Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1Tổng quan về dịch vụ ngân hàng

1Tổng quan về dịch vụ ngân hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài ChínhNhư vậy có thể định nghĩa một cách chung nhất: dịch vụ là những hoạt

động lao động mang tính xã hội, tạo ra các sản phẩm hàng hóa khơng tồn

tại dưới hình thái vật thể, không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu nhằm

thoả mãn kịp thời các nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của con

người.

• Dịch vụ ngân hàng

Cho đến hiện tại , trên thế giới vẫn chưa có được định nghĩa chuẩn hóa

thế nào là dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên , có rất nhiều quan điểm cho tới

hiện tại quan niệm rằng các hoạt động rằng tất cả các hoạt động tín dụng,

nhận tiền gửi, chuyển tiền,...được cung ứng bởi ngân hàng đều được coi là

dịch vụ ngân hàng, theo đó người ta định nghĩa như sau:

Dịch vụ ngân hàng được hiểu theo thơng lệ quốc tế đó là các công việc

trung gian về tiền tệ của các tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng

về sinh lời, đầu tư, giữ hộ hay bảo đảm an tồn, đem lại nguồn thu phí cho

các tổ chức cung ứng dịch vụ.

1.1.2 Đặc trưng của dịch vụ ngân hàng

Về cơ bản, dịch vụ ngân hàng có những đặc điểm giống với các loại hình

dịch vụ thơng thường, tuy nhiên vẫn có một số đặc trưng riếng :

• Dịch vụ ngân hàng ln đề cao tính an tồn trong q trình hoạt động: điều

này được thể hiện rõ nét thơng qua hoạt động tín dụng. Ngân hàng huy động

vốn từ cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước kèm theo điều kiện hoàn trả cả

gốc, lãi khi đáo hạn và đem cho vay đối với cá nhân, tổ chức thiếu vốn khác.

Tuy nhiên, nếu việc thực hiện lựa chọn các khách hàng không hiệu quả, lựa

chọn dịch vụ cung cấp không hợp lý, không dự trù các biện pháp chống rủi

ro,... có thể sẽ dẫn đến việc các ngân hàng mất khả năng thanh toán, dẫn đến

phá sản và gây ảnh hưởng đến tồn bộ nền kinh tế.Sv: Tơ Lan Anh9Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chính• Tính cạnh tranh giữa các dịch vụ ngân hàng rất cao: sản phẩm chính của các

NHTM là “tiền” - loại sản phẩm có tính xã hội hố và tính nhạy cảm cao , do

vậy chỉ cần sự thay đổi nhỏ về lãi suất (đầu vào và đầu ra) cũng sẽ tác động

đến việc dịch chuyển của khách hàng từ ngân hàng này sang ngân hàng khác.

Điều này càng được thể hiện rõ nét hơn khi một trong số các NHTM phát

triển được dịch vụ thu hút được sự ưa chuộng của xã hội thì ngay lập tức sau

đó, các NHTM khác cũng sẽ tạo ra dịch vụ tương tự để cạnh tranh do sản

phẩm khơng có tính độc quyền.Mặt khác, để tạo được một sản phẩm, các

doanh nghiệp cần phải tốn rất nhiều thời gian dài nghiên cứu ứng dụng và

triển khai đối với sản phẩm. Như vậy, tính cạnh tranh cao giữa các NHTM

xuất phát từ sự dễ thay đổi của khách hàng trong quan hệ giao dịch với ngân

hàng nhằm mục đích các dịch vụ ngân hàng với chi phí thấp nhất và bán sản

phẩm “tiền” cao nhất.

• Dịch vụ ngân hàng phụ thuộc vào khách hàng : Do sản phẩm của dịch vụ

ngân hàng là phi vật chất, nên không thể dự trữ để cung cấp khi thị trường có

nhu cầu.Thay vào đó, dịch vụ ngân hàng chỉ chính thức được cung cấp khi mà

khách hàng chuyển đến ngân hàng các lệnh, uỷ nhiệm phát sinh từ các quan

hệ giao dịch thương mại, tín dụng hoặc phải hồn thành nghĩa vụ tài chính

nào đó. Chính vì vậy, muốn phát triển được dịch vụ ngân hàng cần thiết phải

xác định được nhóm khách hàng mục tiêu

• Sự phụ thuộc lớn vào công nghệ: Do sự tương đồng về sản phẩm nên yếu tố

thời gian cũng là một trong những yếu tố quyết định thu hút khách hàng.Do

vậy , sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng hiện nay đều hoạt động dựa trên hệ

thống máy móc tiên tiến nhất nhằm tiết kiệm tối đa thời gian cho khách

hàng.Mặt khác, ứng dụng cơng nghệ trong ngân hàng cũng giúp cho việc tăng

tính bảo mật trong hoạt động ngân hàng.Sv: Tơ Lan Anh10Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chính• Dịch vụ ngân hàng mang tính tương đồng, dễ sao chép: Đặc điểm cơ bản nhất

của dịch vụ ngân hàng là dễ sao chép và sự bắt chước này hợp pháp, hơn nữa

chưa có quy định nào về bản quyền dịch vụ ngân hàng. Do vậy hầu hết các

dịch vụ NHTM hiện nay đều là dịch vụ truyền thống và có nhiều sự tương

đồng với nhau. Để có thể tạo được thương hiệu riêng, đòi hỏi mỗi ngân hàng

có một chính sách marketing phù hợp, sáng tạo dựa trên những dịch vụ truyền

thống của mình.

