Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 8.2 Tiêu chuẩn chấp nhận cho mỗi mã (Acceptable Standards per Code)

Bảng 8.2 Tiêu chuẩn chấp nhận cho mỗi mã (Acceptable Standards per Code)

Tải bản đầy đủ - 0trang

B16.38ASMEB16.40ASMESP-42MSSSP-67MSSthúc hàn

Van khí kim loại vận hành bằng

tay lớn

Van nhiệt dẻo vận hành bằng

tay

Cl 150 Gale Quả cầu góc &

Van kiểm tra

Van bướmSP-70MSSSP-71

SP-72NNNNYNNNNNNYNNYYNYNYNYNYNNYYVan cổng gangNYYYYYYMSSVan kiểm tra xích đu sắtNYYNYYYMSSVan bi cho dịch vụ chungNYNNNYNSP-78MSSVan cắm gangNNYNYYYSP-80MSSVan cầu & Cổng kiểm traYYNYNYNSP-81MSSVan cổng Bonnetless khơng gỉNYNNNNNSP-85MSSQuả cầu gang, GócNYNNNYNSP-88MSSVan loại màngNYNNNYNSP-105MSSVan công cụ cho các ứng dụngYYNNNMNC500AWWAVan cổng kim loại cho nướcYYNYNYNC504AWWAVan bướm cao su ngồiYYNNNMNC509AWWAVan cổng an toàn cho nướcYNNNNMNAPI-526APIVan giảm áp thép mặt bíchNYNNNMNAPI-594APIVan kiểm tra wafer và waferNYNNNYNAPI-599APIVan cắm kim loạiNYNNNMNAPI-600APIVan cổng thépNYYYNMYAPI-602APIVan cổng thép nhỏ gọnNYYNNMYAPI-603APIVan cổng chống ăn mònNNYNNMYAPI-608APIVan bi kim loạiNYNNNMNAPI-609APIVan bướm và waferNYNNNYNPhụ kiện

B16.3ASMEPhụ kiện có renYYNYNYNB16.4ASMEPhụ kiện ren xámYYNYNYNB16.9ASMEPhụ kiện hàn thép hànYYYYYYYB16.11ASMEYYNYYYYB16.14ASMEYYNYNYNB16.15ASMEPhụ kiện hàn thép rèn

Ferpy Bushing, nối ống với đầu

ống

Phụ kiện bằng đồng đúcYYNYNYNB16.18ASMEPhụ kiện hàn áp lựcNYNYNYNB16.22ASMEPhụ kiện đồng áp lựcYYNYNYNB16.26ASMEPhụ kiện đồng cho ống loeNYNNNYNB16.39ASMESắt dễ uốnNYNNNYNB16.48ASMEThép Dòng BlanksYYNNNNNSP-43MSSPhụ kiện hàn không gỉYYNYNYN52SP-75MSSPhụ kiện thử nghiệm caoYYYNYNYSP-79MSSỔ cắm hàn giảm tốcYYNNNNNSP-83MSSỐng thép 3000NYNNNYNSP-95MSSYYNNNNNSP-97MSSYYNYNNNSP119MSSSwage Nipples and Bull Plugs

Integrally Reinforce Forged

Branch Outlets

Phụ kiện hàn Belled EndNYNNNNNC110/A21.1AWWAPhụ kiện sắt dễ uốn và xámYNNYNYNA21.14AWWAPhụ kiện sắt dễ uốn cho gasNNNNYYNC151/A21.53AWWAYNNNNYNC208AWWAYNNNNYYAPI-6AAPINNYNYNYAPI-6DAPINNYNYNNSAE J513SAEPhụ kiện sắt dễ uốn

Kích thước, phụ kiện nước thép

chế tạo

Thiết bị đầu giếng

Kết thúc đường ống, kết nối và

xoay

Phụ kiện ống lạnhNYNYNYNSAE J514SAENYNNNYNSAE J518SAEPhụ kiện ống thủy lực

Kết nối ống và mặt bích ống

thủy lựcNYNNNNNYYYYNYYYNYYNYYNYNNNNNYNNNNNNYYYYYYYYNNNNNNYNNNNNNYNNNNNYYNYNNNYYNNNNNNYNNNNNNNYYNNNYYNNNNNNYYNNNNNYNNNNNNYNNNNNNNYYNNNNTiêu chuẩn chất lượng

