Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các dự án nghiên cứu và phát triển:

Các dự án nghiên cứu và phát triển:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo Bài tập lớnVật lí 2

đạt cỡ quốc tế đồng thuận rộng rãi trên các điện thoại di động và khơng dây hệ

thống thơng tin liên lạc tồn cầu trong tương lai. Mục tiêu kỹ thuật tổng thể Metis là

để cung cấp một khái niệm hệ thống hỗ trợ điện thoại di động cao hơn 1000 lần hệ

thống quang phổ hiệu quả so với các triển khai LTE hiện tại. Ngoài ra, trong năm

2013 dự án khác đã bắt đầu, gọi là 5GrEEn, liên quan đến dự án Metis và tập trung

vào việc thiết kế các mạng Xanh 5G Mobile. Ở đây mục tiêu là để xây dựng hướng

dẫn cho các định nghĩa của mạng thế hệ mới với sự chăm sóc đặc biệt của năng

lượng hiệu quả, tính bền vững và khả năng chi trả các khía cạnh.

Trong tháng 11 năm 2013, nhà cung cấp thiết bị viễn thông Trung Quốc

Huawei cho biết sẽ đầu tư 600 triệu USD cho nghiên cứu công nghệ 5G trong năm

năm tiếp theo. Chủ động nghiên cứu 5G của công ty không bao gồm đầu tư cho

công nghệ 5G productize cho các nhà khai thác viễn thơng tồn cầu.

Vào năm 2015, Huawei và Ericsson đang thử nghiệm các công nghệ liên

quan đến 5G ở các vùng nông thôn ở miền bắc Hà Lan.

Tháng 7 năm 2015, hàng loạt dự án đã được khởi động:

-Các dự án của châu Âu METIS-II và 5GNORMA: dự án METIS-II được

xây dựng dựa trên dự án METIS thành công và sẽ phát triển thiết kế mạng 5G

và cung cấp các công cụ kỹ thuật cần thiết để tích hợp và sử dụng hiệu quả các

cơng nghệ và thành phần 5G hiện đang được phát triển. METIS-II cũng sẽ cung

cấp khuôn khổ hợp tác 5G trong khuôn khổ 5G-PPP để đánh giá chung các khái

niệm mạng 5G và chuẩn bị hành động phối hợp cho các cơ quan quản lý và tiêu

chuẩn hóa. Mặt khác, mục tiêu chính của 5G NORMA là phát triển kiến trúc

mạng di động 5G mới, thích nghi và mang tính tương lai. Kiến trúc này cho

phép tạo ra mức độ tuỳ biến mạng chưa từng thấy, đảm bảo các yêu cầu về an

ninh, chi phí và năng lượng nghiêm ngặt, cũng như cung cấp sự mở cửa kiến

trúc theo API, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua sự đổi mới hàng đầu. Với

5G NORMA, người chơi hàng đầu trong hệ sinh thái di động nhằm mục đích

củng cố vị thế dẫn đầu của châu Âu trong 5G.-Dự án nghiên cứu của châu Âu MmMAGIC: dự án mmMAGIC sẽ phát triển

các khái niệm mới về công nghệ truy cập vô tuyến di động (RAT) cho việc triển

khai băng tần mmwave. Đây là một thành phần quan trọng trong hệ sinh thái đa

Trang 14Báo cáo Bài tập lớnVật lí 2

tạp của 5G và sẽ được sử dụng làm nền tảng cho tiêu chuẩn hóa toàn cầu. Dự án

sẽ cho phép các dịch vụ băng thông rộng di động cực nhanh cho người sử dụng

di động, hỗ trợ stream UHD / 3D, các ứng dụng sâu sắc và các dịch vụ đám

mây cực nhạy. Một phương thức liên lạc vô tuyến mới, bao gồm các chức năng

quản lý mạng mới và các thành phần kiến trúc sẽ được thiết kế theo hướng dẫn

của KPI PPP của PPG và khai thác việc sử dụng các kỹ thuật mới và hợp tác để

tạo cũng như theo các dõi chùm tia để giải quyết những thách thức cụ thể của

việc truyền sóng di động sóng mm. Tham vọng của dự án là mở đường cho một

người châu Âu bắt đầu theo tiêu chuẩn 5G và tăng cường khả năng cạnh tranh

của châu Âu. Tập đoàn này tập hợp các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng lớn, các nhà

khai thác lớn của châu Âu, các viện nghiên cứu hàng đầu và các trường đại học,

các nhà cung cấp thiết bị đo lường và một SME. mmMAGIC được dẫn dắt và

điều phối bởi Samsung. Ericsson đóng vai trò là người quản lý kỹ thuật trong

khi Intel, Fraunhofer HHI, Nokia, Huawei và Samsung sẽ dẫn dắt một trong

năm gói cơng việc kỹ thuật của dự án.

