Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cỏc dng tip xỳc ca cỏc mng kin to:

Cỏc dng tip xỳc ca cỏc mng kin to:

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÀI 7: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT. THẠCH QUYỂN,

THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG

b. Tiếp xúc dồn ép:

Hai mảng bị dồn ép (xơ húc, hút chìm)  hình thành núi cao, vực sõu nỳi la,

ng t..=> Ranh giới tại nơi

tiếp xúc của các

mảng kiến tạo là

những vùng bất ổn

của vỏ Trái Đất, thờng

có các hoạt động

kiến tạo xảy ra, kèm

theo là hiện tợng

động đất, núi lửa..

Tip xỳc kiu dn ộpS dch chuyển của mảng Ấn Độ về phía

lục địa Á – Âu và kết quả của sự chuyển

dịch: Himalaya – nóc nhà thế giới.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cỏc dng tip xỳc ca cỏc mng kin to:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×