Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHẠY 2 DOMAIN CONTROLLER SONG SONG

CHẠY 2 DOMAIN CONTROLLER SONG SONG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng+ Nhấp chuột phải biểu tượng My Computer, chọn Properties+ Trên cửa sổ System, chọn Change Settings91

91Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng+ Trên cửa sổ System Properties chọn Change.92

92Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng+ Đổi tên máy thành Server2, đồng thời join domain dhbk.com93

93Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng+ Nhập vào User name và Password có quyền truy cập Domain (user account được tạo và

quản lý bởi Domain). Click OK.+ Join thành công+ Bạn nhận được một yêu cầu khởi động lại máy, chọn OK-Sau khi khởi động lại máy tính Server2 chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào Domain

(DHBK). Nhấn tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del, rồi đăng nhập vào user có domain DHBK.94

94Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng-Sau khi Join Domain Srv1 ta tiến hành thăng cấp máy Server2 lên Additional Domain

Controller.

Start->Run gõ dcpromo /adv ->OK để tiến hành cài đặt.95

95Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng

-Đang chạy installing.-Cửa sổ “Active Directory Installation Wizard”, click Next96

96Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng-Tại cửa sổ “Operating System Compatibility”, click Next.97

97Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng-Tạo 1 secondary DC từ Dc có sẵn.98

98Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng-Xác nhận Domain Controller ta muốn thêm mới một DC khác, chính là dhbk.com, chọn

Next.99

99Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng-Chọn domain root cho Additional DC, chọn Next.100

100Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng-Select a site for new DC, chọn Next101

101Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHẠY 2 DOMAIN CONTROLLER SONG SONG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×