Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VII. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CHUỖI HOẠT ĐỘNG HỌC

VII. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CHUỖI HOẠT ĐỘNG HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tiến trình tổ chức hoạt động học

Sử dụng kĩ thuật hoàn tất một nhiệm

vụ: Tổ chức HS hoạt động dán bóng

bay mơ phỏng phân tử nước:

- Ở lớp thực nghiệm (TN): Với thiết bị

có kết nối mạng, hãy tìm hiểu về cấu tạo

phân tử nước và mô phỏng lại mô hình

cấu tạo phân tử nước bằng các quả bóng

bay.

- Ở lớp đối chứng (ĐC): Các em hãy

vận dụng kiến thức đã biết về cấu tạo

hóa học của phân tử nước hãy tạo mơ

hình các phân tử nước bằng việc thổi và

dán các quả bóng bay lại với nhau.Nội dung

I. Cấu tạo và tính chất nước

1. Cấu tạo phân tử nước

- Cấu tạo hóa học và cấu trúc phân tử

nước:Hình 1: Hình ảnh mơ phỏng cấu tạo phân tử

nước bằng bóng bay- Khi mô phỏng cấu tạo phân tử này các

em hãy chú ý đến sự ảnh hưởng của hiệu

độ âm điện của Oxy và Hidro đến cấu - Nước có tính chất phân cực nên có

tính chất lí hóa đặc biệt làm cho nó có vai

trúc khơng gian của phân tử.

trò quan trọng đối với nhiều lĩnh vực của

cuộc sống.

- GV phát cho mỗi nhóm 5 quả bóng

đỏ, 10 quả bóng xanh và giới hạn thời

gian hoạt động: 3 phút

HS nhận bóng, hoạt động nhóm.

Hết 3 phút GV kiểm tra sản phẩm của

các nhóm.

- GV phỏng vấn đại diện của nhóm HS

có mơ hình đúng nhất.

- GV chốt lại cấu tạo đúng nhất của

phân tử nước và khen ngợi HS.Hình 2: Cấu tạo phân tử nướcGV: Các em học sinh hãy thảo luận trả

2. Tính chất của nước

lời nhanh các câu hỏi liên quan đến tính

chất của nước

Thời gian cho mỗi câu là 10s

Câu 1: Nêu trạng thái của nướcCâu 2: Nêu màu sắc, mùi vị của nước

GV: Qua câu trả lời của các em, giáo

viên giới thiệu một chút, bình thường

nước khơng màu, khơng mùi, nhưng khi

ta thấy nước có màu xanh, khí đó nước Học sinh trả lời

có nhiễm đồng, nước có màu thâm khi

đó nhiễm mangan, còn khi nước có màu

vàng, nước nhiễm sắt.

Câu 3: Nêu khả năng dẫn điện, dẫn nhiệt

của nước

GV: Nước tinh khiết hay nước cất khơng

nhiễm điện, nhưng khi nước có lẫn tạp

chất thì sẽ dẫn điện, dẫn nhiệt.

Câu 4: Nhiệt độ sơi, nhiệt độ hóa rắn của

nước

Câu 5: Nước có các tính chất hóa học

nào

GV: Trình chiếu ba video về tính chất

hóa học của nước

Video 1: Nước tác dụng với kim loại

Nguồn:

https://www.youtube.com/watch?

v=q3BdlDJKJps

Video 2: Nước tác dụng oxitbazo

HS: Nước có dạng hình cầu

Nguồn:

https://www.youtube.com/watch?

v=iOlEPMtJxP4

Video 3: Nước tác dụng oxitaxit

Nguồn:

https://www.youtube.com/watch?

v=wK1BAS4Uu7k

GV: Giới thiệu hình ảnh giọt nước

Câu hỏi: Vậy nước có dạng hình gì

Hình 3: Hình ảnh giọt nước

GV đặt câu hỏi: Vì sao giọt nước ln

có xu hướng có hình dạng hình cầu? và

Khi nào có dạng hình cầu, khi nào

khơng có dạng hình cầu, mời các em tìm

hiểu hoạt động 2: Hiện tượng dính ướt

và hiện thượng khơng dính ướt do thầy

giáo Đinh Văn Vương giáo viên bộ mơnVật lí giảng dạy

Hoạt động 2: Hiện tượng dính ướt và hiện tượng khơng dính ướt

Thời gian hoạt động: 15 phút

Tổ chức hoạt động học sử dụng kĩ thuật:

