Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cách viết Công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ

Cách viết Công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hdeducation – Learn for futureChú ý:

-Cơng thức tính ở trên chỉ áp dụng cho hợp chất cộng hóa trị.

-Các nguyên tố hóa trị II như oxi, lưu huỳnh khơng ảnh hưởng tới độ bất bão hòa.Bài tập vận dụng

Bài 1: Hợp chất C5H10 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của anken?

Hướng dẫn:Vì C5H10 là anken nên C5H10 là mạch hở, có 1 liên kết pi.

Có 5 đồng phân anken của C5H10

CH3-CH2-CH2-CH=CH2

CH3-CH2-CH=CH-CH3

CH3-CH2-C(CH3)=CH2

CH3-CH=C(CH3)-CH3

CH3-CH(CH3)-CH=CH2

Bài 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có cơng thức phân tử C 6H14?

Hướng dẫn:⇒ Ankan ⇒ Chỉ có liên kết đơn

Vậy C6H14 chỉ có 5 đồng phân cấu tạo.

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3

CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3

167

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureCH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3

CH3-C(CH3)2-CH2-CH3

Bài 3: Có bao nhiêu đồng phân ứng với công thức phân tử C4H 10

Hướng dẫn:⇒ Ankan ⇒ Chỉ có liên kết đơn

Vậy C4H10 có 2 đồng phân.

CH3-CH2-CH2-CH3

CH3-CH(CH3)-CH3168

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

Cách gọi tên các hợp chất hữu cơ

Lý thuyết và Phương pháp giải

1. Tên gọi thông thường.

Không tuân theo quy tắc khoa học nào, thường xuất hiện từ xưa và bắt nguồn từ

nguyên liệu hoặc tên nhà bác học tìm ra, hoặc một địa điểm nào đó trong tính chất của

hợp chất đó.

Ví dụ: Axit fomic (axit kiến); olefin (khí dầu); axit axetic (axit giấm);…

2. Danh pháp hợp lý

Gọi theo hợp chất đơn giản nhất, các hợp chất khác được xem là dẫn xuất của chúng,

ở đó nguyên tử H được thay thế bằng các gốc hữu cơ.

Ví dụ: CH3 - OH : rượu metylic (cacbinol)

CH3 - CH2 - OH : rượu etylic (metyl cacbinol)

3. Danh pháp quốc tế:

Gọi theo quy ước của Liên đoàn quốc tế hoá học lý thuyết và ứng dụng (IUPAC).

a) Dựa vào bộ khung C xuất phát từ các hiđrocacbon no mạch thẳng.

* Các hợp chất cùng loại (cùng dãy đồng đẳng), cùng nhóm chức thì có đi giống

nhau.

-Hiđrocacbon no (ankan) có đi an:

Ví dụ: CH3 – CH2 – CH3 : propan

-Hiđrocacbon có nối đơi (anken) có đi en:

Ví dụ: CH2 = CH – CH3 : propen

-Hiđrocacbon có nối ba (ankin) có đi in:

Ví dụ: HC≡C– CH3 : propin

-Hợp chất anđehit có đi al:

Ví dụ: CH3 – CH2 - CHO : propanal

-Hợp chất rượu có đi ol:

169

Trung tâm luyện thi Hoàng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Hdeducation – Learn for futureVí dụ: CH3 – CH2 – CH2 - OH : propanol

-Hợp chất axit hữu cơ có đi oic:

Ví dụ: CH3 – CH2 - COOH : propanoic.

-Hợp chất xeton có đi on:

Ví dụ: CH3 – CHO – CH2 – CH3 : but – 2 - on

* Để chỉ số nguyên tử cacbon có trong mạch chính, người ta dùng các phần nền (phần

đầu) sau:

Số ngun tử CPhần nền1meta2eta3propa4buta5penta6hexa7hepta8octa9nona10deca………………………..………………………..b) Nhóm thế.

170

Trung tâm luyện thi Hồng Dũng – Ngách 42, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Hà Nội - 0972026205Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách viết Công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×