Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0

Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0

Tải bản đầy đủ - 0trang

392.6. Đạo đức nghiên cứu

- Nghiên cứu được hội đồng khoa học của trường đại học Y Hà Nội và

bệnh viện Nhi Thái Bình thơng qua.

- Đối tượng nghiên cứu được giải thích mục đích của nghiên cứu để

hợp tác trong việc cung cấp thông tin, những người từ chối khơng tham gia

thì rút khỏi danh sách nghiên cứu.

- Bảo đảm giữ bí mật thơng tin cá nhân của bệnh nhân và các thông tin

trong hồ sơ nghiên cứu.

- Khi kết quả cấy khuẩn dương tính và có kết quả KS đồ, bác sĩ điều trị

giải thích cho gia đình bệnh nhân và tiến hành thay phác đồ điều trị nếu phác

đồ đang điều trị không phù hợp với kết quả KS đồ.Chương 3

DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1. Đặc điểm chung

3.1.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi

Bảng 3.1. Phân bố bệnh nhân theo nhóm tuổi40Nhóm tuổi

Dưới 2 tháng

2 tháng – dưới 12 tháng

12 tháng – 60 tháng

TổngSố bệnh nhân (n = 250)Tỷ lệ %3.1.2. Phân bố bệnh nhân theo giớiNam

NữBiểu đồ 3.1. Phân bố bệnh nhân theo giới413.2. VK và tính kháng KS

3.2.1. Tỷ lệ dương tính của vi khuẩn gây bệnhKết quả cấy dịch tỵ hầuâm tính

dương tínhBiểu đồ 3.2. Tỷ lệ dương tính của vi khuẩn gây bệnh

3.2.2. Phân bố các chủng VK gây bệnh

Bảng 3.2. Phân bố các chủng VK gây bệnhVK gram dươngVK gram âmVK

Streptococcus pneumonia

Streptococcus mitis

Staphylococcus aureus

Haemophilus influenza

Moraxella catarrhalis

Klebsiella pneumoniaSố lượngTỷ lệ423.2.3. KS đồ của các VK gây bệnh thường gặp

3.2.3.1. KS đồ của VK Streptococcus pneumoniae

Bảng 3.3. KS đồ của VK Streptococcus pneumoniaSTTTên KSSố xét

nghiệm Kháng (R)Mức độ

Trung gian (I)Nhạy (S)1

2

3

43.2.3.2. KS đồ của VK Streptococcus mitis

Bảng 3.4. KS đồ của VK Streptococcus mitisSTTTên KSSố xétMức độ

nghiệm Kháng (R) Trung gian (I)1

2

3

43.2.3.3. KS đồ của VK Staphylococcus aureus

Bảng 3.5. KS đồ của VK Staphylococcus aureusNhạy (S)43STTTên KSSố xétMức độnghiệm Kháng (R) Trung gian (I)Nhạy (S)1

2

3

43.2.3.4. KS đồ của VK Haemophilus influenzae

Bảng 3.6. KS đồ của VK Haemophilus influenzaSTT

1

2

3

4Tên KSSố xét

nghiệm Kháng (R)Mức độ

Trung gian (I)Nhạy (S)443.2.3.5. KS đồ của VK Moraxella catarrhalis

Bảng 3.7. KS đồ của VK Moraxella catarrhalisSTTTên KSSố xét

nghiệm Kháng (R)Mức độ

Trung

gian (I)Nhạy (S)1

2

3

43.2.3.6. KS đồ của VK Klebsiella pneumonia

Bảng 3.8. KS đồ của VK Klebsiella pneumoniaSTT

1

2

3

4Tên KSSố xét

nghiệm Kháng (R)Mức độ

Trung

gian (I)Nhạy (S)453.3. Mối liên quan giữa vi khuẩn gây bệnh với một số đặc điểm lâm sàng,

cận lâm sàng

3.3.1. VK gây bệnh theo nhóm tuổi

Bảng 3.9. VK gây bệnh theo nhóm tuổi

VKDưới 2 tháng

Số BN%2 tháng – dưới 1212 tháng – 60tháng

Số BN

%tháng

Số BN

%S.pneumoniae

S.aureus

S.mitis

H. influenzae

M.catarrhalis

K.pneumoniaeTổng

3.3.2. VK gây bệnh theo giới

Bảng 3.10. Vi khuẩn theo giới

VKNam

Số BN

%Nữ

Số BNP

%S.pneumoniae

S.aureus

S.mitis

H. influenzae

M.catarrhalis

K.pneumoniae

Tổng

3.3.3. Tỷ lệ VK theo tiền sử dùng KS trước vào viện

Bảng 3.11. Tỷ lệ VK theo tiền sử dùng KS trước vào viện46Có dùng KS trướcKhơng dùng KS trướcvào việnvào việnVKSố BN%Số BNDương tínhabÂm tínhcd%TổngRR = a/b

3.3.4. Triệu chứng cơ năng và toàn thân theo VK gây bệnh thường gặp

Bảng 3.12. Triệu chứng cơ năng và toàn thân theo VK gây bệnh thường gặpVKSốtHoKhóthởkémNơnTiêu

chảyTổngS.pneumoniae

S.aureus

S.mitis

H. influenzae

M.catarrhalis

K.pneumoniae3.3.5. Triệu chứng thực thể theo VK gây bệnh thường gặp

Bảng 3.13. Triệu chứng thực thể theo VK gây bệnh thường gặp

VK

S.pneumoniae

S.aureus

S.mitisThở

nhanhRLLNKhò khèRan phổiTímTổng47H. influenzae

M.catarrhalis

K.pneumoniae3.3.6. Tổn thương Xquang theo VK gây bệnh thường gặp

Bảng 3.14. Tổn thương Xquang theo VK gây bệnh thường gặp

Tổn

thương

mô kẽVKTổn

thương

tập trungĐậm rốn

phổiNốt mờ

lan tỏaTổngS.pneumoniae

S.aureus

S.mitis

H. influenzae

M.catarrhalis

K.pneumoniae3.3.7. Tình trạng viêm theo VK gây bệnh

Bảng 3.15. Tình trạng viêm theo VK gây bệnhBC tăngVK dương tính

Số BN (%)

Gram dương Gram âmVK âm tính

Số BN (%)P

P

P

PCRP tăng3.3.8. Mức độ viêm phổi theo VK gây bệnh

Bảng 3.16. Mức độ viêm phổi theo VK gây bệnh48Mức độ VPGram dương

Số BN

%Gram âm

Số BN

%TổngVP

VP nặng

VP rất nặng

Tổng3.3.9. Liên quan giữa VK gây bệnh và thời gian nằm viện

Bảng 3.17. Liên quan giữa VK gây bệnh và thời gian nằm viện

VKSố BNSố ngày nằm

viện trung bìnhGram âm

Gram dươngChương 4

DỰ KIẾN BÀN LUẬN

Bàn luận kết quả nghiên cứu theo mục tiêuP49DỰ KIẾN KẾT LUẬNDỰ KIẾN KIẾN NGHỊTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Số liệu được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×