B16.10ASMEB16.25ASMEB46.1ASMETDP-1ASMESP-25MSSSP-53MSSSP-54MSSSP-55MSSSP-61MSSSP-93MSSSP-94MSSAPI 5BAPICP-189ASNTSNT-TC-1AASNTQC1AWSES-16PFImrOl-75NaceKích thước mặt đối mặt cho

các van

Kết thúc hàn

Kết cấu bề mặt

Thực hành phòng chống thiệt

hại do tuabin nước

Hệ thống đánh dấu tiêu chuẩn

Chất lượng hạt tiêu chuẩn từ

tính

Tiêu chuẩn chất lượng

Chất lượng hình ảnh tiêu chuẩn

cho bề mặt khơng đều

Kiểm tra thủy tĩnh của van thép

Chất lượng tiêu chuẩn Phương

pháp Penetrantt

Chất lượng siêu âm tiêu chuẩn

Đặc điểm kỹ thuật cho chủ đề

đường ống

Trình độ và chứng nhận nhân

sự NDE

Trình độ và chứng nhận nhân

sự NDE

Trình độ & Chứng nhận Thanh

tra Hàn

Các lỗ truy cập để kiểm tra

chụp ảnh phóng xạ

Nace Sulfide căng thẳng nứt53Hỗ trợ ống và móc

treo

SP-58MSSSP-69MSSSP-89MSSSP-90MSSVật liệu, thiết kế và sản xuất

móc treo

Hangers và Hỗ trợ Lựa chọn &

Ứng dụng

Móc và Hỗ trợ Chế tạo và lắp

đặt

Hướng dẫn về thuật ngữ của

Hangers và Hỗ trợYYNYNYYYNYNNYYYNNNNYNNNNNNYNỐng và khớp

5LAPIĐường ốngYYYYYYYB36.10MASMEỐng thép hàn và liền mạchYYYYYYYB36.19MASMEỐng thép không gỉYYYYNYYC111/A21.11AWWAMối nối cao su cho ống áp lựcYYNNYNNC115/A21.15

C150/A21.5

0

C151/A21.51AWWAYYNNYNNYYNNNYNAWWAMặt bích với mặt bích có ren

Thiết kế độ dày của ống sắt dễ

uốn

Ống ly tâm đúc cho nướcYYNNNNNA21.52AWWAỐng ly tâm đúc cho khíNNNNYYNC101AWWAThiết kế độ dày của ống gangNNNNYNNC200AWWAỐng nước thépYYNNNNNC300AWWAỐng áp lực bê tông cốt thépYYNNNYNC301AWWAYYNNNYNC302AWWAYYNNNYNC304AWWAYNNNNNNC600AWWAYNNNNYNC606AWWAỐng áp lực bê tông dự ứng lực

Ống áp lực bê tông cốt thép

Không xi lanh

Thiết kế ống bê tông dự ứng

lực

Lắp đặt đường ống dẫn nước

bằng sắt dễ uốn

Rãnh và khớp vaiYNNNNYNC900AWWAYNNNNYNNFPANFPAYYNNNNNSP-73MSSỐng áp lực PVC 4-12

Tiêu chuẩn cho kết nối vòi

chữa cháy

Mối hàn cho mối hàn hợp kim

đồngAWWAMối ren và phần cứng

B1.20.3ASMEMối ren ống khơ (inch)YYNYNYYB18.22MASMEVòng đệm đồng bằngYNYNNNNB1.1ASMEMối ren vít thống nhất InchYYNNNNNB1.13MASMEYNYYYYYB1.20.1ASMEYYNNNNYB1.20.7

B18.2.1ASME

ASMEHồ sơ vít số liệu M Hồ sơ

Mối ren ống Mục đích chung

(inch)

ren khớp nối ống vít

Bu lơng và ốc vít vng và lụcY

NY

YY

NY

NY

NY

YN

N54giác (inch)

B18.2.2ASMENuts vng và Hex (inch)YYNYYYNB18.2.4.6MASMEHex Nuts Nặng, Số liệuYNNYYYNB18.2.3.5MASMEBu lông lục giácYNNNNNNB18.2.3.6ASMEBulông Hex nặngYNNNNNNB18.21.1ASMEVòng đệm khóa (inch)YNNNNNNB18.22.1ASMERửa đồng bằngYNNNNNNBảng 8.3 Đoạn mã u cầu thiết lập cho các thành phần chưa niêm yết104.7.2 Các thành phần được thiết kế đặc biệt. Thiết kế áp suất của các thành phần không

nằm trong các tiêu chuẩn được liệt kê trong Bảng 126.1 hoặc theo đó các cơng thức và

quy trình thiết kế khơng được đưa ra trong Quy tắc này sẽ dựa trên các tính tốn phù hợp

với tiêu chí thiết kế của mã này. những tính tốn này sẽ được chứng minh bằng một hoặc

nhiều phương tiện được nêu trong (A), (B), (C) và (D) dưới đây:

(A) trải nghiệm dịch vụ rộng rãi, thành công trong các điều kiện tương đương với các

thành phần có tỷ lệ tương tự của cùng một vật liệu hoặc tương tự

(B) Phân tích ứng suất thử nghiệm, như được mô tả trong mã nồi hơi ASME và nồi áp

suất, Phần VIII, Phân đoạn 2, Phụ lục 6;

(C) thử nghiệm bằng chứng phù hợp với ASME B16.9, MSS SP-97 hoặc Mã nồi hơi và

bình áp suất ASME, Phần I, A-22

(D) phân tích ứng suất chi tiết, như phương pháp phần tử hữu hạn, theo mã nồi hơi

ASME và nồi áp suất, phân chia 2, phụ lục 4, ngoại trừ ứng suất cơ bản cho phép từ các

bảng ứng suất cho phép của phụ lục A phải được sử dụng tại chỗ của Sm.

Đối với bất kỳ từ (A) đến (D) nào ở trên, cho phép nội suy giữa các kích thước, độ dày

của tường và các lớp áp suất và để xác định sự tương tự giữa các vật liệu liên quan.55Các tính tốn và tài liệu thể hiện sự tuân thủ với đoạn này sẽ có sẵn để phê duyệt của chủ

sở hữu và đối với đường ống bên ngồi của nồi hơi, chúng sẽ có sẵn để xem xét của thanh

tra viên được ủy quyền.

Hình 8.4 Đoạn 104.7.2 của Mã B31.3.

một lựa chọn. Có những phân tích đơn giản hơn đã được sử dụng thành công để thực hiện

bằng chứng cần thiết. Một phân tích như vậy thường được gọi là khu vực áp lực. Một

biểu đồ đơn giản hóa về cách thực hiện loại phân tích đó được đưa ra trong Hình. 8,5.

Điều này dựa trên khái niệm rằng hai khu vực chịu áp lực cao nhất của cấu hình nằm ở

đáy quần và hơng của cấu hình wye. Hai tính tốn được thực hiện để đánh đồng khu vực

gây ảnh hưởng áp lực lên các khu vực đó và kim loại chống lại ảnh hưởng áp lực đó. Nó

dựa trên độ sâu đơn vị của vật liệu và áp suất. Nó giả định rằng nếu ứng suất kim loại

chống lại theo tính tốn của phương pháp thấp hơn ứng suất cho phép đối với dịch vụ, thì

wye có đủ biên độ. Nhiều wyes đã được thiết kế bằng phương pháp này. Họ đã thành

công trong dịch vụ mà họ được thiết kế để làm việc. Do đó, có thể khẳng định rằng nó

đáp ứng các tiêu chí như được nêu trong đoạn trích dẫn. Trong một số trường hợp, phân

tích phần tử hữu hạn đã xác nhận rằng quy trình này được chấp nhận.

Có rất nhiều phụ kiện thường được sử dụng rơi vào cùng một vị trí mà các wyes mơ tả ở

trên có. Một số trong những phụ kiện được liệt kê với một mô tả về cách chung mà chúng

được chứng minh là đáp ứng các mã. Thảo luận này đưa ra hướng dẫn cho người đọc về

cách tiếp cận các phụ kiện kém tiêu chuẩn này.

■ Mặt bích neo được sử dụng chủ yếu ở cuối đường ống để hấp thụ mọi tải trọng mở

rộng. Phiên bản sửa đổi của các tính tốn mặt bích bắt vít, như trong Phần VIII, Phụ lục

2, thường được sử dụng nhất. Điều này giúp loại bỏ q trình bắt vít và bao gồm các tải

được tạo ra bởi sự mở rộng của đường ống.Hình 8.5 Sơ đồ cho thấy phương pháp diện tích

áp lực của việc chứng minh wyes.56Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 8.2 Tiêu chuẩn chấp nhận cho mỗi mã (Acceptable Standards per Code)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×