Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tóm tắt đầu vào và đầu ra

Tóm tắt đầu vào và đầu ra

Tải bản đầy đủ - 0trang

a) Thiết bị trộnMục đích: Trộn tạo độ đồng đều cho hỗn hợp.

TênĐầu vào (dòng)Đầu ra (dòng)MIX - 100301MIX - 1013-4-286MIX - 1027-58MIX – 10310-1112Ví dụ: Tại thiết bị trộn MIX – 101Hình 3: Ký hiệu dòng vào và dòng ra.Hình 4: Thơng số của hỗn hợp trước và sau khi trộn.

9b) Thiết bị phản ứng dạng ốngMục đích: Là môi trường cho các chất phản ứng, các chất phản ứng lần lượt trong

3 thiết bị để tăng hiệu suất tạo ethylbenzene, giảm thiểu tối đa tạo sản phẩm phụ.

TênKích thước (Chiều dài (m)PFR -1002011PFR - 1012012PFR - 1024012Ví dụ: Thành phần của dòng đầu vào và đầu ra của thiết bị phản ứng PFR – 101.Hình 5: Thành phần của các cầu tử sau khi ra khỏi PFR- 101c) Separator V-100Mục đích: Loại bỏ phần lớn khí (ethylene, ethane, propylene) ở đỉnh.

TênĐầu vào (dòng)V-10017

654,9 (kgmole/h)Đầu ra (dòng)

18

566,2 (kgmole/h)Ví dụ:10Gas

88,79 (kgmole/h)Hình 6: Thành phần của cấu tử sau khi ra khỏi thiết bị tách V-100d) Thiết bị phân dòng TEE-100Mục đích: Chia Ethylene thành 3 dòng để phản ứng lần lượt tại các bình phản ứng

nối tiếp nhau.

TEE-100

Thành phầnĐầu vàoĐầu raEthyleneDòng 4Dòng 5Dòng 10100 kgmole/h30 kgmole/h35 kgmole/h35 kgmole/hVí dụ:Hình 7: Thơng số của các dòng Ethylene sau khi ra khỏi thiết bị phân dòng TEE-100

e) Bơm P-100Mục đích: vận chuyển dòng lưu chất đến thiết bị.

TênĐầu vào ( dòng)Đầu ra ( dòng)Hiệu suất bơm (%)P - 1002375P - 10126277511Ví dụ :Hình 8: Nhiệt độ và áp suất của dòng sau khi ra khỏi bơm.

Thiết bị trao đổi nhiệt

 Thiết bị làm lạnh: làm giảm nhiệt độ của hỗn hợp trước khi qua giai đoạn tiếp

theo.

f)Tên

E – 102

E – 103

E – 104

E – 105

Ví dụ:Đầu vào

( dòng)

12

14

15

16Đầu ra

( dòng)

13

15

16

17Nhiệt độ vào

( ºC)

366.1

386.9

280.0

170.0Nhiệt độ ra

( ºC)

360.0

280.0

170.0

70.0Hình 9: Thơng số sau khi ra khỏi Cooler.

 Thiết bị gia nhiệt: Nâng nhiệt độ của hỗn hợp để chuẩn bị vào giai đoạn tiếp theo.TênĐầu vào

(dòng)Đầu ra

(dòng)

12Nhiệt độ vào

(0C)Nhiệt độ ra

(0C)E - 1002370,32400E - 10189287,3360Ví dụ:Hình 10: Thơng số sau khi ra khỏi heaterg) Tháp chưng cấtMục đích: Để tách các chất, thu hồi được cấu tử mình mong muốn.

TênĐầu

vào

(dòng)Đầu ra

(dòng)T –1001819, 20T –1012122, 23T -1022425, 26Hiệu

suất

mâm(%

)Số

mâmChiều

cao

cột(m)Đường

kính

cột(m)51.7891.19342201.7891.1931045401.7891.1932013Mâm

nhập

liệuVí dụ: cho tháp chưng T – 100Hình 11: Sơ đồ tháp chưng cấtHình 12: Thành phần hỗn hợp trước và sau tháp chưng cất

14IV.

--Phần tính toán

1. Thiết bi phản ứng

Sử dụng thiết bị phản ứng dạng ống (PFR), dễ dàng đạt được độ chuyển hóa cao,

nhưng bù lại rất khó điều chỉnh nhiệt độ.

Thêm vào đó, hệ đang hoạt động tại điều kiện đoạn nhiệt, nên dòng ra bao giờ

cũng dùng Cooler đã hạ nhiệt độ trước khi vào phản ứng tiếp theo.

 PFR – 100:

Giả sử:

+⟶Benzen và Ethylene là dòng lý tưởng và khơng phản ứng phụ

Dòng nhập liệu : Benzen 470,388 kmol/h, Ethylene 27,9 kmol/h

Nhiệt độ của phản ứng : 300 ºC

Áp suất khoảng 2000kPa

Suất lượng dòng nhập liệu :

Độ chuyển hóa là X= 0,2575

Nhiệt dung của hỗn hợp không đổi : = 22,59 kJ/mol. K

Lưu lượng: v= 64,73

Sử dụng phương trình thiết kế thiết bị phản ứng bình ống lý tưởng hoạt động ổn

định , trong hệ đoạn nhiệt.

Dựa vào dòng nhập liệu dễ dàng thầy rằng Benzen chứa một lượng dư, nên sẽ dùng

số mol, ... của Ethylene để tính tốn.-Trong đó:

-X, : độ chuyển hóa của sản phẩm theo phản ứng.

: nhiệt phản ứng.

: nhiệt độ đầu ra và đầu vào.

: suất lượng mol của dòng nhập liệu.Vậy dựa vào (1): tính được T- = x (0,2575-0) =1,004

Vậy T = + 1,004 = 1,004 + 291,2 = 292,24 ºC-Dựa vào phương trình thiết kế bình ống :-Phản ứng khơng thuận nghịch bậc 2 loại hai phân tử A + B → sản phẩm. Nhưng do

lượng Benzen lớn hơn rất nhiều so với lượng Ethylene nên xem như lượng Benzen

không đổi, và xem phản ứng là phản ứng bậc 1.

15-Thay vào công thức (2), tìm được thể tích:

Với C0= 0,0439(M), C1= 0,0409(M) sẽ tìm được giá trị V= 8,73()

Tương tự sẽ tính được V của PFR – 101 và PFR – 102.

2. Thiết bi trao đổi nhiệt

 Cooler ( E – 102):-Giả sử :Khơng có mất mát trong q trình tổn thất nhiệt

Tác nhân giải nhiệt là nước lạnh

Dòng nóng có nhiệt độ :

Hệ số cấp nhiệt: k = 280 W/

25Thiết bị trao đổi nhiệt

366, 136010

-Áp dụng công thức

= = = 345,53.

Với Q = 814800 kJ/h sẽ tìm được F= 8,42 (-Tương tự sẽ tính được bề mặt trao đổi nhiệt của Heater , Cooler còn lại với giả sử

nguồn cung cấp nhiệt hay nguồn giải nhiệt là hơi nước.

TênT1 ()T2 ()T3 ()

16T4 ()F(Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tóm tắt đầu vào và đầu ra

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×