1.1.3 Các loại hình dịch vụ ngân hàng

a)Dịch vụ nhận tiền gửi:Nhận tiền gửi là một trong các hoạt động quan

trọng và cơ bản nhất của ngân hàng, đây là nguồn vốn chiếm tỷ trọng cao nhất

trong tổng nguồn vốn của ngân hàng. Có nghĩa là ngân hàng thương mại nhận

tiền gửi của các cá nhân, các tổ chức kinh tế, có thể bao gồm cả tiền gửi của

các ngân hàng khác. Những người có nguồn tiền nhàn rỗi chưa biết đầu tư vào

đâu, họ chọn cách gửi tiền vào ngân hàng để lấy lãi, vì nó là cách đầu tư an

toàn nhất mà vẫn đảm bảo sinh lời. Sau đó các NHTM được phép sử dụng

nguồn vốn này để cho vay hoặc cung ứng các dịch vụ khác nhằm mục tiêu thu

được lợi nhuận. Một số dịch vụ nhận tiền gửi chủ yếu là: Tiền gửi thanh toán,

tiền gửi ký quỹ, tiền gửi thấu chi, tiền gửi đầu tư đa năng...

b) Dịch vụ tín dụng: Hoạt động tiếp theo của ngân hàng đóng vai trò

quan trọng khơng kém là hoạt động tín dụng, nó bao gồm các khoản đầu tư

sinh lời của ngân hàng thông qua việc cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đối

với khách hàng cá nhân hoặc khách hàng doanh nghiệp. Lợi nhuận thu từ hoạt

động của NHTM là cao nhất trong tổng lợi nhuận, tạo ra thu nhập chủ yếu của

ngân hàng. Tín dụng giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh được liên tục và

ổn định. Tuy nhiên đây cũng là hoạt động chứa đựng rủi ro cao nên các ngân

hàng luôn quan tâm đến chất lượng của dịch vụ này. Một số các dịch vụ tínSv: Tơ Lan Anh11Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chínhdụng ngân hàng hiện nay như: Cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín

dụng, cho vay theo dự án đầu tư….

c) Dịch vụ thanh toán : Dịch vụ thanh toán tạo điều kiện cho nhiều dịch

vụ của ngân hàng khác phát triển, đồng thời nó là cơ sở để thực hiện thanh

tốn khơng dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Nếu nhìn vào hệ thống thanh tốn

của một ngân hàng, chúng ta có thể đánh giá trình độ và quy mơ hoạt động

của ngân hàng đó. Dịch vụ thanh toán cơ bản nhất là thanh toán chuyển tiền

trong nước, trong đó ngân hàng thực hiện chuyển tiền từ ngân hàng này sang

ngân hàng khác theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức hoặc ngân hàng thực hiện

nghiệp vụ theo lệnh của chủ tài khoản. Sau khi hồn thành dịch vụ thanh tốn

cho khách hàng thì ngân hàng sẽ thu được một khoản phí nhất định. Ngồi ra,

dịch vụ thanh toán quốc tế là việc chi trả các yêu cầu phát sinh từ các quan hệ

kinh tế phát sinh giữa các tổ chức kinh tế quốc tế, cá nhân của các nước khác

nhau, nó được thực hiện thơng qua hình thức chuyển tiền hay bù trừ trên tài

khoản ngân hàng. Một số hình thức thanh tốn hiện đại khác như thẻ séc, thẻ

tín dụng…

d) Dịch vụ kinh doanh ngoại hối: Kinh doanh ngoại hối là một trong

những hoạt động ngân hàng xuất hiện sớm nhất để đáp ứng nhu cầu trao đổi

giữa các quốc gia khác nhau. Tức là các giao dịch liên quan đến việc chuyển

nguồn vốn ở thị trường trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo thanh tốn hàng

hóa và dịch vụ ngoại thương. Mục đích khơng những đảm bảo lợi nhuận cho

NHTM mà còn góp phần phát triển kinh tế đất nước thơng qua việc tăng dự

trữ ngoại hối quốc gia. Ví dụ: nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối chính của

