Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH KIẾN TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1

II. CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH KIẾN TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Linhvụ của mỗi nhân viên trong phòng

- Trực tiếp quản lý khách hàng doanh

nghiệp

Anh Đinh - Trực tiếp quản lý khách hàng doanh

Đức Hải

nghiệp

Anh

- Trực tiếp quản lý khách hàng doanh

Nguyễn

nghiệp

Huy Sáng

Anh Trần - Trực tiếp quản lý khách hàng doanh

Quang

nghiệp

Hiếu

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý

các yêu cầu thanh toán quốc tế (nghiên

cứu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc

tế, tiếp nhận đề nghị mở LC, tiến hành

các thủ tục mở LC,….)

Chị

- Trực tiếp quản lý khách hàng doanh

Nguyễn

nghiệp

Thị Dung - Chịu trách nhiệm chính trong việc

tiếp nhận và xử lý các yêu cầu thanh

toán quốc tế (nghiên cứu hợp đồng

mua bán hàng hóa quốc tế, tiếp nhận đề

nghị mở LC, tiến hành các thủ tục mở

LC,….)

Anh

- Trực tiếp quản lý khách hàng doanh

Phạm

nghiệp

Minh

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý

Ngọc

các yêu cầu thanh toán quốc tế (nghiên

cứu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc

tế, tiếp nhận đề nghị mở LC, tiến hành

các thủ tục mở LC,….)

Anh

Nhân viên tập sự từ ngày 28/7/2014

Phạm

Hùng

Nam

Anh Ngô Nhân viên tập sự từ ngày 28/7/2014

Ngân

TrườngCán bộ chuyên trách

nghiệp vụ tài trợ

thương mại quốc tếCán bộ chuyên trách

nghiệp vụ tài trợ

thương mại quốc tế,

tổ trưởng tổ tải trợ

thương mại quốc tếCán bộ chuyên trách

nghiệp vụ tài trợ

thương mại quốc tế2.2. Giới thiệu về vị trí cơng việc kiến tập

- Tên vị trí cơng việc: nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp, cán bộ chuyên

trách nghiệp vụ tài trợ thương mại quốc tế.

- Người hướng dẫn trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Dung – nhân viên quan hệ khách

hàng doanh nghiệp, cán bộ chuyên trách nghiệp vụ thương mại quốc tế, tổ tưởng tổ

tải trợ thương mại quốc tế.19- Người giám sát: Anh Mai Khánh Tồn – trưởng phòng.

Trong bối cảnh hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế của các doanh nghiệp,

cơng ty trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ngày càng phát triển và trở nên phổ biến, nhu

cầu thanh toán quốc tế cũng gia tăng mạnh mẽ. Nắm bắt được xu hướng này, kể từ

năm 2012, ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Ninh Bình đã

đẩy mạnh phát triển dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế phục vụ cho hoạt động thanh

toán quốc tế. Dịch vụ này của chi nhánh ngày càng thu hút được nhiều khách hàng.

Lợi nhuận thu được từ hoạt động này cũng ngày một gia tăng. Tuy nhiên, do điều

kiện về nhân lực chưa cho phép nên hoạt động này tại chi nhánh tạm thời do Tổ tài

thương mại quốc tế trực thuộc phòng khách hàng doanh nghiệp 1 đảm trách. Tổ

gồm có 03 thành viên với chị Nguyễn Thị Dung làm tổ trưởng.

Trong một ngày, bên cạnh việc trực tiếp gặp gỡ, tư vấn cho khách hàng về

các dịch vụ, sản phẩm của chi nhánh; thẩm định, xử lý các hồ sơ vay; quản lý các

khoản nợ của khách hàng, tiến hành thu lãi, làm hạn mức,… chị Dung còn là người

trực tiếp tiếp nhận những yêu cầu thanh toán quốc tế của khách hàng, kể cả việc tư

vấn cho khách hàng quy trình làm việc, những giấy tờ cần thiết,.... khi thực hiện

thanh tốn quốc tế. Thơng qua việc theo dõi, quan sát và nhờ sự hướng dẫn, chỉ bảo

tận tình của chị Nguyễn Thị Dung, bản thân em sau quá trình kiến tập 5 tuần, đã

phần nào nắm được những bước cơ bản trong quy trình làm việc của một cán bộ

chuyên trách nghiệp vụ tài trợ thương mại quốc tế tại một ngân hàng, đặc biệt là

nghiệp vụ mở L/C thanh toán theo yêu cầu của khách hàng.

