Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Việc làm thêm ảnh hưởng đến việc học mức độ nào? (lựa chọn một câu trả lời cho câu hỏi này)

Việc làm thêm ảnh hưởng đến việc học mức độ nào? (lựa chọn một câu trả lời cho câu hỏi này)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bài tập thống kê kinh doanh và kinh tế

Phần 2. Phân tích SPSS

I.Thống kê mơ tả

1Mơ tả tiêu thức định tính

A. Tiêu thức: Giới tínhNhận xét:

Trong số 120

đối tượng

tham gia khảo

sát thì lượng

sinh viên

tham gia cơng

việc làm thêm

tại Đà Nẵng ở

nam là

62.5%, nhiều

hơn ở nữ chỉ

với 37.5%.

bTiêu

thức:

Năm học của sinh viênHọc năm mấy

FrequencyPercentValid PercentCumulative

PercentValid năm 1119.29.29.2năm 29377.577.586.7năm 386.76.793.3năm 465.05.098.3năm 521.71.7100.0120100.0100.0TotalcTiêu thức: Bạn đã đi làm thêm chưa?Làm thêm9Bài tập thống kê kinh doanh và kinh tếValid

PercentFrequency Percent

ValidCumulative

PercentĐã từng6050.050.050.0Chưa bao

giờ1210.010.060.0Đang làm

thêm4840.040.0100.0120100.0100.0Total2Mô tả kết hợp hai tiêu thức

aĐộ tuổi và giới tínhGiới tính * Tuổi Crosstabulation

Count

Tuổi

18

Giới

tính

TotalNam

Nữ19202122Total32385645115562175147814

1077120a

Bài tập thống kê kinh doanh và kinh tếNhận xét: Trong 120 người được khảo sát, phân tích giới tính và độ tuổi, thu được kết

quả:

- Đối với Nữ: Độ tuổi 19 là cao nhất và độ tuổi 22 là thấp nhất

- Đối với Nam: Độ tuổi 19 là cao nhất và độ tuổi 18 là thấp nhất

b Năm học và mục đích làm thêmHọc năm mấy * Lí do đi làm thêm Crosstabulation

Count

Lí do đi làm thêm

Tan dungTich luylien quankinhden nganhPhat triennghiemhocmoi quan heKiem them thoi gian

thu nhapTotalranhHọc năm mấy năm 107130011năm 2153919569311Bài tập thống kê kinh doanh và kinh tếTotalnăm 30323008năm 40402006năm 50000022167122758120Nhận xét: Trong 120 người được khảo sát, phân tích ta thu được kết quả:- Sinh viên năm 1: Kiếm thêm thu nhập là lớn nhất,ít nhất là lí do liên quan ngành học

và phát triển mối quan hệ

- Sinh viên năm 2: Kiếm thêm thu nhập là lớn nhất,ít nhất là lí do liên quan ngành

học

- Sinh viên năm 3 : Kiếm thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm là lớn nhất, ít nhất là

lí do liên quan ngành học , phát triển mối quan hệ

- Sinh viên năm 4 : Kiếm thêm thu nhập

- Sinh viên năm 5 : Phát triển mối quan hệ

c Giới tính và chọn cơng việc theo thời gian hay kết quảCông việc trả công theo thời gian hay kết quả * Giới tính

Crosstabulation

Count

Giới tính

NamNữTotalCơng việc trả công

Thời gian

theo thời gian hay kết Kết quả

quả336295121325Total4575120Nhận xét: Ở cả Nam và Nữ đều chọn công việc làm thêm được trả công theo

thời gian3 M Mô tả tiêu thức định lượng12Bài tập thống kê kinh doanh và kinh tế

.Độ tuổiĐộ tuổi

Frequency PercentValid

PercentCumulative

PercentValid 181411.711.711.7197865.065.076.7201411.711.788.32175.85.894.22275.85.8100.0120100.0100.0TotalMô tả tiêu thức định lượngô tả tiêu thức định

lượn Các chỉ tiêu mô tả vị trí trung tâm13Bài tập thống kê kinh doanh và kinh tếô tả tiêu thức định lượngStatistics

Tuổi

NValid120Missing0Mean19.29Median19.00Mode19Sum2315Các chỉ tiêu mô tả độ phân tán

Statistics

Tuổi

NValid

Missing120

0Std. Error of Mean0.087Std. Deviation0.956Variance0.914Range4Minimum18Maximum22Mơ tả hình dáng phân phối

Statistics

Tuổi

NValid12014Bài tập thống kê kinh doanh và kinh tế

Missing0Skewness1.435Std. Error of Skewness0.221Kurtosis1.991Std. Error of Kurtosis0.438Nhận xét:

SKEW= 1.435 >0

=> Phân phối lệch phải nhiều

KURT=1.991>0

 Phân phối dốc hơn phân phối chuẩn

II. Ước lượng thống kê

1. Ước lượng trung bình của tổng thể

2.

DescriptivesStatist Std. Err

ic

orMức độ hài lòng từ cơng việc là Mean

m thêm6.69 0.16395% Confidence Interval for Lower Bou

6.36

Mean

ndUpper Bou 7.0115Bài tập thống kê kinh doanh và kinh tếnd5% Trimmed Mean6.69Median7.00Variance2.872Std. Deviation1.695Minimum1Maximum10Range9Interquartile Range3Skewness-0.056 0.233Kurtosis0.253 0.461Ước lượng mức độ hài lòng trung bình về cơng việc làm thêm của sinh viên với độ tin

cậy 95%.

Nhận xét: Với độ tin cậy 95% có thể kết luận rằng mức độ hài lòng trung bình về

cơng việc làm thêm của sinh viên nằm trong khoảng từ 6.36 đến 7.01

3. Ước lượng tỉ lệ của tổng thể

DescriptivesLương caoMean16StatisticStd. Error1.670.043Bài tập thống kê kinh doanh và kinh tế95% Confidence Interval for MeanLower Bound0,62Upper Bound0,785% Trimmed Mean1.69Median2.00Variance0.224Std. Deviation0.473Minimum1Maximum2Range1Interquartile Range1Skewness-0.7160.221Kurtosis-1.5130.438Chủ động về thời gianMean1.2995% Confidence Interval for Mean5% Trimmed MeanLower Bound0,52Upper Bound0,711.27170.042Bài tập thống kê kinh doanh và kinh tếMôi trường làm việc tốtMedian1.00Variance0.208Std. Deviation0.456Minimum1Maximum2Range1Interquartile Range1Skewness0.928Kurtosis-1.158 0.438Mean1.4695% Confidence Interval for MeanLower Bound0,46Upper Bound0,755% Trimmed Mean1.45Median1.00Variance0.250Std. Deviation0.500Minimum1180.2210.046Bài tập thống kê kinh doanh và kinh tếNâng cao kĩ năng mềmMaximum2Range1Interquartile Range1Skewness0.169 0.221Kurtosis-2.005 0.438Mean1.6895% Confidence Interval for MeanLower Bound0,65Upper Bound0,785% Trimmed Mean1.69Median2.00Variance0.221Std. Deviation0.470Minimum1Maximum2Range1Interquartile Range1190.043Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc làm thêm ảnh hưởng đến việc học mức độ nào? (lựa chọn một câu trả lời cho câu hỏi này)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×