Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1.2. Giới25

32Nam

Nữ

4th QtrBiểu đồ 3.1. Phân bố đối tượng theo giới

• Nhận xét: Số đối tượng là nam 41 bệnh nhân chiếm 55,6 %, nữ

là 31 bệnh nhân chiếm 44,4%.III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1.3. Phân bố đối tượng theo vùng sinh sốngNhận xét:7

16Đối tượng phân bố ở

khuvựcnôngThành thithônNông thônchiếm tỷ lệ cao nhất

chiếm 59,6%, tiếp đó làMiền núi

34thành phố với 28,1% và

miền núi chiếm 12,3%.Biểu đồ 3.2. Sự phân bố đối tượng nghiên

cứu theo vùng sinh sốngIII. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.1.4.NghềnghiệpBảng 3.2. Phân bố nghề nghiệp theo nhóm phẫu thuật

Nhóm phẫu thuật

Nghề nghiệpTổngpPTM (n=31)PTNS (n=41)(n=72)Cán bộ6(19,4%)9(22%)15(20,8)>0,05Nông dân14(45,2%)18(43,9%)32(44,4%)>0,05Công nhân5(16,1%)10(24,4%)15(20,8%)<0,05Học sinh, sinh viên1(3,1%)1(2,4%)2(2,9%)>0,05Lao động tự do5(16,2%)3(7,3%)8(11,1%)<0,05III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬNNhận xét:

Bệnh nhân là nông dân chiếm tỉ lệ cao nhất (44,4%).

Phân bố giữa PTM và PTNS ở nhóm này và nhóm có

nghề nghiệp là cán bộ cùng học sinh sinh viên là khơng

có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với

p> 0,05.III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.2. Chỉ định phẫu thuật đặt catheter lọc màng bụng

3.2.1. Phân bố chỉ định phẫu thuật đặt catheter theo nguyên nhân suy thận

90

80

70

60

50

40

30

20

10

07.3

83.9

VCT mạnĐTĐ4.23.61Bệnh hệ thống Sỏi tiết niệu Thận đa nangBiểu đồ 3.3. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo nguyên nhân gây suy thậnIII. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬNNhận xét:

Nguyên nhân gây suy thận ở nhóm đối tượng nghiên

cứu chủ yếu do viêm cầu thận mạn chiếm 83,9%, tiếp

theo là đái tháo đường 7,3%, 83,9%, bệnh hệ thống

chiếm 4,2%, sỏi tiết niệu chiếm 3,6%, thận đa nang chỉ

chiếm 1%. viêm cầu thận mạn chiếm tớiIII. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

- Các nước phát triển: ĐTĐ, THA 71,2% VCT7,2%- Pakistan, Ấn Độ: Sỏi thận

- Trung Quốc: Tổnthương ống kẽ thậnIII. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.2.2. Phân bố chỉ định phẫu thuật đặt catheter lọc màng bụng theo nhóm bệnh lý kèm theo tình trạng suy thận mạn.1st Qtr; 16.36%

2nd Qtr; 10.91%

58.18%3rd Qtr; 7.27%

4th Qtr; 7.27%Biểu đồ 3.4. Các bệnh lý kèm theoIII. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Nhận xét:

Ở các bệnh nhân phẫu thuật đặt catherter lọc màng

bụng có mắc bệnh tim mạch kèm theo chiếm 17%.

Bệnh về hô hấp chiếm 10%. Bệnh nhân mắc ĐTĐ,

Goute chiếm 7%. Các bệnh nhân khác khơng mắc

bệnh gì đặc biệt.III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.2.3.PhânbốchỉđịnhphẫuthuậttheochỉsốcậnlâmsàngtrướcmổBảng 3.3. Chỉ số cận lâm sàng trước mổ

TổngNhóm PTMNhóm PTNS(n=72)(n=31)(n=41)Ure (mmol/l)28,53±10,2926,83±8,9930,12±11,19<0,05Creatinin (µmol/l)804,54±290,67718,89±264,37825,81±313,23>0,05Axit uric (mmol/l)507,5±171,62496,76±181,82517,59±161,73>0,05Kli máu (mmol/l)4,14±0,684,09±0,644,18±0,71>0,05Thông sốpUre máu, creatinin máu và axit uric máu đều tăng cao ở cả hai nhóm

nghiên cứu nhưng chỉ có ure máu trung bình của nhóm PTNS cao hơn có

ý nghĩa thống kê với nhóm PTM với p<0,05III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

3.2.4. Tiền sử phẫu thuật ổ bụng

10

88.18.69.16.5Phẫu thuật mở

Phẫu thuật nội soi6

43.232

0Mổ đẻCác phẫu thuật về bụngCan thiệp về thậnBiểu đồ 3.5. Tiền sử phẫu thuật ổ bụngMổ lấy thai là phẫu thuật can thiệp về bụng hay gặp nhất trong nhóm

bệnh nhân nghiên cứu. Sự khác biệt về tiền sử phẫu thuật giữa nhóm PTM và

PTNS là khơng có ý nghĩa thống kê với p>0,05Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×