Trình tự xử lý cơng việc của một giao dịch viên trong nghiệp vụ mở L/C

thanh toán như sau:

- Tiếp nhận hồ sơ mở L/C của khách hàng, chứng từ gồm:

+ Đơn đề nghị mở L/C của khách hàng

+ Hợp đồng ngoại thương

+ Hồ sơ đảm bảo nguồn thanh tốn L/C (do bên Tín dụng làm, nếu

khách hàng ký quỹ 100% thì khơng cần)20- Kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ phù hợp thì lập Phiếu thẩm tra hồ sơ mở L/C.

- Scan chứng từ và gửi lên Trung tâm tác nghiệp và tài trợ thương mại (Hội

sở chính) qua chương trình TF và để trung tâm mở L/C.

- Khi L/C được mở, toàn bộ chứng từ gồm: L/C gốc, Hóa đơn thu phí, Giấy

báo nợ (nếu có) được gửi về Chi nhánh qua chương trình TF.

- Giao dịch viên in toàn bộ các chứng từ trên thành 03 bản:

+ 01 bản gửi khách hàng

+ 01 bản lưu hồ sơ

+ 01 bản gửi phòng Tài chính kế tốn để báo cáo

Trong thời gian kiến tập của mình, dưới sự hướng dẫn của chị Nguyễn Thị

Dung, em đã được trực tiếp đọc và nghiên cứu hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

để soạn 02 đơn đề nghị mở L/C của khách hàng là Công ty nhựa KS Việt Nam,

thanh tốn tiền hàng với hai nhà xuất khẩu là cơng ty thương mại Versons (Dubai)

và công ty nhựa Itochu (Singapore). Hai đơn đề nghị mở L/C này sau đây sẽ được

đính kèm như phụ lục 1 và phụ lục 2 của bản báo cáo.

2.3. Quản lý thời gian kiến tập của sinh viên

2.3.1. Nhật ký kiến tập tuần 1 (01/7 – 04/7)

Thứ 3 (01/7)

Thứ 4 (02/7)

Sáng

- Nộp giấy giới - Đến sớm để

(8hthiệu thực tập

thu xếp văn

11h30) - Chào hỏi ban phòng, chuẩn

lãnh đạo ngân bị cho một

hàng và các anh ngày làm việc

chị đại diện các mới, rửa ấm

phòng ban.

chén và pha

- Được giới thiệu trà.

đến thực tập tại - Tìm hiểu về

Tổ tài trợ thương các đối tác

mại quốc tế thuộc thường xuyênThứ 5 (03/7)

- Đến sớm để

thu xếp văn

phòng, chuẩn bị

cho một ngày

làm việc mới,

rửa ấm chén và

pha trà, qt

dọn văn phòng.

- Tìm hiểu về

bộ chứng từ

thanh toán quốcThứ 6 (04/7)

- Được giới

thiệu về những

lỗi thường gặp

của

doanh

nghiệp và cách

thức xử lý của

ngân

hàng

trong quá trình

tiến hành một

giao dịch thanh

tốn quốc tế.21phòng giao dịch

khách hàng doanh

nghiệp.

- Trao đổi với anh

Tồn – trưởng

phòng giao dịch

khách hàng doanh

nghiệp về cơng

việc và nguyện

vọng trong thời

gian kiến tập tại

đơn vị

Chiều - Tìm hiểu về các

(13h30 quy định và giờgiấc làm việc của

16h30) ngân hàng.

- Được giới thiệu

về cơ cấu tổ chức

của ngân hàng,

nhiệm vụ chính

của các phòng

ban và quy trình

thực hiện một

nghiệp vụ thanh

tốn quốc tế cũng

như vai trò quan

trọng của Tổ tài

trợ thương mại

quốc tế trong quy

trình đó.của ngân hàng tế trong thực tế.

trong lĩnh vực

thanh

tốn

quốc tế.- Giúp các anh

chị trong phòng

làm một số việc

như photo tài

liệu,

chuyển

các giấy tờ tài

liệu đi các

phòng

ban

khác,…- Tiếp tục tìm

hiểu về các đối

tác

thường

xun

của

ngân

hàng

trong lĩnh vực

thanh

tốn

quốc tế.- Tiếp tục được

tìm hiểu về

những

lỗi

thường gặp của

doanh nghiệp

và cách thức xử

lý của ngân

hàng trong q

trình tiến hành

một giao dịch

thanh tốn quốc

tế.- Tiếp tục tìm

hiểu về bộ

chứng từ thanh

tốn quốc tế

trong thực tế.2.3.2. Nhật ký kiến tập tuần 2 (07/7 – 11/7)

