Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các chức năng Quản lý Hồ sơ công việc

2 Các chức năng Quản lý Hồ sơ công việc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Màn hình danh sách cây thư mục của kho văn bản3. Chọn vào tên kho văn bản, hiển thị danh sách các thư mục trong kho.

4. Tích chọn thư mục muốn lưu HSCV, chọn nút .

Cách 2: Tạo mới HSCV từ nhóm chức năng <>. Cách này người sử dụng chọn

thư mục cần lưu HSCV trước, sau đó mới tạo HSCV.

1. Trong nhóm chức năng <>, chọn mục “Hồ sơ cơng việc” Hệ thống

hiển thị màn hình tra cứu văn bản dùng chung.Màn hình tra cứu Hồ sơ công việc2. Chọn thư mục muốn thêm mới VB và chọn chức năng hệ thống

hiển thị màn hình tạo mới Hồ sơ cơng việc.Phòng Cơng nghệ Thông tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 27/33Màn hình tạo mới Hồ sơ cơng việc3. Nhập các thơng tin Hồ sơ công việc.

4. Bấm nút để lưu văn bản vào hệ thống.7.2.2 Chỉnh sửa/ xóa/ phân quyền Hồ sơ cơng việc

1. Trong nhóm chức năng <>, chọn mục Hồ sơ công việc.

2. Chọn thư mục chứa Hồ sơ công việc/ Chọn HSCV cần xử lý.Màn hình danh sách các Hồ sơ cơng việc trong thư mục được chọn3. Hiển thị màn hình thơng tin Hồ sơ.Màn hình thơng tin Hồ sơ cơng việc4. Chỉnh sửa các thông tin của hồ sơ và nhấn nút để lưu các chỉnh sửa

vào CSDL của Hệ thống.

5. Hoặc chọn nút để xóa Hồ sơ khỏi CSDL của Hệ thống.

6. Chọn nút để phân quyền sử dụng HSCV (Khi phân quyền

HSCV thì hệ thống tự phân quyền Xem tài liệu đối với thư mục chứa HSCV).Phòng Cơng nghệ Thơng tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 28/337. Chọn các Tab [Văn bản liên quan] hiển thị màn hình các chức năng liên kết/ bỏ

liên kết văn bản trong HSCV.Màn hình liên kết văn bản8. Chọn chức năng , chọn loại văn bản cần tạo và liên kết với

HSCV, hiển thị màn hình tạo mới văn bản.

-Nhập các thông tin văn bản và đính kèm file.-Chọn nút để lưu văn bản vừa tạo vào CSDL và hiển thị trong

HSCV.9. Chọn chức năng <Đưa VB vào HS> để liên kết văn bản vào HSCV.

10. Chọn văn bản đã được liên kết vào HSCV, chọn chức năng
HS> để hủy bỏ liên kết đã tạo.8. Khai thác văn bản dùng chung

1. Trong nhóm chức năng <>, chọn “Văn bản dùng chung”, hệ thống

hiển thị màn hình tra cứu Văn bản dùng chung gồm các thư mục quản lý các văn

bản dùng chung.Màn hình danh sách các văn bản dùng chung2. Chọn biểu tượng

để hiển thị file nội dung của văn bản dùng chung, hệ

thống hiển thị màn hình download file, NSD save về máy trạm của mình để sử

dụng.Phòng Công nghệ Thông tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 29/33PHẦN II: THỰC HÀNH VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

9. Đăng nhập hệ thống

1. Trên màn hình Đăng nhập. Nhập các thông tin.

-Tên truy nhập: Tên của cán bộ văn thư (điền tên vào).-Mật khẩu:2. Chọn nút <Đăng nhập> hoặc nhấn phím Enter để vào hệ thống quản lý.10. Thực hiện các thao các cơ bản

10.1 Thiết lập máy trạm

-- Thiết lập máy trạm để có thể sử dụng được.10.2 Thực hiện các thao các cơ bản

-Mở một văn bản đã có trên màn hình trong mục cơng việc hiện tại. Mở văn

bản xem chi tiết thông tin chung (bao gồm các thuộc tính, file nội dung gắn

kèm – mở ra để xem, tab thông tin lịch sử sửa đổi, trao đổi, các văn bản liên

quan, hồ sơ công việc).-Vào mục tra cứu để xem các trường thuộc tính trong màn hình tra cứu.-Vào mục báo cáo rồi quay lại màn hình chính.-Tạo mới dự thảo văn bản đi rồi thốt ra.-Vào mục danh mục để xem các danh mục.11. Xử lý và khai thác văn bản đến

11.1 Nhận

-Mở một văn bản đến tại công việc hiện tại.-Xem thông tin xử lý.-Nhập thơng tin chỉ đạo vào chương trình.11.2 Xử lý và chuyển xử lý

-Mở một văn bản chuyển văn bản cho chuyên viên xử lý.-Mở một văn bản đến khác rồi chọn kết thúc.Phòng Cơng nghệ Thơng tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 30/33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các chức năng Quản lý Hồ sơ công việc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×