Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Qui trình tháo bộ chế hòa khí

Qui trình tháo bộ chế hòa khí

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNGHình 1.5 Các chi tiết trên thân bợ chế hòa khí

(7) Nới lỏng đều các đai ốc và tháo bợ chế hòa khí ra khỏi đường ống nạp.(8) Dùng vải che kín đường ống nạp.6Mơ đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG2.2. Tháo rời bợ chế hòa khí

a. Tháo nắp bộ chế hòa khí

1. Tháo các cực điện ra khỏi đầu nối điện và chú ý vị trí của nó.

2. Tháo đường ống chân không đến bộ CB.3. Tháo cơ cấu truyền động bộ CB.

4. Tháo cơ cấu truyền động từ cam cầm

chừng nhanh.

5. Tháo lò xo.6. Tháo các con vít lắp ghép phần trên bợ chế hồ khí với thân của nó.

(1) Tấm đánh số.

(2) Giá đở A.

(3) Giá đở B.7. Nâng phần trên bợ chế hòa khí ra ngồi. Lấy đệm làm kín.

8. Tháo phao xăng và van ra khỏi nắp bợ chế hòa khí.

9. Tháo đế van và đệm làm kín. Cần chú ý là phải lựa chọn tuốc nơ vít cho phù hợp với

cơng việc.7Mơ đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG10. Tháo piston của mạch làm đậm.

 Nới lỏng vít giữ.

 Giữ piston và tháo bộ chận piston.

 Tháo piston và lò xo của mạch làm đậm.

11. Tháo bợ OVCV.

12. Tháo tấm đậy.13. Tháo bợ điều khiển bướm gió mở tồn phần.

14. Tháo vỏ bợ điều khiển bướm gió mở tự đợng.

 Tháo ba con vít.

 Lấy vòng chận, vỏ bợ điều khiển bướm gió, đệm kín…15. Tháo bợ điều khiển bướm gió mở mợt phần.

 Tháo ba con vít, nắp và đệm kín.

 Tháo vòng chữ E, vòng chận, vòng đệm và màng.8Mơ đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNGVới kiểu hai màng: Tháo 3 con vít, nắp che, lò xo, màng và vỏ bợ CB. Tháo vòng chữ E, vòng

chận và màng.b. Tháo phần thân bộ chế hòa khí

1. Tháo bợ DP.2. Tháo các gic lơ và van làm đậm.

 Dùng SST tháo gic lơ chạy chậm (1).

 Tháo van làm đậm (b).

 Tháo gic lơ chính thứ cấp©.

 Tháo đai ốc (d) và đệm làm kín.

 Tháo gic lơ chính sơ cấp (e).9Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG3. Tháo ống khuếch tán nhỏ thứ cấp.

Tháo hai con vít. Tháo ống khuếch tán nhỏ

 Đệm làm kín.4. Tháo van Solenoid và đệm kín.

5. Tháo bợ điều khiển bướm ga thứ cấp. Tháo lò xo.

 Tháo hai con vít.

 Tách mối nối và tháo bợ điều khiển bướm ga thứ cấp.

6. Rã bộ điều khiển bướm ga thứ cấp.

Tháo 4 con vít.Tháo màng .7. Tháo bơm tăng tốc.

8. Tháo nút.

10. Tháo mặt kính buồng phao.

11. Tháo đế bợ chế hòa khí.

 Tháo 3 con vít.

 Tách đế bợ chế hòa khí ra khỏi thân.10Mơ đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG12. Dùng hóa chất làm sạch thân bợ chế hòa khí và các mạch nhiên liệu và khơng khí.

2.3. Lắp bợ chế hòa khí

a. Lắp chi tiết bộ chế hòa khí

1. Lắp đế bợ chế hồ khí vào thân của nó và chú ý vấn đề làm kín.

2. Thay mới O ring và lắp lại mặt kính kiểm tra mức nhiên liệu.3. Lắp bơm tăng tốc phụ: AAP

(1) Màng.

