Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNGC CỦA CÔNG TY, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP

GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNGC CỦA CÔNG TY, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Nhà QTVP cơng ty nói chung cũng như các CBNV công ty cần hiểu

biết và sử dụng các trang thiết bị VP một cách linh hoạt nhất. Vì trong hoạt động

của các cơ quan, DN, trang thiết bị là vấn đề quan trọng tỏng thực hiện các cơng

tác,

-Kéo theo đó, Công ty cũng như bộ phận VP cần quan tâm, đổi mới hoặc

cải tiến các trang thiết bị, đáp ứng được các yêu cầu công việc. Để việc giải

quyết thực hiện đạt kết quả cao nhất

-Cần phát huy hơn nữa các vai trò của một nhà QTVP cơng ty: Vai trò

liên quan đến cơng tác hậu cần, tham mưu tổng hợp, giao dịch, pháp chế... và

các cơng tác khác có liên quan của nhà QTVP công ty

-Nhà QTVP cần nâng cao những kiến thức chun mơn... để có thể giúp,

tham mưu cho lãnh đạo công ty giải quyết các vấn đề chun mơn có liên quan

đến nhà QTVP một cách nhanh và hiệu quả nhất

-Cần bổ sung, nâng cao, củng cố các kiến thức tâm lý. Nhằm tiếp nhận

các vấn đề một cách tốt nhất. Cũng như nâng cao kỹ năng, kỹ thuật quản lý một

cách tốt nhất. Vì yếu tố tâm lý một phần chi phối đến việc ra quyết quyết định,

giải quyết, theo dõi và kết của công viêc.

-VP cơng ty cần quan tâm và có các buổi giao lưu, tọa đàm, các buổi

tổng kết... các chuyến thực tế, tham quan... để cán bộ, người lãnh đạo với nhân

viên công ty cũng như bộ phận VP được hiểu nhau hơn, thêm tình đồn kết, giao

lưu học hỏi. Cũng như giúp nhà QTVP nhận thấy được những thiếu sót trong

cơng tác, cơng việc của mình

-Hiện nay các cơ quan, DN, cũng như Công ty cổ phần Sông Đà 4 cũng

cần sở hữu một nhà QTVP tài năng, nhiệt tình, năng động và biết cảm thông.

Tuy không cần trang bị q nhiều trình độ chun mơn, nhưng một nhà QTVP

cần biết nhiều kỹ năng, cũng gần như thâu tóm, nắm bắt được hết những chuyện

xảy ra trong Công ty. Đôi khi chính nhà QTVP là người đứng ra giải quyết

những vấn đề cá nhân lẫn vấn đề chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài việc quản lý,

giấy tờ, sổ sách, vấn đề nhân sự... nhà QTVP công ty cũng cần biết cách dung

hòa tất cả các mối quan hệ trong Cơng ty và lợi nhuận của Cơng ty. Ngồi ra nhà

28QTVP cần có những kỹ năng như: Kỹ năng quản lý nhân sự; kỹ năng quản lý dự

án, hợp đồng ( đôi lúc chính nhà QTVP là người trực tiếp giám sát, đánh giá

cơng việc hồn thành cũng như năng lực của nhân viên) kỹ năng điều hành cuộc

họp, kỹ năng tổ chức. Công ty Cổ phần Sông Đà 4, với quy mơ khá lớn. Nên

cũng có trường hợp nhà QTVP kiêm vai trò của cán bọ cơng đồn. Chun tổ

chức các hoạt động, tham quan, du lịch...

Tổ chức các cuộc hội họp, lớp bồi dưỡng khoa học cho CBNV công ty,

nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn.

-Tổ chức các hội thảo... cho NV, VP cơng ty với các khóa học, với các

đơn vị khác để cùng học hỏi, giao tiếp, ứng xử văn hóa... để hồn thiện VP cả về

vật chất lẫn con người

-Khuyến khích nhân viên, nâng cao kỹ năng tin học, ngoại ngữ.. Vì mục

tiêu chung của Cơng ty là mở rộng quan hệ với các đối tác nước ngồi.

-Phần nào đó, với các vai trò của mình, thì nhà QTVP cơng ty nên- cần

có những phương pháp, bí quyết lãnh đạo, cũng như nghệ thuật lãnh đạo, giải

quyết công việc một cách tối ưu nhất. Nhằm tăng năng suất làm việc của nhân

viên, tăng lợi nhuận và sự thõa mãn của khách hàng

-Việc quan tâm, tác động tích cực đến CBNV VP cũng như Cơng ty, tạo

điều kiện cho sự sáng tạo ở những CBNV, vì thế nhà QTVP công ty nên tận

dụng và liên kết những ý tưởng, sự sáng tạo mới từ nhân viên. Để tạo điều kiện

có những kết quả mới lạ

=>Có thể nói, đội ngũ CBNV VP có vai trò quan trọng quyết định việc

thành cơng trong q trình điều hành của lãnh đạo của nhà QTVP công ty cũng

như mong muốn, yêu cầu cuối cùng là hiệu quả cơng việc của tồn công ty.