-IMDEA Networks đã đưa ra dự án Xhaul: là một phần của Dự án Hợp tác

Công-Tư 5G của H2020 ở Châu Âu (5G PPP). Xhaul sẽ phát triển một giải

pháp mạng vận chuyển 5G hiệu quả, có thể chia sẻ hiệu quả với chi phí thấp kết

hợp các phân đoạn mạng và backhaul của mạng. Mạng lưới vận chuyển này sẽ

kết nối linh hoạt các chức năng truy cập vô tuyến và các chức năng mạng lõi 5G

được lưu trữ trên các nút đám mây trong mạng. Xhaul rất đơn giản hóa hoạt

động mạng mặc dù sự đa dạng công nghệ ngày càng gia tăng. Do đó, nó sẽ cho

phép tối ưu hố tồn bộ Hệ thống Chất lượng Dịch vụ (QoS) và sử dụng năng

lượng cũng như phát triển ứng dụng nhận thức mạng. Liên minh Xhaul bao

gồm 21 đối tác bao gồm các nhà cung cấp hàng đầu trong ngành công nghiệp

viễn thông, các nhà khai thác, các công ty IT, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và

các tổ chức giáo dục.-Dự án nghiên cứu 5G của châu Âu Flex5Gware: Mục tiêu của Flex5Gware

là cung cấp các nền phần cứng có khả năng cấu hình lại cao (HW) cùng với các

nền tảng phần mềm HW-agnostic (SW) nhắm đến các yếu tố và thiết bị mạng

và có tính đến năng lực gia tăng, giảm tiêu hao năng lượng, cũng như khả năng

Trang 15Báo cáo Bài tập lớnVật lí 2

mở rộng và khả năng module hóa, sự chuyển đổi mượt mà từ hệ thống khơng

dây di động 4G lên 5G. Điều này cho phép các nền tảng 5G HW/SW có thể đáp

ứng các yêu cầu áp đặt bởi sự tăng trưởng theo cấp số liệu di động tăng lên gấp

1000 lần cùng với sự đa dạng lớn các ứng dụng (từ tỷ lệ bit/điện năng thấp cho

M2M đến độ tương phản và độ phân giải cao của các ứng dụng).

-Dự án SUPERFUIDITY: là một phần của Dự án Hợp tác Công tư nhân-Công

của H2020 (5G PPP) của Châu Âu và do CNIT dẫn đầu đã được bắt đầu. Tổ

hợp SUPERFLUIDITY bao gồm các công ty viễn thông và CNTT cho tổng

cộng 18 đối tác. Trong vật lý, siêu chảy (superfluidity) là một trạng thái trong

đó vật chất hoạt động như chất lỏng và độ nhờn bằng 0.- Dự án SUPERFLUIDITY: nhằm mục đích đạt được sự siêu lỏng trên Internet:

khả năng nhanh chóng di chuyển của các dịch vụ, khởi chạy chúng ở bất cứ nơi

nào trong mạng (mạng lõi, tập hợp, mạng biên) và chuyển chúng đến các vị trí

khác nhau. Dự án giải quyết những thiếu sót quan trọng trong các mạng lưới

hiện nay: thời gian cung cấp dài, với việc cung cấp dự phòng lãng phí nhằm đáp

ứng nhu cầu thay đổi; dựa vào các thiết bị phần cứng cứng và chi phí khơng

hiệu quả; phức tạp nảy sinh từ ba dạng không đồng nhất: giao thông và cácnguồn không đồng nhất; các dịch vụ và nhu cầu không đồng nhất; và các

công nghệ truy cập không đồng nhất, với các thành phần mạng của nhiều

nhà cung cấp. SUPERFLUIDITY sẽ cung cấp một khái niệm hội tụ 5G

dựa trên đám mây, cho phép các trường hợp sử dụng sáng tạo ở mảng di

động, tăng cường các mơ hình kinh doanh mới, giảm chi phí đầu tư và

hoạt động.Trang 16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các dự án nghiên cứu và phát triển:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×