Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.1: Bảng cấu trúc dữ liệu

Bảng 4.1: Bảng cấu trúc dữ liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

nameLocation

addressParkTaxi

addressInputGasolinevarchar

varchar

varcharTên khu vực

Địa chỉ đổ xe

Địa chỉ đổ xăng

Lo_trinhorigin

destination

time

numberOfKm

mediumTime

fee

codeCustomer

time

numberGasoline

numberOil

licenceNumber

codeDriver

firstName

lastName

address

phoneNumber

cardNumber

birthday

danToc

relationship

religion

educationalLevel

email

gender

story

description

active

licenceNumber

model

numberOfSeat

codeDriver

codeLocationvarchar

Điểm đón

varchar

Điểm đến

int

Thời gian di chuyển

float

Số km

float

Thời gian trung bình

bigint

Số tiền

varchar

Mã khách hàng

phieu_tiep_nhien_lieu

int

Thời gian tiếp nhiên liệu

float

Số lượng ga

float

Số lượng dầu

varchar

Biển số xe

tai_xe

varchar

Mã tài xế

varchar

Họ

varchar

Tên

varchar

Địa chỉ

varchar

Số điện thoại

varchar

Số CMND

date

Ngày sinh

varchar

Dân tộc

varchar

Tình trạng hơn nhân

varchar

Tơn giáo

varchar

Học vấn

varchar

Email

int

Giới tính

varchar

Tiểu sử

varchar

Ghi chú

boolen

Tình trạng tài xế

taxi

varchar

Biển số xe

varchar

Loại xe

int

Số ghế

varchar

Mã tài xế

varchar

Mã khu vực4.5.Thiết kế giao diện và xây dựng phần mềm4.5.1. Giao diện đăng nhậpHình 4.15: Giao diện đăng nhập4.5.2. Giao diện quản lý xe

-Thống kê xe được phân theo xe và người dùng : bao gồm chức năng tìm kiếm,

xem thơng tin về xe và phân xe cũng như xóa phân xe.Hình 4.16: Giao diện quản lý xe đã phân-Thống kê danh sách xe taxi : có thể thống kê và tìm kiếm theo biển số, loại xe,

và tình trạng của xe. Sửa và xóa xe theo ý muốn.Hình 4.17: Thống kê xe-Thống kê danh sách tài xế: có thể tìm tài xế theo mã, theo tên hoặc thống kê theo

tình trang xe, các chức năng xem, sửa, xóa tài xếHình 4.18: Thống kê tài xếTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.1: Bảng cấu trúc dữ liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×