗ tỉnh Bình Định

đạt 7.245 tỉ dồng, chiếm 16,52% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Sản xuất đồ gỗ tinh chế đạt

sản lượng 8,29 triệu sản phẩm, dăm gỗ đạt 1.241 ngành tấn.

Thị trường xuất khẩu gỗ trực tiếp tỉnh Bình Định đã xuất khẩu qua 80 quốc gia và vùng lãnh thổ,

phần lớn là Châu Âu (82%), Châu Đại Dương (7,7%), Châu Mỹ (5%), Châu Á (5%) và Châu Phi.

Phân tích nguyên nhân tăng giảm trong năm của ngành:

Năm nay, kim ngạch ngành gỗ có mức tăng trưởng tốt do tỉnh và các doanh nghiệp sản xuất đã

nỗ lực xây dựng thương hiệu “ Đồ gỗ Bình Định “ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định đã triển khai

nhiều giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến gỗ lâm sản trên địa bàn vượt qua khó khăn, ổn

định và phát triển sản xuất, các doanh nghiệp có nhiều hoạt động khởi sắc.

- Lợi thế và thách thức:

Lợi thế:

+ Xây dựng được thương hiệu đặc trưng.

+ Được sự hỗ trợ của chính quyền.

+ Số lượng doanh nghiệp được mở rộng ( hơn 120 doanh nghiệp ).

+ Thị trường xuất khẩu đã mở rộng ra hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thách thức:

+ Nhiều rào cản khi xuất khẩu gỗ trên thế giới ví dụ như cơng nghệ kĩ thuật và thương mại.

Trong khi đó các nước tiêu thụ sản phẩm gỗ tăng cường kiểm tra, giám sát các Đạo Luật như Lacey

( Hoa Kỳ); Quy chế gỗ EU ( EUTR).

+ Luật cấm khai thác bất hợp pháp (Úc); Luật gỗ sạch và luật sử dụng gỗ bền vững của Nhật và

Hàn Quốc.27Phụ Lục

Nguồn thông tin:

1. Thương hiệu công luận.

2. Báo Bình Định.

3. Sở Cơng Thương Bình Định.

4. Thơng Tấn Xã Việt Nam.

5. Nông nghiệp Việt Nam.

6. Báo Hải Quan.

7. Hiệp Hội Gỗ Và Lâm Sản Bình Định.

8. BinhDinhinvest.

9. Cơng Nghiệp Tiêu Dùng.

10.

11.VOV.vnPisico28Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2016 (theo giá so sánh 2010) ước đạt 44.523,2 tỷ đồng, tăng trưởng 7,53% so với cùng kỳ, vượt 0,03% so với kế hoạch (kế hoạch tăng trưởng GRDP năm 2016 là 7,5%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,12%

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×