Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các lớp mỡ bao quanh bề mặt của trái tim đã được chứng minh có chứa các dây thần kinh giao cảm. Lớp mỡ này thường bị cắt qua và cắt bỏ hoàn toàn trong quá trình phẫu thuật, bởi vì nó nằm ở vị trí kẹp động mạch chủ. Người ta cho rằng việc giữ lớp mỡ thượng

Các lớp mỡ bao quanh bề mặt của trái tim đã được chứng minh có chứa các dây thần kinh giao cảm. Lớp mỡ này thường bị cắt qua và cắt bỏ hoàn toàn trong quá trình phẫu thuật, bởi vì nó nằm ở vị trí kẹp động mạch chủ. Người ta cho rằng việc giữ lớp mỡ thượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các lớp mỡ bao quanh bề mặt của trái tim đã được chứng minh có chứa các dây thần kinh giao cảm. Lớp mỡ này thường bị cắt qua và cắt bỏ hoàn toàn trong quá trình phẫu thuật, bởi vì nó nằm ở vị trí kẹp động mạch chủ. Người ta cho rằng việc giữ lớp mỡ thượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×