Thứ 2 (07/7)

Thứ 3 (08/7) Thứ 4 (09/7)

Sáng

(8h11h30)- Quan sát

thực tế cách

thức giao dịch

khách hàng và

tiếp nhận các

vấn đề của

khách

hàng

doanh nghiệp

Chiều - Giúp các anh

(13h30 chị

trongphòng làm một

16h30) số việc như- Quan sát

thực tế cách

thức giao dịch

khách hàng và

tiếp nhận các

vấn đề của

khách

hàng

doanh nghiệp

- Giúp các anh

chị

trong

phòng làm một

số việc nhưThứ 5 (10/7)- Thực hiện

các

cơng

việc in séc,

photo

tài

liệu, xin chữ

ký,

đóng

dấu,…- Thực hiện

các

cơng

việc in séc,

photo

tài

liệu, xin chữ

ký,

đóng

dấu,…- Thực hiện

các

cơng

việc in séc,

photo

tài- Thực hiện

các

cơng

việc in séc,

photo

tàiThứ 6

(11/7)

Nghỉ,

do gia

đình có

người

mấtNghỉ,

do gia

đình có

người22photo tài liệu,

chuyển

các

giấy tờ tài liệu

đi các phòng

ban khác,…

- Nghiên cứu

một số tài liệu,

số liệu về hoạt

động của tổ tài

trợ thương mại

quốc tếphoto tài liệu,

chuyển

các

giấy tờ tài liệu

đi các phòng

ban khác,…

- Nghiên cứu

một số tài liệu,

số liệu về hoạt

động của tổ tài

trợ thương mại

quốc tếliệu, xin chữ

ký,

đóng

dấu,…

- Quan sát

thực tế cách

thức

giao

dịch khách

hàng và tiếp

nhận các vấn

đề của khách

hàng doanh

nghiệp2.3.3. Nhật ký kiến tập tuần 3 (14/7 – 18/7)

Thứ 2 (14/7) Thứ 3 (15/7) Thứ 4 (16/7)

Sáng

- Quan sát - Quan sát - Quan sát

(8hthực tế cách thực tế cách thực tế cách

11h30) thức

giao thức

giao thức

giao

dịch khách dịch khách dịch khách

hàng và tiếp hàng và tiếp hàng và tiếp

nhận

các nhận

các nhận

các

vấn đề của vấn đề của vấn đề của

khách hàng khách hàng khách hàng

doanh

doanh

doanh

nghiệp

nghiệp

nghiệp

Chiều - Thực hiện - Thực hiện - Thực hiện

(13h30 các

công các

công các

côngviệc in séc, việc in séc, việc in séc,

16h30) photo

tài photo

tài photo

tài

liệu, xin chữ liệu, xin chữ liệu, xin chữ

ký,

đóng ký,

đóng ký,

đóng

dấu,…

dấu,…

dấu,…

- Quan sát - Quan sát - Quan sát

thực tế cách thực tế cách thực tế cách

thức

giao thức

giao thức

giao

dịch khách dịch khách dịch khách

hàng và tiếp hàng và tiếp hàng và tiếp

nhận

các nhận

các nhận

các

vấn đề của vấn đề của vấn đề của

khách hàng khách hàng khách hàng

doanh

doanh

doanh

nghiệp

nghiệp

nghiệp

2.3.4. Nhật ký kiến tập tuần 4 (21/7 – 25/7)

Thứ 2 (21/7) Thứ 3 (22/7) Thứ 4 (23/7)liệu, xin chữ mất

ký,

đóng

dấu,…

- Quan sát

thực tế cách

thức

giao

dịch khách

hàng và tiếp

nhận các vấn

đề của khách

hàng doanh

nghiệpThứ 5 (17/7)

- Quan sát

thực tế cách

thức

giao

dịch khách

hàng và tiếp

nhận

các

vấn đề của

khách hàng

doanh

nghiệp

- Thực hiện

các

cơng

việc in séc,

photo

tài

liệu, xin chữ

ký,

đóng

dấu,…

- Quan sát

thực tế cách

thức

giao

dịch khách

hàng và tiếp

nhận

các

vấn đề của

khách hàng

doanh

nghiệpThứ 5Thứ 6 (18/7)