Phương pháp thí nghiệm tìm tòi

Kỹ thuật động não cơng khai

Tiến trình tổ chức hoạt động học

Nội dung

II. Hiện tượng dính ướt và khơng dính

ướt

GV: Cung cấp bộ thí nghiệm cho 1. Thí nghiệm

học sinh

HS các nhóm tiến hành thí nghiệm và nêu

GV: Hướng dẫn học sinh làm thí hiện tượng

nghiêm

Nhỏ giọt nước lên 2 tấm kính, một

tấm được bọc nilon, một tấm

không bọc nilon, quan sát hiện

tượng và nhận xét (Thời gian 2

phút)

GV: Nhận xét

- Giọt nước ở tấm kính bọc nilon

có dạng hình cầu, ta nói đây là 2. Giải thích

HS tìm hiểu và trả lời

hiện tượng khơng dính ướt

- Giọt nước ở tấm kính khơng bọc Nguyên nhân hiện tượng dính ướt: Lực hút

nilon dẹt, ta nói đó là hiện tượng giữa các phân tử chất rắn với các phân tử

chất lỏng mạnh hơn lực hút của các phân tử

dính ướt

Vậy các em hãy thảo luận và có chất lỏng với nhau.

thể tìm hiểu trên mạng để giải Ngun nhân hiện tượng khơng dính ướt:

thích nguyên nhân hiện tượng dính Lực hút giữa các phân tử chất rắn với các

phân tử chất lỏng yếu hơn lực hút của các

ướt và khơng dính ướt

GV: Giới thiệu hình ảnh về hiện phân tử chất lỏng với nhau.

tượng dính ướt có mặt khum lõm 3. Ứng dụng

và hiện tượng dính ướt có mặt HS lắng nghe

khum lồi

GV giới thiệu cho hs một số ứng

dụng của hiện tượng dính ướt và

khơng dính ướt trong thực tế

- Cơng nghệ tuyển khoáng (tuyển

nổi)- Giới thiệu sơn chống thấm

GV Giao nhiệm vụ học tập

Trong các hiện tượng sau: đâu là

hiện tượng dính ướt, đâu là hiện

tượng khơng dính ướt.

- Giọt nước trên lá sen

- Rửa tay bằng xà phòng

- Nước đổ đầu vịt

- Màng dầu

- Hạt quặng

- Sơn chống thấm

- Bẩn quặng

- Pha dầu ăn vào nước

Hình 4: Giáo viên nhận xét kết quả các hiện tượng

- Nước đổ lá mơn

dính ướt và khơng dính ướt

- Nước trong cốc thủy tinh

- Rửa mặt

Thời gian các em hoàn thành trong

bài nhạc, các em dán kết quả theo

thứ tự, bạn của nhóm xong về chỗ

bạn khác mới được lên

GV: Nhận xét kết quả của các

HS: Nước có 3 trạng thái đó là rắn, lỏng và

nhớm và cho điểm

khí

GV: Đặt câu hỏi

Nêu các trạng thái của nước

GV: Nước có 3 trạng thái đó là rắn,

lỏng và khí, vậy vòng tuần hồn

của nước như thế nào, mời các em

cùng tìm hiểu tiếp hoạt động 3 do

cơ giáo Nguyễn Thị Lam, giáo

viên bộ môn sinh học giảng dạ

Hoạt động 3: Nước và chất lượng cuộc sống

Tổ chức hoạt động học: Dạy học theo dự án

Bước 1: Chuẩn bị

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Lí do chọn dự án: “Nước với chất lượng cuộc - Nhận thức chủ đề dự án.

sống”.

- Như chúng ta đã biết, ở bất kì mơi trường nào nếu

khơng có nước thì khơng thể duy trì được sự sống.

- Nước ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ và các hoạtđộng sống của con người.

Chính vì vậy, việc tìm ra giải pháp để bảo vệ và sử

dụng tiết kiệm nguồn nước sạch nhằm nâng cao chất

lượng cuộc sống là vấn đề cấp thiết hiện nay.

- Hướng dẫn HS tìm hiểu về nước theo các chủ đề sau:

1. Tìm hiểu chu trình của nước trong tự nhiên

2. Thực trạng nguồn nước hiện nay

3. Đề xuất một số biện pháp bảo vệ nguồn nướchiệu quả

GV: Chia lớp thành 3 nhóm theo sở trường, điều kiện - Liên hệ thực tế lựa chọn lĩnh

cá nhân và khu vực sinh sống để thực hiện các tiểu dự vực quan tâm và điều kiện cá

án tìm hiểu về nước.

nhân để thực hiện dự án.

- Hướng dẫn các nhóm lập ý tưởng theo từng tiểu dự - Các nhóm bầu nhóm trưởng và

án đã chọn.

thư kí.