NHTM là kinh doanh ngoại tệ trên thị trường tiền gửi (Ngân hàng dựa trên cơ

sở huy động ngoại tệ để tiến hành cho vay với mục đích có lãi thơng qua cơng

cụ lãi suất). Ngồi ra còn có một số hoạt động khác như nghiệp vụ giao ngay,

nghiệp vụ kỳ hạn, nghiệp vụ giao ngay…

Sv: Tơ Lan Anh12Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài Chínhe) Dịch vụ bảo lãnh: Bảo lãnh là sự đảm bảo gián tiếp có ba bên tham

gia, trong đó bên thứ ba ( bên bảo lãnh) đồng ý chịu trách nhiệm về khoản nợ

cho bên thứ hai ( khách hàng của mình) nếu người này khơng trả được nợ cho

bên thứ nhất. Bảo lãnh của ngân hàng là nghiệp vụ mà ngân hàng chấp nhận

thực hiện nghĩa vụ thay cho khách hàng trong trường hợp khách hàng của

ngân hàng không thực hiện các nghĩa vụ cam kết với bên đối tác. Ngân hàng

cung cấp dịch vụ bảo lãnh dưới các hình thức sau: Bảo lãnh khách hàng vay

vốn ở ngân hàng khác, bảo lãnh bằng vay tín dụng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh

thực hiện hợp đồng, bảo lãnh bảo đảm chất lượng sản phẩm.

f) Dịch vụ bảo hiểm: Các ngân hàng đã bán bảo hiểm cho khách hàng,

điều đó đảm bảo việc hồn trả trong trường hợp khách hàng bị tai nạn hoặc

mất khả năng thanh toán. Ngân hàng liên doanh với các công ty bảo hiểm

hoặc tổ chức công ty bảo hiểm con, với lợi thế là có mạng lưới chi nhánh rộng

khắp có thể giúp các công ty bảo hiểm triển khai các hợp đồng của mình

thuận tiện và tiết kiệm chi phí tối đa, còn ngân hàng thì sẽ được hưởng hoa

hồng cho hoạt động này.

g, Chiết khấu thương phiếu: Hoạt động chiết khấu thương phiếu dựa trên

sự tín nhiệm giữa ngân hàng và những người ký tên trên thương phiếu.

Ngân hàng thương mại khi thực hiện nghiệp vụ chiết khấu sẽ sử dụng

tiền mặt để “mua” các thương phiếu khi các thương phiếu này chưa đến hạn

thanh tốn. Vì đây là việc ngân hàng cho khách hàng vay nên nghiệp vụ cho

vay này có kèm theo một khoản lãi suất, tuy nhiên điểm đặc biệt của cho vay

chiết khấu là cả tiền lãi và tiền gốc đều được hoàn trả vào thời điểm thương

phiếu đến hạn thanh toán.

1.2 Phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại

1.2.1 Khái niệmSv: Tơ Lan Anh13Lớp:CQ50/15.08Khóa luận tốt nghiệpHọc Viện Tài ChínhPhát triển dịch vụ ngân hàng là hình thức đa dạng hóa dịch vụ ngân

hàng cung cấp bao gồm phát triển chủng loại dịch vụ cung cấp, mở rộng

phạm vi và dung lượng thị trường cung cấp nhằm mục đích phân tán rủi ro,

nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.

Các hình thức phát triển dịch vụ ngân hàng thường được áp dụng kể từ

trước đến nay:

Cung cấp các dịch mới trên thị trường hiện có hoặc trên thị trường mớiCung cấp các dịch hiện có trên thị trường mớiKết hợp nhiều dịch vụ hiện có với nhau nhằm tận dụng tối đa nguồn lực

sẵn có của ngân hàng để cung cấp cho khách hàng. Sự cần thiết của việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng

Hiện nay các NHTM đang trong xu thế hội nhập quốc tế, mọi giao

dịch mua bán , thanh toán, chi tiêu cần phải được thực hiện một cách nhanh

chóng và chính xác, do đó sự phát triển của dịch vụ ngân hàng với nhiều sản

paharm mới đã đem lại cho xã hội nhiều tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu của

khách hàng một cách nhanh chóng, thuận tiện và an tồn, từ đó thay đổi được

thói quen sử dụng tiền mặt của người Việt Nam, một khối lượng lớn nguồn

vốn được sử dụng để đầu tư và phát triển. Sự phát triển của dịch vụ ngân hàng

nhìn chung tác động đến ba mặt sau:

• Đối với nền kinh tế: Ngân hàng cung cấp các dịch vụ thanh toán giúp hoạt

động kinh tế trở nên thuận lợi, nhanh chóng và an tồn hơn, đồng thời hạn chế

lưu thông tiền mặt trong nền kinh tế, giúp giảm đáng kể chi phí in ấn, vận

chuyển, bảo quản. Hoạt động ngân hàng thúc đẩy huy động tối đa nguồn lực

tiền tệ trong cộng đồng để phục vụ đầu tư phát triển kinh tế. Có thể nói hoạt

động ngân hàng tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên hầu hết các mặt của nền

kinh tếSv: Tô Lan Anh14Lớp:CQ50/15.08Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1Tổng quan về dịch vụ ngân hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×