*Công ty, Lãnh đạo công ty cũng như nhà QTVP cơng ty cần hồn thiện

hệ thống các văn bản (thể chế), quy định về trách nhiệm, quyền hạn của lãnh đạo

VP. Việc hệ thống các văn bản này,đối với lãnh đạo cơng ty, giúp kiểm sốt,

phân cơng cơng việc cho cấp dưới cũng như kiểm tra thực hiện công việc một

cách hiệu quả nhất. Đối với lãnh đạo VP, khi hiểu và nắm vững được văn bản29quy định về trách nhiệm, quyền hạn của mình thì việc thực hiện các cơng việc sẽ

trở nên dễ dàng và có tính pháp lý, có cơ sở hơn

*Đối với CBNV

-Sự kết hợp, phối hợp giữa nhà QTVP với CBNV công ty là yếu tố quan

trọng hơn cả. Chính vì sự phối kết hợp này, để kết quả đạt hiệu quả cao thì

CBNV công ty, đặc biệt CBNV VP cần tự ý thức được vai trò của mình. Để thực

hiện cơng việc hiệu quả nhất. Cũng như tránh được những mâu thuẫn, không

thõa mãn giữa nhân viên với nhà quản trị

-CBNV cần có sự tư duy, cùng nhà QTVP thực hiện các nhiệm vụ, công

việc đặt ra

-Tự trang bị cho bản thân những năng lực chuyên môn cũng như các kỹ

năng mềm, để thực hiện công việc nhanh mà hiệu quả nhất. Khi thực hiện các

công việc được giao đúng đủ và đảm bảo yêu cầu thời gian thì mối quan hệ giữa

các cá nhân cũng như giữa CBNV với lãnh đạo, nhà QTVP được vui vẻ, phục vụ

tốt cho các công việc sau. Và ngược lại30KẾT LUẬN

Xã hội ngày một phát triển, thì vai trò của con người cũng như sự quản

lý, tổ chức của con người ngày càng được quan trọng. Quản lý việc thực hiện

công việc của con người cũng như nhân viên cấp dưới đối với nhà QTVP công

ty Cổ phần Sông Đà 4 được xem như là một ngành khoa học, vừa được xem như

là một nghệ thuật. Vì quản lý con người được xem là một quản lý khá phức tạp,

với những yếu tố tâm lý, những nhân cách riêng của từng cá nhân. Bởi vậy,để

quản lý những con người, những CBNV làm việc một cách hiệu quả thi cần

những người quản lý có tài, có sự kiên nhân và được đào tạo một cách bài bản.

Chính vì thế, nhà QTVP cơng ty cổ phần Sơng Đà 4 đã luôn nhận thức và luôn

học tập liên tục về các mặt hoạt động.

Với những vai trò của mình, các công ty, DN, cụ thể Công ty Cổ phần

Sông Đà 4, nhà lãnh đạo đã nhận thức và phát huy một cách tốt nhất các công

tác. Nhằm tạo điều kiện cho việc thực hiện các khâu các công việc cũng như

mang lại lợi nhuận cao.

Với thời gian tìm hiểu còn hạn chế, cùng việc nắm bắt, kinh nghiệm của

bản thân chưa cao, trong đề tài tôi cũng nêu, phân tích được một số vấn đề có

liên quan đến vai trò của nhà QTVP DN nói chung cũng như vai trò của nhà

QTVP cơng ty Cổ phần Sơng Đà 4 nói riêng. Những thành tựu cũng như hạn chế

còn tồn tại cùng các giải pháp nhằm nâng cao vai trò của nhà QTVP cơng ty, xây

dựng hình ảnh nhà QTVP DN đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ hội nhập. Chính vì

thế, với đề tài còn nhiều hạn chế, nhưng tơi mong, các cơ quan,DN... có cái nhìn

tồn diện về vai trò của nhà QTVP DN. Nhằm nâng cao hơn nữa ưu điểm đạt

được và khắc phục những mặt hạn chế còn tồn tại trong bộ phận VP cơng ty

cũng như nhà QTVP Công ty Cổ phần Sông Đà 431TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Thông tin tài liệu tham khảo http://songda4.com.vn

2.Bài giảng từ giảng viên phụ trách bộ môn Quản trị văn phòng doanh

nghiệp

3.Luật Doanh nghiệp 2014

4.Quản trị học. Nguyễn Hải Sản, NXB Thống kê

5.PGS.TS.Nguyễn Hữu Tri (2005), “ Giáo trình Quản trị văn phòng”,

NXB Khoa học và kỹ thuật32PHỤ LỤC

Phụ lục 01. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Sông ĐàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNGC CỦA CÔNG TY, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG THỜI ĐẠI HỘI NHẬP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×