- Đưa ra bộ câu hỏi định hướng chủ đề dạy học tích - Các nhóm lập sơ đồ tư duy, xác

hợp.

định mục tiêu của dự án, lập kế

hoạch thực hiện tiểu dự án của

nhóm mình.

Bước 2: Định hướng nội dung dự án

Nội dung tiểu dự

Câu hỏi định hướng

Nội dung tích hợp liên

án

mơn

1. Tìm hiểu chu trình Chu trình nước trong tự nhiên qua 3

của nước trong tự giai đoạn Rắn – Lỏng – Khí, vậy khi

nhiên.

mất đi một giai đoạn có xảy ra vòng

tuần hồn nước nữa khơng?

(GV cho HS bốc thăm

và báo cáo bằngmơ hình và thuyết

trình)- Nước sạch là nước như thế nào?2. Thực trạng nguồn - Thực trạng và tình hình sử dụng

nước hiện nay như thế nào? Từ đó

nước hiện nay

nêu các vấn đề liên quan đến tài

(GV cho HS bốc nguyên nước hiện nay là gì?

thăm và trình bày

theo phương thức

- Nêu ảnh hưởng của tài nguyên nước

diễn kịch)

tới chất lượng cuộc sống.- Tích hợp về các loại

thiên tai do nước gây

nên.

- Tích hợp bảo vệ sức

khoẻ con người.

Tích hợp ảnh hưởng

của nước tới chất

lượng cuộc sống con

người.3. Đề xuất một số - Như thế nào là sử dụng nước tiết

biện pháp bảo vệ kiệm?

nguồn nước hiệu - Các tiêu chí của chất lượng cuộc

sống là gì?

quả

- Đề xuất các giải pháp hợp lí để bảo Tích hợp bảo vệ môi

vệ và sử sụng tiết kiệm nguồn nước trường.

(GV cho HS bốc

sạchnhằm nâng cao chất lượng cuộc

thăm và trình bày

sống .

theo phương thức

thuyết trình kèm

trình chiếu trên

PowerPoint)* Dặn dò.

Hoạt động của GV

GV đưa bản tiêu chí

đánh giá kết quả học

tập theo dự án, bảng

đánh giá mức độ

tham gia hoạt động

của các thành viên

trong nhóm.Hoạt động của HS

- Các nhóm HS phân công nhiệm vụ, trao đổi cách thực hiện,

thời gian,...theo “Sổ theo dõi dự án” và báo cáo thường xun

cho GV.

- Các nhóm tự bố trí thời gian họp nhóm và thực hiện nhiệm

vụ.

- Biên bản thảo luận họp nhóm được ghi đầy đủ trong “Sổ theo

dõi dự án”.Triển khai thực hiện các tiểu dự án (1 tuần)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

- Theo dõi, hướng dẫn HS thực hiện; kịp - Các nhóm xây dựng kế hoạch làm việc.

thời phát hiện và tháo gỡ những vướng

- Thực hiện dự án: thu thập thông tin dưới

mắc cùng HS.

nhiều hình thức ( tìm hiểu qua sách báo,

- GV cung cấp cho HS các tài liệu hỗ trợ internet, qua tham quan các cơ sở sản xuấtthêm ( nếu có ).nước uống tại địa phương,...); họp nhóm,

thảo luận, viết báo cáo.

- Trao đổi với GV về những khó khăn trong

quá trình thực hiện qua điện thoại, email,

gặp trực tiếp.

- Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm.Bước 3: Kết thúc dự án – Học sinh các nhóm báo cáo trên lớp

Thời gian: 15 phút

GV: Yêu cầu các nhớm báo cáo sản phẩm (thời gian 4 phút cho mỗi nhóm)

GV: GV lắng nghe các nhóm báo cáo và nhận xét vào phiếu.

Nhóm 1: Tìm hiểu chu trình của nước trong tự nhiên (Báo cáo bằng mơ hình và

thuyết trình)Hình 5 : Sản phẩm báo cáo của nhóm 1 về mơ hình chu trình nướcNhóm 2: Thực trạng nguồn nước hiện nay (Hình thức diễn kịch – đóng vai)

Nội dung tiểu phẩm kịch do nhóm 2 đóng:

Như mọi ngày, nước đi chơi đuổi ong bắt bướm, hòa mình vào thế giới trong

lành của thiên nhiên.Hình 6 : Nước đang đi dạo chơiNước: A…a…a, vui q, thích q, ước gì mọi thứ đề tuyệt với như thế này mãi.

