Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II: THỰC HÀNH VAI TRÒ CHUYÊN VIÊN

PHẦN II: THỰC HÀNH VAI TRÒ CHUYÊN VIÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Chọn nút để xác nhận văn bản đến đã được xử lý.11.2 Tra cứu / tìm kiếm văn bản đến

-Tra cứu văn bản đến theo tháng hiện tại, xem các trường trên màn hình tra

cứu (lọc văn bản đến theo sổ cơng văn - trong trường hợp có nhiều sổ).-Tìm kiếm văn bản đến theo một số ký hiệu mà người dùng đã nhập vào.-Tìm kiếm văn bản đến theo ngày văn bản, ngày nhập.11.3 Kết xuất báo cáo

-Báo cáo in sổ văn bản đến theo khoảng ngày (từ ngày … đến ngày).-In báo cáo tình hình xử lý văn bản đến của cá nhân mình.12. Thực hành xử lý và khai thác văn bản đi

12.1 Lập một dự thảo văn bản đi/ sửa dự thảo, chuyển trình

-Lập một dự thảo văn bản đi (gắn một tờ trình, gắn một dự thảo văn bản đi)

rồi lưu lại.-Mở lại văn bản này rồi chỉnh sửa trích yếu.-Tạo mới một dự thảo văn bản đi khác từ tab văn bản liên quan của một văn

bản đến rồi chuyển lên lãnh đạo.12.1.1 Tra cứu /tìm kiếm dự thảo văn bản đi

-Vào mục tra cứ dự thảo văn bản đi để xem.-Tìm kiếm văn bản đi theo tiêu chí đơn vị soạn thảo.13. Thực hành xử lý và khai thác văn bản nội bộ

13.1 Đối với đơn vị gửi xin ý kiến

13.1.1 Tạo mới văn bản nội bộ rồi gửi xin ý kiến

-Tạo mới văn bản nội bộ từ tab văn bản liên quan của một văn bản đến.-Tạo mới văn bản nội bộ rồi gửi lên lãnh đạo phòng (gắn file nội dung).-Tạo mới văn bản nội bộ rồi gửi sang phòng khác (gắn file nội dung).13.1.2 Tra cứu/tìm kiếm

-Tìm kiếm văn bản nội bộ theo ngày soạn thảo, phòng soạn thảo.-Tra cứu văn bản theo thời gian.Phòng Cơng nghệ Thơng tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 30/3213.1.3 In sổ nội bộ do đơn vị soạn thảo chuyển đi

-In văn bản nội bộ theo khoảng ngày.13.2 Đối với đơn vị cho ý kiến

13.2.1 Tạo mới văn bản phúc đáp

-Vào văn bản xin ý kiến từ đơn vị khác gửi tới tạo văn bản phúc đáp trong

tab văn bản liên quan rồi phúc đáp trả lại người soạn thảo.-Vào văn bản xin ý kiến từ đơn vị khác gửi tới tạo văn bản phúc đáp trong

tab văn bản liên quan rồi chuyển lên lãnh đạo phòng để lãnh đạo phòng

chuyển sang cho phòng xin ý kiến (gắn kèm file cho ý kiến).13.3 In văn bản nội bộ

-In văn bản nội bộ theo khoảng ngày.14. Thực hành giao việc

14.1 Xử lý phiếu giao việc

-Mở một phiếu giao việc, nhập thông tin xử lý rồi chọn kết thúc.14.2 Liên kết văn bản với phiếu giao việc

-Vào tab văn bản liên quan gắn một văn bản nội bộ với phiếu giao việc này.14.3 Tra cứu tìm kiếm/ báo cáo

-Vào mục tra cứu phiếu giao việc để xem phiếu giao việc theo tháng hiện

tại.15. Thực hành quản lý hồ sơ công việc

15.1 Tạo mới /sửa/ phân quyền thư mục

-Tạo mới một thư mục hồ sơ có tên là HSCV, hệ thống sinh ra hồ sơ đó.-Sửa lại thơng tin của hồ sơ bằng tên mà mình nghĩ ra.-Phân quyền thư mục: hân quyền cho một số cán bộ trong đơn vị mình xem

được thư mục này.15.2 Tạo mới hồ sơ/ phân quyền

-Tao một hồ sơ việc để phục vụ công tác lưu trữ.-Phân quyền cho lãnh đạo phòng xem hồ sơ.Phòng Cơng nghệ Thơng tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 31/3215.3 Đưa văn bản vào hồ sơ/ bỏ văn bản khỏi hồ sơ

-Đưa một vài văn bản đến, đi vào hồ sơ.-Bỏ một văn bản khỏi hồ sơ.16. Thực hành khai thác kho văn bản dùng chung

-Mở một văn bản có thơng tư 55 về hướng dẫn thể thức văn bản.Phòng Cơng nghệ Thông tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 32/32Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II: THỰC HÀNH VAI TRÒ CHUYÊN VIÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×