Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 4620/QĐ-BYT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 4620/QĐ-BYT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tải bản đầy đủ - 0trang

25.Min Chen, Jin Hua Deng, Fu De Zhou, et al (2006), Improving the

management of anemia in hemodialysis patients by Implementing the

continuous quality improvement program, Blood purif, 24(3), 397 - 40126.Juan Jesus Carrero, Abdul Rashid Qureshi, Paolo Parini, et al (2009)

Low serum testosterone increases mortality risk among male dialysis

patients, J Am Nephrol 20, 613 – 620.27.Lew starowicz M, Gellert R (2008) The sexuality and quality of life of

hemodialyzed Patients - ASED multicenter, J Sex Med, 1728.Yu Sen Peng, Chih Kang Chiang, Kung Yu Hung, et al (2007) The

association of higher depresssive symptoms and sexual dysfunction in

male hemodialysis patients, Nephrology Dialysis Transplantation 22 (3),

857 – 861.29.Sylvia E Rosas, Marshall Joffe, Eunice Franklin, et al (2001),

Prevalence and determinants of erectile dysfunction in hemodialysis

patients, Kidney International, 59, 2259 - 226630.Asim Mumtaz, Muhammad Anees, Muhammad Haris Barki, et al

(2009), Low serum testosterone and Estradiol predict mortality in

Elderly men, The Journal of Clinical endocrinology & metabolis, 94

(7), 2482 – 2488.31.Chun Fu Lai, Wang YT, Hung KY, et al (2007), Sexual dysfunction in

peritoneal dialysis patients, Am J Nephrol, 27(6), 615 – 62132.Ozkan Gungor, Fatih Kircelli, et al (2010) Endogenous testosterone and

mortality in male hemodialysis patients: Is it the results of aging? Clin J

Am Soc Nephrol, 5, 1 – 6.33.Chris Steidle (2004), Age related changes to testosterone level, Rev

Urol, 5(1), 34 – 4034.Feldman H.A, Goldstein.I, Hatzichristou DG, et al (1994), Impotence

and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts

male aging study, J Urol, 151 (1), 54 – 61.35.Biff F Palmer (2009), Sexual dysfunction in men and women with

chronic kidney disease, Textbook of nephro endocrinology, 429 – 439.36.Mehrsai, S. Mousavi, Mohammadreza, et al (2006), Improvement of

erectile dysfunction after kidney transplantation. The role of the

associated factors, Urology journal, 3(4), 240 -24437.Ivan Seibel, Carlos Eduardo Poli De Figueiredo, Claudio Telöken, and

João Feliz Morales (2002), Efficacy of oral sildenafil in hemodialysis

patients with erectile dysfunction, J am Soc Nephrol 13: 2770 – 277538.Rosie King (2012), Good loving, great sex, Finding balance when your

sex drives differ, 164-16539.Robert. Kloner (2007), Erectile dysfunction and hypertention, Int J

Import Res, 19(3), 296 – 302.PHỤ LỤC

Phụ lục 1: BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU

I. Phần hành chính

- Số bệnh án:......Mã số:......................Khoa thận lọc BV:...............................

- Họ và tên bệnh nhân:.....................................................Năm sinh:................

- Nghề nghiệp:..................................................................................................

- Địa chỉ:...........................................................................................................

- Điều trị:Nội trú Ngoại trú - Tình trạng hơn nhân:

+ Đã có vợ chưa?Có Khơng + Hiện tại còn sống với vợ khơng?Có Khơng + Bạn đã có con chưa?Có Khơng Nếu có con thì có mấy con:.................................................................................

Trước hay sau khi chẩn đoán suy thận

- Chuẩn đoán:....................................................................................................

II. Bệnh sử:.........................................................................................................

.............................................................................................................................

III. Tiền sử:

1. Bệnh thận:

- TS mắc bệnh thận:............................................................ Năm:.......................

- Bị suy thận giai đoạn mấy:............................................... Năm:.......................

- Đã ghép thận:

+ Số lần ghép: .....................................................................................................

+ Thời gian ghép (tháng/năm):............................................................................

+ Ghép tại bệnh viện:..........................................................................................

2. Bệnh khác: Bạn có mắc các bệnh

- Bệnh nội tiết:KhơngCóNếu có:+ Chẩn đốn:.......................................................................................................

+ Thuốc đang điều trị:.........................................................................................

- Bệnh huyết áp:KhơngCóNếu có:Thuốc đang điều trị:

a.Nhóm thuốc lợi tiểub.Thuốc chẹn bêtac.Thuốc chẹn kênh canxid.Thuốc ức chế men chuyểne.Thuốc ức chế thụ thể angiotensine (AT1)f.Thuốc ức chế thần kinh trung ươngg.Các thuốc khác- Có rối loạn mỡ máu khơng:KhơngCóNếu có:Thuốc đang điều trị:.............................................................................................

