Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Quản lý Windows Server 2008 DHCP Server mới

Quản lý Windows Server 2008 DHCP Server mới

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- Bảng DHCP xuất hiện46

46Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng- DHCP Server cung cấp các thông tin IPv4 & IPv6 DHCP gồm tất cả scope, pool,

lease, reservation, scope options và server option.

- Nếu vào address pool và scope options, chúng có thể thấy cấu hình mình đã tạo khi cài

đặt DHCP Server. Dải địa chỉ IP nằm ở đây và DNS Server & gateway mặc định

cũng vậy.

• Address pool47

47Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần MạngScope options48

48Báo cáo thực tập công nhân – Phần MạngBÀI THỰC HÀNH SỐ 4

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG, NHĨM, TÀI

KHOẢN MÁY TÍNH VÀ Organizational Unit (OU)

1. Cài đặt Organizational Unit(OU)OU là các đối tượng, đối tượng này có thể là chứa User, Competer Accounts và Goups.

Một đơn vị chứa có thể chứa một hoặc nhiều hơn một OU. OU cung cấp các công cụ cho

việc điều khiển các tác vụ quản trị . OU là các đơn vị nhỏ nhất đây là cái bạn có thể uỷ

thác việc quản trị của các User và các nguồn tài nguyên của mạng . Bạn uỷ thác quyền

điều khiển việc quản trị bằng cách cấp các quyền quản trị cho các OU và xác định các đối

tượng khác, đối tượng này chứa các User và Goup riêng lẽ khác. OU tương tự như là

một Folder. Một Folder chứa các file và các folder tuỳ ý khác. Tương tự OU chứa các đối

tượng và các OU khác. Các OU có thể được tổ chức để phân cấp cấu trúc tổ chức công ty,

cơ quan của bạn hoặc cơ sở hạ tầng mạng.

Cách Tạo OU (Organizational Unit)

Vào Start Administrative Tools  Active Directory Users and Computers49

49Báo cáo thực tập cơng nhân – Phần MạngSau đó màn hình sẽ hiện ra như sau và ta ấn chuột phải vào địa chỉ của Domain chọn

New  OU(Organizational Unit)50

50Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạngvà chỗ ô “Name” ta đánh tên Cơng Ty hay Tổ chức nào đó mà bạn đang làm vào rồi ấn

OK là xong51

51Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạngvà khi ta tạo xong OU (Organizational Unit) thì màn hình sẽ hiển thị OU lên như sau.52

52Báo cáo thực tập công nhân – Phần MạngTa có thể tạo User, group, OU,….. từ OU đã tạo trước đó

2. Tạo User

Cách tạo User (accounts)

Ta thực hiện các bước như sau. vào Start  Administrative Tools  Active Directory

Users and Computers53

53Báo cáo thực tập công nhân – Phần MạngMàn hình sẽ hiện ra như sau.Và Từ OU ta vừa tạo nhấp chuột phải chọn New  User54

54Báo cáo thực tập công nhân – Phần MạngTại cửa sổ New Objiect User nhập tên User vào ô first name và ô User logon Name, Tên

truy cập vào ô User logon Name và ta ấn Next ñể tiếp tục55

55Báo cáo thực tập công nhân – Phần Mạng56

56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quản lý Windows Server 2008 DHCP Server mới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×