Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
16. DỊCH VỤ BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA

16. DỊCH VỤ BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC

DANH SÁCH THÔNG BÁO LỖI

Hãy liên lạc với trung tâm dịch vụ của chúng tôi trong trường hợp bạn không khắc phục được

sự cố, mặc dù đã thực hiện theo các chỉ dẫn dưới đây:

Thông báo lỗiMô tả lỗiCách xử lýArc Test Error (Process

Image)Xuất hiện lỗi kiểm tra hồ quang

(quá trình xử lý hình ảnh).Arc Too StrongPhần sợi quang nung chảy quá lớn.Arc Too WeakPhần sợi quang nung chảy quá

nhỏ.Brightness Various

Error

Check Core Contrast

ErrorMột lỗi trong quá trình kiểm tra độ

sáng (độ lệch).

Hiện trạng của sợi quang được

phát hiện thấy không phù hợp do

lõi hạ cấp bị ngược trong quá trình

kiểm tra trước khi hàn (Tự kiểm

tra).Nhấc sợi quang ra khỏi khay hàn và ấn nút

RESET.

Thiết lập sợi quang để thực hiện lại việc kiểm

tra hồ quang

Nhấc sợi quang ra khỏi khay hàn và ấn nút

RESET.

Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra hồ quang cho

đến khi xuất hiện thông báo: “ARC TETS

OK”.

Nhấc sợi quang ra khỏi khay hàn và ấn nút

RESET.

Tiếp tục thực hiện việc kiểm tra hồ quang cho

đến khi xuất hiện thông báo: “ARC TET

OK”.

Ấn nút RESET.

Lau sạch các đèn LED trong máy hàn.

Nhấc sợi quang ra khỏi khay hàn và ấn nút

RESET. Thay sợi quang vì có thể có lỗi khi

thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang)Check Core Offset

ErrorMối hàn khơng thích hợp do lõi

quang ghép chồng trong quá trình

kiểm tra hàn (Tự kiểm tra).Nhấc sợi quang ra khỏi khay hàn và ấn nút

RESET. Thay sợi quang vì có thể có lỗi khi

thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang)Check Diameter ErrorKết quả hàn sẽ khơng đạt u cầu

do đường kính sợi quang khi kiểm

tra mối hàn (Tự kiểm tra).Nhấc sợi quang ra khỏi khay hàn và ấn nút

RESET. Thay sợi quang vì có thể có lỗi khi

thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang)Check Fiber Angle

ErrorGóc đặt sợi quang khơng phù hợp

khi kiểm tra trước khi hàn (Tự

kiểm tra).Nhấc sợi quang ra khỏi khay hàn và ấn nút

SET hoặc RESET. Thay sợi quang vì có thể

có lỗi khi thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi

quang)Check Fiber Black

Balance ErrorLỗi quan sát sợi quang không phù

hợp do việc cân bằng 2 sợi trước

khi hàn (Tự kiểm tra).Nhấc sợi quang ra khỏi khay hàn và ấn nút

RESET.Check Fiber Position

ErrorVị trí sợi quang khơng phù hợp khi

kiểm tra trước khi hàn (Tự kiểm

tra).Nhấc sợi quang ra khỏi khay hàn và ấn nút

SET hoặc RESET. Thay sợi quang vì có thể

có lỗi khi thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi

quang)Core Align Error (Dust)Lỗi đồng chỉnh lõi (bụi bẩn).Ấn nút RESET. Thay sợi quang vì có thể có

lỗi khi thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang)- 60 -Thông báo lỗiMô tả lỗiCách xử lýCore Align Error

(Process Image)Lỗi đồng chỉnh lõi (xử lý ảnh).Ấn nút RESET. Thay sợi quang vì có thể có

lỗi khi thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang)Core Align Error

(Time Out)Lỗi đồng chỉnh lõi. Cơ chế đồng

chỉnh đã vượt quá phạm vi cho

phép.Ấn nút RESET. Sau đó bật và tắt nguồn cấp,

thiết lập sợi quang phù hợp và thực hiện hàn

lại.Core Align Error (V

groove)Lỗi đồng chỉnh lõi (rãnh chữ V).