- Có bị các bệnh chấn thương vùng tiểu khung, sinh dục:..................................

.............................................................................................................................

- Có bị các bệnh lý cơ quan sinh dục khơng (Viêm tinh hồn, u tinh hồn…). . .

.............................................................................................................................

- Các bệnh khác:..................................................................................................

- Có dùng thuốc nhóm: Testosteron, viagra, cialis, levitra:.................................

Khơng Có

Nếu có thuốc sử dụng:.........................................................................................

3. Tiền sử khác:

- Có uống rượu:KhơngCóKhơngCóUống…………ml/ngày

- Có hút thuốc lá, thuốc lào:

Hút………....điếu/ngày

- Gần đây bạn có bị Stress, căng thẳng, lo lắng hay trầm cảm:

KhơngCóIV. Lâm sàng

1. Khám tồn thân:

- Da xanh, niêm mạc nhợt:KhơngCó- Phù:KhơngCó- Xuất huyết dưới da:KhơngCó- Huyết áp:………/....…..mmHgMạch:……….lần/phút2. Khám cơ quan:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

3. Độ cứng:1234V. Xét nghiệm cận lâm sàng:

1. Máu:

T

T

1

23TÊN XÉT NGHIỆM

Định lượng testosterone

Công thức máu

Hồng cầu (T/l)

Hb (g/l)

Hematocrit

Bạch cầu (G/l)

Tiểu cầu (G/l)

Sinh hố máu

Ure (mmol/l)

Creatinin (µmol/l)

Glucose (mmol/l)

Protein (g/l)

Albumin (g/l)

Cholesterol (mmol/l)

HDL-C (mmol/l)

LDL-C (mmol/l)NGÀY LÀMKẾT QUẢGHI CHÚTriglycerid (mmol/l)

Axit uric (µmol/l)

Mức lọc cầu thận:................................................................................................

2. Nước tiểu:

- Tổng phân tích nước tiểu:

+ SG:.........................................+ Protein:...................................+ LEU:.......................................+ Glucose:.................................+ NIT:........................................+ KET:.......................................+ pH:..........................................+ UBG:......................................+ ERY:.......................................+ BIL:........................................- Trụ niệu: Trụ trong:.............................Trụ hạt:.................................- Protein niệu 24 giờ:.................

3. Siêu âm thận:

- Kích thước thận:................................Thận phảimmThận trái:....................mm

- Nhu mơ thận:.....................................................................................................

- Đài bể thận:.......................................................................................................

- Niệu quản:.........................................................................................................

- Bàng quan:CâuNội dung1Trong 4 tuần qua, bạn có thường cương được dương vật trong

lúc sinh hoạt tình dục hay khơng?

Khơng có hoạt động tình dục (không giao hợp)

Luôn luôn cương cứng hoặc gần như vậy

Hầu hết mọi trường hợp

Đôi khi (hơn nửa số lần)

Thi thoảng (ít hơn nửa số lần rất nhiều)

Khơng, hoặc hầu như khơng cương cứng

Trong 4 tuần qua, bạn có cương được dương vật do kích thích

tình dục. Dương vật của bạn có đủ cứng để đưa vào âm đạo

khơng?

Khơng có kích thích tình dục

Ln ln đủ cương cứng hoặc gần như vậy

Hầu hết mọi trường hợp

Đôi khi (hơn nửa số lần)

Thi thoảng (ít hơn nửa số lần rất nhiều)

Khơng hoặc hầu như không đủ cương cứng

Trong 4 tuần qua, khi bạn muốn giao hợp, bạn có đưa được

dương vật vào âm đạo của người phụ nữ không?

Không giao hợp

Luôn luôn có khả năng hoặc gần như vậy

Hầu hết mọi trường hợp

Đơi khi (hơn nửa số lần)

Thi thoảng (ít hơn nửa số lần rất nhiều)

Khơng hoặc hầu như khơng có khả năng

Trong 4 tuần qua, trong lúc giao hợp, bạn có khả năng duy trì

được độ cương sau khi đã đưa được dương vật vào âm đạo của

người phụ nữ không?

Không giao hợp

Ln có khả năng duy trì hoặc gần như vậya.

b.

c.

d.

e.

f.

2a.

b.

c.

d.

e.

f.

3

a.

b.

c.

g.

h.

d.

4a.

b.Điểm0

5

4

3

2

10

5

4

3

2

10

5

4

3

2

10

5c.

d.

e.

f.