- Quan sát

thực tế cách

thức

giao

dịch khách

hàng và tiếp

nhận

các

vấn đề của

khách hàng

doanh

nghiệp

- Thực hiện

các

cơng

việc in séc,

photo

tài

liệu, xin chữ

ký,

đóng

dấu,…

- Quan sát

thực tế cách

thức

giao

dịch khách

hàng và tiếp

nhận

các

vấn đề của

khách hàng

doanh

nghiệpThứ 6 (25/7)23Sáng

(7h11h30)- Quan sát

thực tế cách

thức

giao

dịch khách

hàng và tiếp

nhận các vấn

đề của khách

hàng doanh

nghiệp

Chiều - Xin số liệu

(13h30 và các vănbản

liên

17h30) quan

để

phục vụ cho

việc viết báo

cáo thực tập- Quan sát

thực tế cách

thức

giao

dịch khách

hàng và tiếp

nhận các vấn

đề của khách

hàng doanh

nghiệp

- Xin số liệu

và các văn

bản

liên

quan

để

phục vụ cho

việc viết báo

cáo thực tập- Nghiên cứu

hợp

đồng

mua bán hàng

hóa quốc tế

của cơng ty

nhựa KS Việt

Nam

để

chuẩn bị tiến

hành mở LC

- Nghiên cứu

hợp

đồng

mua bán hàng

hóa quốc tế

của cơng ty

nhựa KS Việt

Nam

để

chuẩn bị tiến

hành mở LC2.3.5. Nhật ký kiến tập tuần 5 (28/7 – 01/8)

Thứ 2

Thứ 3 (29/7) Thứ 4 (30/7)

(28/7)

Sáng

- Quan sát - Nghiên cứu - Nghiên cứu

(7hthực tế cách hợp

đồng hợp

đồng

11h30) thức

giao mua

bán mua

bán

dịch khách hàng

hóa hàng

hóa

hàng và tiếp quốc tế của quốc tế của

nhận

các công ty nhựa công ty nhựa

vấn đề của KS Việt Nam KS Việt Nam

khách hàng để chuẩn bị để chuẩn bị

doanh

tiến hành mở tiến hành mở

nghiệp

LC

LC

Chiều - Bắt đầu - Nghiên cứu - Nghiên cứu

(13h30 viết báo cáo hợp

đồng hợp

đồngthực tập

mua

bán mua

bán

17h30)

hàng

hóa hàng

hóa

quốc tế của quốc tế của

công ty nhựa công ty nhựa

KS Việt Nam KS Việt Nam

để chuẩn bị để chuẩn bị

tiến hành mở tiến hành mở

LC

LC(24/7)

Thực

hành soạn

“đề nghị

mở LC”

của công

ty nhựa

KS Việt

Nam

Thực

hành soạn

“đề nghị

mở LC”

của công

ty nhựa

KS Việt

Nam- Quan sát

thực tế cách

thức

giao

dịch khách

hàng và tiếp

nhận các vấn

đề của khách

hàng doanh

nghiệp

- Xin số liệu

và các văn

bản

liên

quan

để

phục vụ cho

việc viết báo

cáo thực tậpThứ 5

Thứ 6 (01/8)

(31/7)

- Thực - Tiếp tục viết

hành

báo cáo thực

soạn “đề tập

nghị mở

LC” của

công ty

nhựa KS

Việt Nam

- Thực

hành

soạn “đề

nghị mở

LC” của

công ty

nhựa KS

Việt Nam- Xin xác

nhận thực tập,

cảm ơn ban

giám đốc và

các anh chị

trong phòng

đã tạo điều

kiện giúp đỡ

trong suốt quá

trình thực tập

5 tuần tại đơn24vị.25III. CHƯƠNG III: TỔNG KẾT CÁ NHÂN

3.1. Đánh giá kiến tập

Có thể nói, q trình kiến tập tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt

Nam đã mang lại cho em những cơ hội quý báu để áp dụng những kiến thức lý

thuyết đã được học trong các môn học Giao dịch thương mại quốc tế, Vận tải và

giao nhận trong ngoại thương,…, những kiến thức tự tìm hiểu được về thanh tốn

quốc tế, bảo hiểm trong kinh doanh,… vào thực tế công việc. Thêm vào đó, em còn

có cơ hội quan sát, học hỏi, trải nghiệm tác phong làm việc chuyên nghiệp dưới áp

lực cơng việc cao, đòi hỏi sự nhanh nhạy, linh hoạt nhưng phải tuyệt đối chính xác.

