Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tán sỏi qua nội soi niệu quản ưu tiên áp dụng cho sỏi niệu quản 1/3dưới, nếu có ống soi mềm và năng lượng Laser, máy soi có thể lên đến đài bể thận điều trị cả sỏi thận. Tuy nhiên phương pháp này gặp khó khăn hay thất bại nếu chỉ định với bệnh nhân có hẹp

Tán sỏi qua nội soi niệu quản ưu tiên áp dụng cho sỏi niệu quản 1/3dưới, nếu có ống soi mềm và năng lượng Laser, máy soi có thể lên đến đài bể thận điều trị cả sỏi thận. Tuy nhiên phương pháp này gặp khó khăn hay thất bại nếu chỉ định với bệnh nhân có hẹp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tán sỏi qua nội soi niệu quản ưu tiên áp dụng cho sỏi niệu quản 1/3dưới, nếu có ống soi mềm và năng lượng Laser, máy soi có thể lên đến đài bể thận điều trị cả sỏi thận. Tuy nhiên phương pháp này gặp khó khăn hay thất bại nếu chỉ định với bệnh nhân có hẹp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×