5

a.

b.

c.

d.

e.

f.

6

a.

b.

c.

d.

e.

f.

7

a.

b.

c.

d.

e.

f.

8

a.

b.

c.Hầu hết mọi trường hợp

Đôi khi (hơn nửa số lần

Thi thoảng (ít hơn nửa số lần rất nhiều)

Khơng hoặc hầu như khơng có khả năng duy trì

Trong 4 tuần qua, trong q trình giao hợp, bạn có thấy khó khăn

khi duy trì dương vật để giao hợp trọn vẹn?

Khơng giao hợp

Ln khó khăn hoặc gần như vậy

Hầu hết mọi trường hợp

Đơi khi (hơn nửa số lần)

Thi thoảng (ít hơn nửa số lần rất nhiều)

Khơng hoặc hầu như khơng khó khăn

Trong 4 tuần qua, bạn đã cố gắng giao hợp bao nhiêu lần?

Không lần nào

1 – 2 lần

3 – 4 lần

5 – 6 lần

7 – 10 lần

11 lần trở lên

Trong 4 tuần qua, khi bạn cố gắng giao hợp, bạn cảm thấy thoả

mãn thường xuyên như thế nào?

Không giao hợp

Luôn luôn thoả mãn, hoặc gần như vậy

Hầu hết mọi trường hợp

Đôi khi (hơn nửa số lần)

Thi thoảng (ít hơn nửa số lần rất nhiều)

Khơng hoặc hầu như khơng thoả mãn gì

Trong 4 tuần qua, bạn thấy thích thú với q trình giao hợp như

thế nào?

Khơng giao hợp

Rất thích thú

Thích thú cao độ4

3

2

10

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

50

5

4

3

2

10

5

4d.

e.

f.

9

a.

b.

c.

d.

e.

f.

10

a.

b.

c.

d.

e.

f.

11

a.

b.

c.

d.

e.

12

a.

b.

c.

d.

e.Khá thích thú

Khơng thích thú lắm

Khơng thích thú

Trong 4 tuần qua, khi bạn giao hơp hay kích thích tình dục, bạn

đã xuất tinh thường xuyên như thế nào?

Không giao hợp

Luôn luôn xuất tinh hoặc gần như vậy

Hầu hết mọi trường hợp

Đơi khi (hơn nửa số lần)

Thi thoảng (ít hơn nửa số lần rất nhiều)

Không hoặc hầu như không xuất tinh

Trong 4 tuần qua, khi bạn giao hợp hay kích thích tình dục, bạn có

cảm thấy cực khối hay khơng? (có thể hay khơng có thể xuất tinh)

Khơng giao hợp hay kích thích tình dục

Ln ln cực khối hoặc gần như vậy

Hầu hết mọi trường hợp

Đôi khi (hơn nửa số lần)

Thi thoảng (ít hơn nửa số lần)

Khơng hoặc hầu như khơng đạt cực khối

Trong 4 tuần qua, bạn có cảm thấy ham muốn tình dục khơng?

Ln ln ham muốn hoặc gần như vậy

Hầu hết mọi trường hợp

Đôi khi (hơn nửa số lần)

Thi thoảng (ít hơn nửa số lần)

Khơng hoặc hầu như không ham muốn

Trong 4 tuần qua, bạn đánh giá mức độ ham muốn tình dục của

mình như thế nào?

Rất cao

Cao

Vừa phải

Thấp

Rất thấp hay khơng có ham muốn3

2

10

5

4

3

2

10

5

4

3

2

1

5

4

3

2

15

4

3

2

113

a.

b.

c.

d.

e.

14

a.

b.

c.

d.

e.

15

a.

b.

c.

d.

e.Trong 4 tuần qua, banh có cảm thấy hài lòng với đời sống tình

dục nói chung của mình như thế nào?

Rất hài lòng

Tương đối hài lòng

Tạm hài lòng

Tương đối khơng hài lòng

Rất khơng hài lòng

Trong 4 tuần qua, bạn đã hài lòng với quan hệ tình dục của bạn

cùng bạn tình như thế nào?

Rất hài lòng

Tương đối hài lòng

Tạm hài lòng

Tương đối khơng hài lòng

Rất khơng hài lòng

Trong 4 tuần qua, bạn đánh giá mức độ tự tin bạn có thể đạt

được trong việc duy trì sự cương cứng như thế nào?

Rất cao

Cao

Tương đối cao

Thấp

Rất thấp5

4

3

2

15

4

3

2

15

4

3

2

1Phụ lục 2: THƯỚC ĐO ĐỘ CỨNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (Ban hành kèm theo Quyết định số 4620/QĐ-BYT ngày 25/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×