Nhưng bỗng một hôm từ đâu xuất hiện các tai họa ập tới, phá vỡ sự trong lành

của thiên nhiên gây ô nhiễm nguồn nước như : Rác thải, hiệu ứng nhà kính, chất

thải nhà máy (chưa qua xử lí), …tất cả sự xuất hiện này đều do con người gây

ra, điều này làm cho mẹ thiên nhiên trong đó có cả nước vơ cùng phẫn nộ.

Nước: hừ… mấy cái thứ dơ bẩn các ngươi dám làm ô nhiễm nguồn nước, ta sẽ

mách mẹ Thiên Nhiên

Nói rồi, nước vội vàng tìm đến mẹ Thiên Nhiên

Nước: (nũng nịu, mít ướt) Huhu… Huhu… mẹ ơi, cứu con, con bị mấy thứ dơ

bẩn cướp đi đi sự trong sạch của con, và chúng còn hủy hoại con nữa, mẹ hỏi

con sống sao đây ạ.

Mẹ Thiên Nhiên: (Vỗ về nước) Thật ư con, chúng dám làm như vậy với con mẹ

sao, đi, chúng ta tìm chúng hỏi cho ra nhẽ

Nói rồi, nước cùng mẹ Thiên Nhiên dẫn theo đồn binh lính tìm những

‘Mầm mống gây hại’, trên đường đi, họ gặp thần chết, họ kể lại chuyện cho thần

chết và cùng thần chết đi hỏi tội.

Tới nơi, mọi thứ thật hãi hùng, nào là rác thải nổi lềnh bềnh, chất thải

chưa qua xử lí, tất cả đề có mùi hơi thối nồng nặc.

Mầm mống gây hại: Các ngươi là ai, sao lại dám bén mảng tới đây, còn mấy tên

kia (Chỉ thần chết và mấy tên lính) lượn mau!

Mẹ Thiên Nhiên: Lính đâu, mau bắt chúng lại cho ta

Dứt lời, quân lính đã bắt và mang tới chỗ mẹ Thiên Nhiên

Mẹ Thiên Nhiên : Ngươi thật to gan, dám cướp đi sự sống của nguồn nước, có

phải ngươi đã ăn phải gan hùm không? (Vẻ mặt Mẹ Thiên Nhiên nghiêm nghị

và vơ cùng bực tức)

Mẹ Thiên Nhiên : Vậy hãy nói cho ta biết, ngươi từ đâu tới?

Mầm mống gây hại: Từ đâu còn lâu mới nóiMẹ Thiên Nhiên: Hỗn xược, lính đâu, đánh nó cho ta

Mầm mống gây hại bị đánh một trận nhừ tử, cuối cùng cũng ngoan ngoãn

khai báo

Mầm mống gây hại: Tôi khai… tôi khai, sự xuất hiện của toi tất cả là từ tay của

con người, tôi chỉ là sản phẩm của những hoạt động xấu do con người tạo ra

thôi.

Mẹ Thiên Nhiên: Con người ư

Con người: Tại sao lại là lỗi của ta, ta đã làm gì, sao….

Chưa kịp dứt lời con người đã bị bắt trói lại

Con người : Ta khơng có lỗi, sao lại bắt ta

Mầm mống gây hại: Khơng có ngươi, sao ta được sinh ra, tất cả là tại ngươi.

Con người bị thần chết đánh và dọa cho khiếp vía

Con người : Ta biết lỗi rồi, hãy thả ta ra, ta xin được lấy công chuộc tội

Mẹ Thiên Nhiên : Thôi được, ta cho ngươi một cơ hội, hãy dọn sạch những mầm

mống gây hại, trả lại sự trong sạch cho nước và môi trường xung quanh.

Để trả lại sự trong sạch cho nước là cả một quá trình lâu dài và cần lắm ở

ý thức tự giác của con người. mong rằng con người biết bảo vệ thiên nhiên cũng

chính là con người đang bảo vệ chính mình.

Nhóm 3: Đề xuất một số biện pháp bảo vệ nguồn nước hiệu quả (Báo cáo

powerpoint)Hình 7 : Học sinh nhóm 3 báo cáo sản phẩm powerpointGV: Tổng hợp thông tin và đánh giá kết quả học tập theo dự án. ( 5,0 phút )

Hoạt động của GV

GV lắng nghe các nhómHoạt động của HS

- Nhận xét về sản phẩm của nhóm mình và nhóm khác về nộibáo cáo và nhận xét vàodung, hình thức, kĩ thuật, thuyết trình, cơng dụng thức tế của cácphiếu.sản phẩm.

- HS đánh giá quá trình thực hiện dự án của nhóm mình và của

nhóm khác theo phiếu đánh giá.Hoạt động 4: Đề kiểm tra vận dụng

Thời gian 10 phút.

