Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Yanling Xu, Bing Gu, Mao Huang et al (2015). Epidemiology of carbapenem resistant Enterobacteriaceae (CRE) during 2000-2012 in Asia, 7(3): 376-385.

Yanling Xu, Bing Gu, Mao Huang et al (2015). Epidemiology of carbapenem resistant Enterobacteriaceae (CRE) during 2000-2012 in Asia, 7(3): 376-385.

Tải bản đầy đủ - 0trang

kháng kháng sinh của các dòng vi khuẩn gây bệnh tại bệnh viện đa khoa

Thống Nhất Đồng Nai từ 06/2011 đến 04/2012. Báo cáo Sở Y Tế 4/2012.

58. Phan Thị Hồng Nhung, Nguyễn Trần Mỹ Phương (2012). Khảo sát vi khuẩn

tiết men betalactamase phổ rộng tại bệnh viện Bình Dân. Nghiên cứu Y học,

16:1.

59. N.Đ. Tráng, N.V.Kính (2009). Nghiên cứu mức độ nhạy cảm kháng sinh của

các chủng phân lập tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương năm 2009. Tạp

chí Y học thực hành, tập 781, 41-44.PHỤ LỤC

MẪU THU BỆNH PHẨM

Thông tin bệnh nhân

Mã số nghiên cứu

Họ tên bệnh nhân (viết tắt tên bệnh nhân

bằng chữ cái đầu)

Tuổi

Thông tin bệnh phẩm

Ngày lấy mẫu

Người lấy mẫuDD / MM / YYYYDD / MM / YYYYThời điểm lấy

Mẫu lúc vào việnMẫu lúc xuất việnMACROBUTTON HTMLDirect

Mẫu lấy hàng tuần (sau 24 giờ; thứ 5MACROBUTTON HTMLDirect

hàng tuần)MACROBUTTON HTMLDirect

Tuần thứ ____Loại bệnh phẩm (tick vào các bênh phẩm đã lấy được)

Mủ vết thươngĐờm khạcMACROBUTTON HTMLDirect

Dịch hút khí phế quảnMACROBUTTON HTMLDirect

Nước tiểuMACROBUTTON HTMLDirect

PhânMACROBUTTON HTMLDirect

Que ngoáy trực tràngMACROBUTTON HTMLDirect

PHẦN DÀNH CHO NGHIÊN CỨU VIÊN PHÒNG XÉT NGHIỆMNhận mẫu tại mẫu xét nghiệm

Ngày

Giờ

Người nhận mẫuBỆNH ÁN NGHIÊN CỨUThông tin bệnh nhân

Mã số nghiên cứu

Họ tên bệnh nhân (viết tắt tên bệnh nhân

bằng chữ cái đầu)

TuổiDD / MM / YYYYMÔI TRƯỜNG CHROMagarTM CARBA

VỊ TRÍ LẤY BỆNH PHẨM

THỜI ĐIỂMĐờm/ dịch hơ hấpNgốy

trực tràngNước tiểuVết thươngLúc vào viện

Lúc xuất viện

Hàng tuần 1

Hàng tuần 2

Hàng tuần 3

Hàng tuần 4MƠI TRƯỜNG CHROMagarTM VRE

VỊ TRÍ LẤY BỆNH PHẨM

THỜI ĐIỂM Đờm/ dịch hơNgốy trựcNước tiểuVết thươnghấptràngLúc vào viện

Lúc xuất viện

Hàng tuần 1

Hàng tuần 2

Hàng tuần 3

Hàng tuần 4MÔI TRƯỜNG CHROMagarTM ESBL

VỊ TRÍ LẤY BỆNH PHẨM

THỜI ĐIỂMLúc vào viện

Lúc xuất viện

Hàng tuần 1

Hàng tuần 2

Hàng tuần 3

Hàng tuần 4Đờm/ dịch hơ

hấpNgốy trực

tràngNước tiểuVết thươngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Yanling Xu, Bing Gu, Mao Huang et al (2015). Epidemiology of carbapenem resistant Enterobacteriaceae (CRE) during 2000-2012 in Asia, 7(3): 376-385.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×