Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Việc đo đạc phân tích trực tiếp trên miệng cho ta biết chính xác hơn kích thước thật của răng, cung răng, tình trạng khớp cắn tuy nhiên có hạn chế là việc xác định các điểm mốc trên miệng đôi lúc gặp nhiều khó khăn đặc biệt là với những răng xoay hay răng

Việc đo đạc phân tích trực tiếp trên miệng cho ta biết chính xác hơn kích thước thật của răng, cung răng, tình trạng khớp cắn tuy nhiên có hạn chế là việc xác định các điểm mốc trên miệng đôi lúc gặp nhiều khó khăn đặc biệt là với những răng xoay hay răng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc đo đạc phân tích trực tiếp trên miệng cho ta biết chính xác hơn kích thước thật của răng, cung răng, tình trạng khớp cắn tuy nhiên có hạn chế là việc xác định các điểm mốc trên miệng đôi lúc gặp nhiều khó khăn đặc biệt là với những răng xoay hay răng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×