(2) Lò xo.

(3) Nắp.4. Lắp nút.

5. Lắp bơm tăng tốc.(1) Lò xo

(2) Màng

(3) Nắp.

6. Lắp bộ điều khiển bướm ga thứ cấp.11Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG(1) Nắp đậy.

(2) Lò xo.

(3) Màng.

(4) Nắp che.

(5) Kẹp.

(6) Móc dây.

7. Thay mới đệm kín và lắp bộ điều khiển bướm ga thứ cấp vào bộ CHK.

 Thay đệm làm kín.

 Lắp bợ điều khiển bướm ga thứ cấp.

 Lắp lò xo hồi vị.8. Lắp van solenoid.

Thay mới O Ring.

Lắp van với mợt đệm kín mới.9. Lắp ống khuếch tán nhỏ thứ cấp với mợt đệm kín mới.10. Lắp các gic lơ và van làm đậm.

 Gic lơ chính thứ cấp với mợt đệm mới.12Mơ đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG Gic lơ chính sơ cấp với mợt đệm mới.

 Van làm đậm.

 Đai ốc với đệm kín mới.

 Lắp gic lơ chạy chậm với O-ring mới.11. Lắp bộ DP

b. Lắp các bộ phận trên nắp bộ chế hòa khí

1. Lắp bộ CB ( Kiểu một màng).

 Đưa màng vào vị trí của nó và lắp miếng chận, lò xo với mợt vòng chữ E.

 Đưa trục của màng vào lỗ của nó.

 Lắp lò xo, nắp của bợ CB.Kiểu hai màng

 Đưa màng trong vào vị trí của nó và lắp miếng chận với vòng chữ E.

 Đưa trục màng bên trong vào lỗ của nó.

 Lắp các bợ phân còn lại gồm:

(1) Lò xo.

(2) Vỏ

(3) Màng ngồi.

(4) Nắp13Mơ đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG2. Lắp vỏ bợ điều khiển buớm gió tự đợng. Thay đệm kín mới.

 Đưa lò xo lưỡng kim vào cần điều khiển bướm gió và lắp vỏ điều khiển bướm gió tự

đợng.

 Lắp dấu trên vỏ trùng với dấu trên đế của nó và xiết chặt.

3. Lắp cơ cấu điều khiển bướm gió mở tồn phần CO với vít và móc khóa.

4. Lắp tấm đậy với đệm kín mới.5. Lắp bợ OVCV với 3 con vít.

6. Lắp pison làm đậm.

 Đưa lò xo và piston làm đậm vàp lỗ của nó.

 Xiết chặt con vít với tấm chận.14Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG7. Lắp đế van kim với một đệm kín mới.

8. Lắp van và phao. Lắp lò xo, piston vào van.

 Lắp bộ van kim vào đế van cho đúng.

 Lắp phao xăng và trục của nó.

9. Điều chỉnh mức phao.

 Kiểm tra khe hở giữa nắp và phao.

 Nếu khơng đúng điều chỉnh vị trí A của phao xăng.10. Nâng phao và dùng thước kẹp kiểm tra khoảng cách giữa mặt nắp bợ chế hồ khí và

đáy của phao.

 Xác định khoảng cách..15Mô đun SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ XĂNG Nếu không đúng, điều chỉnh phần B của phao.11. Lắp lại van và phao xăng.

12. Thay mới đệm kín và lắp nắp vào thân bợ chế hòa khí.(1) Giá B.

(2) Giá A.

(3) Miếng nhơm ( Number plate).

 Lắp lò xo.

 Nối cần điều khiển cầm chừng nhanh.

 Nối cần điều khiển của bợ CO.

 Móc dây.

15. Lắp đường ống chân khơng của bộ CB.

16. Đưa các cực điện vào đầu nối của nó.16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Qui trình tháo bộ chế hòa khí

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×