Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Số liệu khí tượng

b. Số liệu khí tượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

93Chỉ số ENSO trong nghiên cứu được tham khảo từ Website của Viện Nghiên cứu

Quốc tế về khí hậu và xã hội (International Rresearch Institute for Climate and

Society) thuộc đại học Colombia (Địa chỉ website: http://iri.columbia.edu/ourexpertise/climate/forecasts/enso/) Tại đây, họ đưa ra một mơ hình dự báo ENSO tập

hợp từ rất nhiều dự báo của các tổ chức khác nhau như: NASA, Viên khí tượng của

Pháp (MeteoFrance), …

Bộ chỉ số được sử dụng để tính tốn dự báo ENSO cho mơ hình là bộ chỉ số NINO

3.4 SST.

2.3.4.6 Ngơn ngữ lập trình

Matlab viết tắt từ "MATrix LABoratory", được Cleve Moler phát minh vào

cuối thập niên 1970, và sau đó là chủ nhiệm khoa máy tính tại Đại học New

Mexico. Matlab là phần mềm cung cấp mơi trường tính tốn số và lập trình, do cơng

ty MathWorks thiết kế. MATLAB cho phép tính tốn số với ma trận, vẽ đồ thị hàm

số hay biểu đồ thơng tin, thực hiện thuật tốn, tạo các giao diện người dùng và liên

kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngơn ngữ lập trình khác.Với

thư viện Toolbox, MATLAB cho phép mơ phỏng tính tốn, thực nghiệm nhiều mơ

hình trong thực tế và kỹ thuật.

Các thành phần của Matlab:

-Ngôn ngữ: Là ngôn ngữ ma trận/mảng cấp cao với các câu lệnh, hàm, cấu

trúc dữ liệu, vào/ra, các tính năng lập trình hướng đối tượng. Nó cho phép

lập trình các ứng dụng từ nhỏ đến các ứng dụng lớn và phức tạp.-Môi trường làm việc: Bao gồm các phương tiện cho việc quản lý các biến

trong không gian làm việc workspace cũng như xuất nhập khẩu dữ liệu.

Nó cũng bao gồm các phương tiện cho việc quản lý, gỡ rối và định hình

M-file, ứng dụng của Matlab.-Xử lý đồ họa: Bao gồm các lệnh cao cấp cho trực quan hóa dữ liệu hai

chiều và ba chiều, xử lý ảnh, ảnh động, …94Kết luận chương 2

Các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng trong luận án là các phương pháp có

cơ sở khoa học chặt chẽ. Để giải quyết theo các phương pháp này, tác giả đã sử

dụng một loạt các công cụ tiên tiến như Cropwat, Mike 11, Mike Basin và đặc biệt

là kỹ thuật tối ưu đa mục tiêu NSGA II. Kết quả của một hàm tối ưu đa mục tiêu sẽ

cho ta một mặt Pareto là tập hợp của các nghiệm tối ưu không trội, mỗi nghiệm là

một giải pháp vận hành tối ưu cho hệ thống.

Chương 2 đã mô tả chi tiết các kỹ thuật được áp dụng trong nghiên cứu, đưa ra

được khung giải pháp tối ưu và trình tự thực hiện cũng như giải thích rõ ràng thuật

tốn sẽ được sử dụng.

Việc ứng dụng kỹ thuật tối ưu trong xây dựng giải pháp vận hành cho một hệ thống

tưới là mới và thuật toán di truyền sắp xếp các nghiệm khơng trội NSGA II là

chưa được sử dụng để tính toán cho bất kỳ hệ thống thủy lợi nào ở Việt Nam.95CHƯƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

3.1 Giải pháp thu trữ nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp trong mùa kiệt

3.1.1 Kết quả tính tốn nhu cầu nước

3.1.1.1Nhu cầu nước cho trồng trọt

a. Cơ sở tính tốn

- Căn cứ theo tiêu chuẩn ngành: Theo quy định trong Quy phạm kỹ thuật về lập Quy

hoạch thuỷ lợi, ký hiệu 14 TCN-87-95 và các quy phạm hiện hành về lập, trình

duyệt thiết kế quy hoạch, dự án tiền khả thi, dự án khả thi và thiết kế kỹ thuật bản

vẽ thi cơng tần suất tính tốn.

- Căn cứ các yếu tố:

+ Thuỷ văn: Lượng nước đến tại tuyến cơng trình, mưa dùng trong tính tốn

tưới, các chỉ tiêu khí tượng liên quan tính với tần suất 75%, 85%.

+ Dòng chảy mơi trường tính với P = 90% tháng mùa kiệt.

+ Thuỷ nơng: Tính hệ số tưới mặt ruộng cho các loại cây trồng với tần suất

75%, 85%.

+ Tần suất thiết kế cơng trình, tính tốn lũ cơng trình theo cấp cơng trình trên

cơ sở quy phạm xây dựng các cơng trình thuỷ lợi hiện hành.

b.Tiêu chuẩn tính tốn

 Tài liệu về nơng nghiệp

+ Vùng nghiên cứu mang đặc điểm khí hậu vùng Bắc Trung Bộ trong một

năm gieo trồng 2 vụ chính trong năm là Đơng Xn và Hè Thu, tuy nhiên những

vùng cao không bị lũ uy hiếp thường sản xuất vụ mùa. Tập đồn cây trồng chính

trong các vụ là cây lương thực như lúa (Giống lúa VN10, XI23, XI21, IR38) ngô,

khoai, sắn, rau , đậu…

Chế độ canh tác:Vụ Đông Xuân: Làm ải.96Vụ Mùa: Làm dầm.

+ Thời vụ gieo trồng: Theo tài liệu thu thập của tỉnh, địa phương kết hợp với

tài liệu khí tượng thuỷ văn ở các vùng có tính tới việc tránh lũ chính vụ chúng tôi

đưa ra thời vụ gieo trồng cụ thể như bảng 3.1:

Bảng 3.1. Thời vụ cây trồng vùng sông Cả

Thời vụ

TTLoại cây trồng

Từ ngàyĐến ngàyIVụ Đông Xuân1Mạ Đông Xuân1/1230/122Lúa Đông Xuân1/15/53Ngô đông xuân10/120/44Lạc Đông Xuân5/121/4IIVụ hè thu1Mạ Hè Thu15/49/52Lúa Hè Thu10/55/93Ngô Hè Thu10/625/94Lạc Hè Thu15/622/9IIIVụ Mùa1Mạ Mùa10/620/62Lúa Mùa1/75/11IVMía5/120/11VVụ Đơng1/1031/12VVụ Đơng1/1031/12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Số liệu khí tượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×