Ở hoạt động này sẽ tiến hành ở 2 lớp

Với lớp 10A2 là lớp thực nghiệm (TN) cho học sinh tiến hành làm bài

kiểm tra trên gmail, Giáo viên sẽ gửi đề kiểm tra tới 25 gmail của 25 bạn học

sinh ở lớp, các em sẽ thao tác trên gmail, trả lời đáp án và gửi kết quả cho giáo

viên, sau đó giáo viên chấm và tổng hợp điểm.

Ở lớp 10A3 là lớp đối chứng (ĐC), sẽ cho học sinh làm bài kiểm tra trên

giấy A4, sau đó giáo viên chấm và tổng hợp điểm.

ĐỀ KIỂM TRA 10 PHÚT

Câu 1: Những vùng nước giếng khoan khi múc lên thì thấy nước trong, nhưng

để lâu lại thấy nước đục, có màu nâu, vàng là do

A. Nước có chứa ion Fe2+ ,bị oxi hóa bởi khơng khí tạo ra Fe(OH)3.

B. Nước có các chất bẩn.

C. Nước chứa nhiều ion Mg2+ và Ca2+ nên tạo kết tủa với CO2.

D. Tất cả đều sai

Câu 2: Tại sao nước mưa lại không lọt qua lỗ nhỏ trên vải bạt

A. Vì lực căng bề mặt của nước khơng cho nước lọt qua

B. Vì lỗ q nhỏ, nước khơng thể lọt qua

C. Vì nước khơng dính ướt vải bạt

D. Vì nước làm dính ướt vải bạt

Câu 3. Nước được vận chuyển ở thân cây bằng con đường nào?

1.Từ rễ lên lá qua các mạch gỗ

2. Từ lá xuống rễ theo mạch rây

3. Từ mạch gỗ qua mạch rây

4. Từ mạch rây sang mạch gỗ

Đáp án đúng là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4. Vai trò của nước đối với tế bào

A. Là thành phần cấu tạo nên tế bào.

B. Là dung mơi hồ tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.

C. Là mơi trường của các phản ứng sinh hố trong tế bào.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 5: Cấu trúc phân tử nướcA. Phân tử nước được cấu tạo từ một nguyên tử ôxi kết hợp với 2 nguyên tử

hidro

B. Phân tử nước liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị

C. Phân tử nước được cấu tạo từ nguyên tử oxi kết hợp với nguyên tử hidro

bằng các liên kết cộng hóa trị

D. phân tử nước có hai đầu tích điện cùng dấu nhau

Câu 6: Cơ thể sứa chiếm bao nhiêu phần trăm là nước?

A.100%

B.99%

C.98%

D.97%

Câu 7. Hòa tan 1,15g kim loại Natri vào nước thu được V (lít) khí thốt ra đo ở

ĐKTC, giá trị V là

A. 1,12 lít

B. 0,45 lít

C. 2,24 lít

D. 3,36 lít

Câu 8. Hòa tan 2,4 gam kim loại M thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hồn vào

nước thấy thốt ra 1,344 lít khí thốt ra đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Kim loại MA. Mg

B. Ca

C. Ba

D. Sr

Câu 9. Nguyên nhân của hiện tượng dính ướt

A. Lực hút giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng yếu hơn lực hút

của các phân tử chất lỏng với nhau.

B. Lực hút giữa các phân tử chất rắn với các phân tử chất lỏng mạnh hơn lực hút

của các phân tử chất lỏng với nhau.

C. Lực hút giữa các phân tử chất rắn lớn hơn lực hút của các phân tử chất lỏng

với nhau.

D. Lực hút giữa các phân tử chất rắn yếu hơn lực hút của các phân tử chất lỏng

với nhau.

Câu hỏi dành cho lớp 10A2

Câu 10.

Từ Link: https://www.youtube.com/watch?v=FJ_iq0x9Cjg

Hãy cho biết hiện tượng xảy ra khi nhúng quỳ tím vào dung dịch sau khi cho

Canxi tác dụng với nước

A. Quỳ tím chuyển màu xanh

B. Quỳ tím chuyển màu đỏ

C. Quỳ tím chuyển màu hồng

D. Quỳ tím khơng đổi màu

Câu hỏi dành cho lớp 10A3

Câu 10. Cho kim loại Canxi tác dụng với nước, sau đó nhúng quỳ tím vào, màu

của quỳ tím thay đổi như thế nào.

A. Quỳ tím chuyển màu xanh

B. Quỳ tím chuyển màu đỏ

C. Quỳ tím chuyển màu hồng

D. Quỳ tím khơng đổi màuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VII. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CHUỖI HOẠT ĐỘNG HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×