Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN II: THỰC HÀNH VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

PHẦN II: THỰC HÀNH VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

Tải bản đầy đủ - 0trang

11.3 Thu hồi văn bản

-Thu hồi văn bản vừa chuyển cho chuyên viên.11.4 Tra cứu / tìm kiếm văn bản đến

-Tra cứu văn bản đến theo tháng hiện tại, xem các trường trên màn hình tra

cứu (lọc văn bản đến theo sổ cơng văn- Trong trường hợp có nhiều sổ).-Tìm kiếm văn bản đến theo một số ký hiệu mà người dùng đã nhập vào.-Tìm kiếm văn bản đến theo ngày văn bản, ngày nhập.11.5 Kết xuất báo cáo

-Báo cáo in sổ văn bản đến theo khoảng ngày (từ ngày … đến ngày).-In báo cáo tình hình xử lý văn bản đến của phòng ban.12. Giao việc

12.1 Tạo mới phiếu giao việc/ giao xuống

-Giao việc xuống cho chuyên viên cấp dưới thực hiện một cơng việc chung

của phòng.-Gắn file nội dung.12.2 Xử lý phiếu giao việc từ lãnh đạo giao xuống

-Mở một phiếu giao việc, nhập thông tin xử lý rồi chọn kết thúc.-Mở một phiếu giao việc chuyển cho chuyên viên cấp dưới.12.3 Liên kết văn bản với phiếu giao việc

-- Vào tab văn bản liên quan gắn một văn bản nội bộ với phiếu giao việc

này.12.4 Thu hồi phiếu giao việc

-- Thu hồi lại phiếu giao việc vừa chuyển cho cấp dưới.12.5 Tra cứu tìm kiếm/ báo cáo

-Vào mục tra cứu phiếu giao việc để xem phiếu giao việc theo tháng hiện

tại.-Xem báo cáo phiếu giao việc tại phòng.Phòng Cơng nghệ Thơng tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 31/3313. Xử lý và khai thác văn bản đi

13.1 Lập một dự thảo văn bản đi/ sửa dự thảo, chuyển trình

-Lập một dự thảo văn bản đi (gắn một tờ trình, gắn một dự thảo văn bản đi)

rồi lưu lại.-Mở lại văn bản này rồi chỉnh sửa trích yếu.-Tạo mới một dự thảo văn bản đi khác từ tab văn bản liên quan của một văn

bản đến rồi chuyển lên lãnh đạo cấp trên.-Tạo mới một dự thảo văn bản đi khác từ tab văn bản liên quan của một văn

bản đến rồi chuyển ra văn thư phát hành.13.1.1 Phê duyệt dự thảo văn bản đi

-Mở một dự thảo gửi lên. Đọc nội dung, sửa file nội dung thành phiên bản

mới. Chuyển trả lại chuyên viên soạn thảo với ý kiến “chưa đạt yêu cầu”.-Mở một dự thảo khác đọc nội dung. Phê duyệt chuyển lãnh đạo cấp trên.13.1.2 Tra cứu /tìm kiếm dự thảo văn bản đi/ in báo cáo

-Vào mục tra cứ dự thảo văn bản đi để xem.-Tìm kiếm văn bản đi theo tiêu chí đơn vị soạn thảo.-In sổ văn bản đi do phòng phát hành.14. Xử lý và khai thác văn bản nội bộ

14.1 Đối với đơn vị gửi xin ý kiến

14.1.1 Tạo mới văn bản nội bộ rồi gửi xin ý kiến

-Tạo mới văn bản nội bộ từ tab văn bản liên quan của một văn bản đến.-Tạo mới văn bản nội bộ rồi gửi lên lãnh đạo cơ quan (gắn file nội dung).-Tạo mới văn bản nội bộ rồi gửi sang phòng khác (gắn file nội dung).14.1.2 Tra cứu/tìm kiếm

-Tìm kiếm văn bản nội bộ theo ngày soạn thảo, phòng soạn thảo.-Tra cứu văn bản theo thời gian.14.1.3 In sổ nội bộ do đơn vị soạn thảo chuyển đi

-In văn bản nội bộ theo khoảng ngày.Phòng Cơng nghệ Thơng tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 32/3314.2 Đối với đơn vị cho ý kiến

14.2.1 Tạo mới văn bản phúc đáp

-Vào văn bản xin ý kiến từ đơn vị khác gửi tới tạo văn bản phúc đáp trong

tab văn bản liên quan rồi phúc đáp trả lại người soạn thảo.-Vào văn bản xin ý kiến từ đơn vị khác gửi tới tạo văn bản phúc đáp trong

tab văn bản liên quan rồi chuyển lên lãnh đạo phòng để lãnh đạo phòng

chuyển sang cho phòng xin ý kiến (gắn kèm file cho ý kiến).14.3 In văn bản nội bộ

-In văn bản nội bộ theo khoảng ngày.15. Quản lý hồ sơ công việc

15.1 Tạo mới /sửa/ phân quyền thư mục

-Tạo mới một thư mục hồ sơ có tên là HSCV. Hệ thống sinh ra hồ sơ đó.-Sửa lại thơng tin của hồ sơ bằng tên mà mình nghĩ ra.-Phân quyền thư mục: Phân quyền cho một số cán bộ trong đơn vị mình xem

được thư mục này.15.2 Tạo mới hồ sơ/ phân quyền

-Tao một hồ sơ việc để phục vụ công tác lưu trữ.-Phân quyền cho lãnh đạo phòng xem hồ sơ.15.3 Đưa văn bản vào hồ sơ/ bỏ văn bản khỏi hồ sơ

-Đưa một vài văn bản đến, đi vào hồ sơ-Bỏ một văn bản khỏi hồ sơ16. Khai thác kho văn bản dùng chung

-Mở một văn bản có thơng tư 55 về hướng dẫn thể thức văn bản.17. Quản lý ủy quyền

-tạo mới ủy quyền cho phó phòng (chuyển thử một văn bản cho trưởng

phòng rồi vào phó phòng để xem.-Thu hồi lại việc ủy quyền (Chuyển thử lại một văn bản cho trưởng phòng).Xem báo cáo ủy quyền.

Phòng Cơng nghệ Thông tin Trường Đại học Y Dược Thái NguyênTrang 33/33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN II: THỰC HÀNH VAI TRÒ LÃNH ĐẠO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×