Thời gian kiến tập 5 tuần tuy không dài nhưng nhờ sự chỉ bảo tận tình của chị

Nguyễn Thị Dung cùng các anh chị trong phòng khách hàng doanh nghiệp 1 – ngân

hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Ninh Bình, em đã học được rất nhiều

thứ về kĩ năng mềm, kĩ năng giao tiếp, cũng như kĩ năng xử lí cơng việc, góp phần

nâng cao và hồn thiện thêm vốn kiến thức của mình. Được làm việc trong một mơi

trường làm việc thực thụ, được trải nghiệm công việc, được tham gia và trở thành 1

phần góp phần hồn thiện sản phẩm giúp em tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm

quý báu mà em chưa từng có cơ hội tiếp cận, đặc biệt là tinh thần thái độ nghiêm

túc với công việc và trách nhiệm với công việc được giao. Hơn thế nữa, quá trình

kiến tập đã giúp em nhận ra sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tế, và những phương

pháp để giải quyết trong những tình huống đó 1 cách linh hoạt và hiệu quả. Thực sự,

thời gian kiến tập này đã giúp em có được những bài học sâu sắc để có thể định

hướng cho tương lai cũng như xây dựng được những kế hoạch hoàn thiện bản thân

trong năm học cuối cùng tại trường Đại học Ngoại thương.

3.2. Những khó khăn còn tồn tại trong q trình kiến tập và đề xuất khắc phục

Trong thời gian kiến tập tại phòng khách hàng doanh nghiệp 1 – ngân hàng

TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Ninh Bình, bên cạnh những kinh nghiệm làm

việc và kiến thức thực tiễn quý báu thu thập được, em vẫn gặp phải một số khó

khăn, làm giảm tính hiệu quả của quá trình học hỏi. Em xin phép được nêu ra một

số khó khăn cũng như đề xuất một số ý kiến để nâng cao chất lượng kiến tập giữa

khoá như sau:26Một là, thời gian làm việc căng thẳng tại công sở thực sự là một thử thách

đối với em trong những ngày đầu tham gia kiến tập tại đơn vị. Thời gian bắt đầu

làm việc tương đối sớm và nghỉ tương đối muộn (buổi sáng bắt đầu từ 7h, kết thúc

lúc 11h30; buổi chiều bắt đầu từ 13h30 và kết thúc lúc 17h30). Thêm vào đó, thực

tế tại phòng khách hàng doanh nghiệp 1 nói riêng và tồn bộ chi nhánh BIDV Ninh

Bình nói chung, ngồi thời gian làm việc chính thức 8h/ngày, nhân viên thường

xuyên phải làm thêm 1h đến 2h một ngày để kịp tiến độ công việc. Do đó, để đảm

bảo việc đi làm và về đúng giờ với 02 buổi thực tập một ngày, em đã cố gắng khắc

phục những thói quen xấu khi còn đi học ở trường (ngủ muộn, dậy muộn,..). Việc

này có thể coi là một cơ hội để em khắc phục những tật xấu của bản thân, tạo tiền

đề tốt để xây dựng cho mình một tác phong làm việc chuyên nghiệp.

Hai là, hạn chế về mặt kinh nghiệm thực tiễn trong suốt ba năm học tại

trường Đại học đã cản trở q trình trực tiếp thực hiện cơng việc, khiến em mất một

khoảng thời gian khá lớn để tập làm quen chỉ với những công việc đơn giản nhất.

Để khắc phục được hạn chế này, em đã cố gắng tự tìm hiểu và làm việc thực tế

nhiều hơn, tuy nhiên, em rất mong trong thời gian tới, nhà trường và khoa tạo điều

kiện tổ chức để sinh viên năm cuối như chúng em được tham gia một số buổi hướng

dẫn, giao lưu, tham quan các công ty, tổ chức, doanh nghiệp để tránh việc sinh viên

khó hồ nhập với mơi trường làm việc của cơng ty.

Trên đây là một số khó khăn em gặp phải trong quá trình kiến tập và những

đề xuất của em để khắc phục những khó khăn đó. Em rất mong trong thời gian năm

học cuối cùng tại trường, em có thể có nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc với những môi

trường làm việc thực tế, tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn phục vụ cho q trình

cơng tác sau này.27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CHƯƠNG II: QUÁ TRÌNH KIẾN TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI PHÒNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×