Cơ chế đồng chỉnh đã vượt quá

phạm vi cho phép.Ấn nút RESET.Cut Error L (Angle) R

(Angle) LR (Angle)Lỗi khi kiểm tra mặt cắt của lõi sợi

quang (góc cắt).Ấn nút SET để tiếp tục. Ấn nút RESET để bỏ

qua việc hàn. Thay sợi quang vì có thể có lỗi

khi thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang). Ấn

nút SET để tiếp tục tiến trình.Cut Error L (Crack) R

(Crack) LR (Crack)Lỗi khi kiểm tra mặt cắt của lõi sợi

quang (bị mẻ, vỡ).Ấn nút RESET để bỏ qua việc hàn. Thay sợi

quang vì có thể có lỗi khi thiết lập sợi (Cắt và

lau lại sợi quang).Cut Error L (Projection)

R (Projection) LR

(Projection)Lỗi khi kiểm tra mặt cắt của lõi sợi

quang (mặt chiếu).Ấn nút SET để tiếp tục tiến trình. Ấn nút

RESET để bỏ qua việc hàn. Thay sợi quang vì

có thể có lỗi khi thiết lập sợi (Cắt và lau lại

sợi quang).Data Full Data Over

FlowDữ liệu của 750 mối hàn đã được

lưu trữ và đầy.Clear the splice data in the DATA MODE.

Select OFF from the Data Memory in the Data

Mode, or splice loss data will not be stored.DEVICE ERRORLỗi ở bo mạch điều khiển.Hãy liên hệ với chúng tôiDiameter Align Error

(Dust)Lỗi đồng chỉnh đường kính (bụi

bẩn).Ấn nút RESET. Thay sợi quang vì có thể có

lỗi khi thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang)Diameter Align Error

(Process Image)Lỗi đồng chỉnh đường kính (xử lý

ảnh).Ấn nút RESET. Thay sợi quang vì có thể có

lỗi khi thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang)Diameter Align Error

(Time Out)Lỗi đồng chỉnh đường kính. Xuất

hiện lỗi vượt quá thời gian (Cơ chế

đồng chỉnh hoặc cơ chế quang học

có vấn đề).Ấn nút RESET. Sau đó bật và tắt nguồn cấp,

thiết lập sợi quang phù hợp và thực hiện hàn

lại.Diameter Align Error

(V Groove)Lỗi đồng chỉnh đường kính (rãnh

chữ V). Cơ chế đồng chỉnh đã vượt

quá phạm vi cho phép.Ấn nút RESET.- 61 -Thông báo lỗiMô tả lỗiCách xử lýFiber Detection ErrorCó thể sợi quang và chương trình

lựa chọn chưa phù hợp.Ấn nút SET để tiếp tục. Ấn nút RESET để thử

lại. Thay sợi quang khác hoặc chọn 1 chương

trình phù hợpFiber End Check Error

(Process image)Xuất hiện lỗi trong việc kiểm tra

mặt cắt của sợi quang (xử lý ảnh).Ấn nút RESET. Thay sợi quang vì có thể có

lỗi khi thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang).Focus Error (Diameter)Lỗi tiêu cự (bụi bẩn).Ấn nút RESET. Thay sợi quang vì có thể có

lỗi khi thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang)Focus Error

(Microscope)Lỗi tiêu cự. Cơ chế đồng chỉnh lõi

đã vượt quá phạm vi cho phép.Ấn nút RESET.Focus Error (Process

Image)Lỗi tiêu cự (xử lý ảnh).Ấn nút RESET. Thay sợi quang vì có thể có

lỗi khi thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang)Focus Error (Time Out)Lỗi tiêu cự. Xuất hiện lỗi vượt quá

thời gian (Cơ chế đồng chỉnh lõi có

vấn đề).Ấn nút RESET. Thực hiện hàn lại.Gap Adjust Error

(Process Image)Lỗi điều chỉnh khoảng trống không

tốt. (xử lý ảnh)Ấn nút RESET. Thay sợi quang vì có thể có

lỗi khi thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang).Gap Adjust Error (Time

Out)Lỗi điều chỉnh khoảng trống không

tốt. Xuất hiện lỗi vượt qúa thời

gian (Cơ chế đồng chỉnh lõi hoặc

cơ chế quang học có vấn đề).Ấn nút RESET.Gap Adjust Error (ZL)

(ZR) (Left) (Right)Lỗi điều chỉnh khoảng trống không

tốt. Cơ chế đồng chỉnh lõi đã vượt

quá phạm vi cho phép.Ấn nút RESET. Liên hệ với kỹ sư có chun

mơn của trung tâm dịch vụ khi xuất hiện lỗi về

cảm biến.Initialize Error (XXX)Lỗi XXX của mô tơ do lỗi quá thời

gian. (cơ chế đồng chỉnh lõi có vấn

đề)

Lỗi XXX của mơ tơ do một lỗi

khởi tạo.Ấn nút RESET. Tắt nguồn cấp và thực hiện lại

việc hàn.Inserting Fiber Error LLỗi khi đặt sợi quang bên trái vào.Ấn nút RESET. Đặt lại sợi quang bên trái cho

đúng đắn.Inserting Fiber Error RLỗi khi đặt sợi quang bên phải vào.Ấn nút RESET. Đặt lại sợi quang bên phải

cho đúng đắn.LED Error/Brightness

ErrorMáy hàn gặp lỗi trong việc điều

chỉnh độ sáng của đèn LED.Ấn nút RESET. Làm sạch đèn LED.MDT Motor Z ErrorLỗi xuất hiện trong MDT (kiểm tra

chuyển động mô tơ).Ấn nút RESET.- 62 -Thông báo lỗiMô tả lỗiCách xử lýOverlap Test Error

(Process Image)Lỗi gặp phải trong khi thử xếp

chồng.Ấn nút RESET.Overlap Too Long

Overlap Too ShortĐoạn xếp chồng quá lớn.

Đoạn xếp chồng quá nhỏ.Đợi cho đến khi MTD hoàn thành.

Đợi cho đến khi MTD hoàn thành.Preadjust Error (Process

Image)Máy hàn lỗi trong việc đồng chỉnh

sợi quang (xử lý ảnh).Ấn nút RESET. Thay sợi quang vì có thể có

lỗi khi thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang).Preadjust Error (Time

Out)Máy hàn lỗi trong việc đồng chỉnh

sợi quang. Xuất hiện lỗi vượt quá

thời gian cho phép (cơ chế đồng

chỉnh gặp vấn đề).Ấn nút RESET. Thực hiện hàn lạiPreadjust Error (V

Groove)Máy hàn lỗi trong việc đồng chỉnh

sợi quang. Cơ chế đồng chỉnh lõi

đã vượt quá phạm vi cho phép.Ấn nút RESET. Đặt lại sợi quang bên phải

cho đúng đắn.Protrusion ErrorLỗi (phần sợi quang nhơ ra) gặp

phải trong q trình kiểm tra độ

sáng .Dịch chuyển phần nhô ra của sợi quang và ấn

nút RESET. Đặt lại sợi quang cho đúng đắnSelf Inspection Error

(Simple

Inspection/Initial

Inspection)Đã phát hiện một lỗi về phần cứng.Ấn nút RESET. Đóng nắp chắn gió lại.

Chuyển các thiết bị hàn lên bệ hàn. Làm sach

các thiết bị quang học.Splice Error (Core)Lỗi (bụi bẩn) xuất hiện trong quá

trình kiểm tra sau khi hàn.Nhấc sợi quang ra khỏi khay hàn và ấn nút

RESET. Thay sợi quang vì có thể có lỗi khi

thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang)Splice Error (Diameter)Lỗi (bụi bẩn) xuất hiện trong quá

trình kiểm tra sau khi hàn.Nhấc sợi quang ra khỏi khay hàn và ấn nút

RESET. Thay sợi quang vì có thể có lỗi khi

thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang)Splice Error (Process

Image)Lỗi (xử lý ảnh) xuất hiện trong

quá trình kiểm tra sau khi hàn.Nhấc sợi quang ra khỏi khay hàn và ấn nút

RESET. Thay sợi quang vì có thể có lỗi khi

thiết lập sợi (Cắt và lau lại sợi quang)Các lỗi khácMô tả lỗiCách xử lýAn appearance defect is

detected by visual

evaluation. (bulging,

neck-down)Trạng thái mối hàn không tốtĐặt chồng lên nhau không phù hợp giảm mức

độ xếp chồng. Hình ảnh sợi quang phồng lên.

Tăng mức chồng lấp khi hình ảnh sợi quang

bị đứt.Estimated loss exceeds

the limit. (Estimated

loss is indicated in red)Trạng thái mối hàn không tốtHiện trạng năng lượng hồ quang là không phù

hợp. Em thử thực hiện lại việc hàn.- 63 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

16. DỊCH VỤ BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×