Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 24. Tiến trình hàn

Hình 24. Tiến trình hàn

Tải bản đầy đủ - 0trang

11-1. Đánh giá chất lượng mối hàn

(1) Sau khi mối hàn hoàn thành, để kiểm tra chất lượng mối hàn thực hiện cả hai hình ảnh

bằng cách sử dụng phím “ARROW”.

(2) Đối với đánh giá những lỗi lớn, những bong bóng, hoặc những chỗ phình lên thì sẽ ln

ln thực hiện lại mối hàn.

(3) Tại mối hàn đối với những đường xám và trắng: việc lặp lại phóng hồ quang có thể nâng

cao kết quả, đặc biệt tại những nơI khuyết lớp sơn phủ. Lưu ý khơng phóng hồ quang lại tại

một mối hàn khơng q hai lần. Thay vì, thực hiện bươc kiểm tra hồ quang, sau đó thử hn

li.

ă Ghi chỳ: Xut hin nhng ng mu xỏm/trng ti mối hàn là bình thường và chấp nhận

được, khi hàn những loại sợi quang không giống nhau

 Mẹo nhỏ: Bằng cách nhấn phím “MENU” dữ lịêu mối hàn sẽ được hiển thị như trong

hình 25.(a)(c)(b)(d)(e)Hình 25. Các dữ liệu về mi hn

ă Ghi chỳ: phn chỳ gii ca mi hn (tối đa là 18 ký tự) có thể lưu vào bộ nhớ sau khi đã

hồn thành mối hàn.Hình 26. Nhập chú giải cho mối hàn

- 25 -12. BẢO VỆ MỐI HÀN

12-1. Vị trí mối hàn tại khay nung

Bộ phận nung, xem hình 27, được đặt ở trên, phía sau của máy hàn. Bộ kẹp phía bên phải bao

gồm sẵn một bộ làm căng cơ học, nó được sử dụng để duy trì một lực căng khoảng 0.49 N (50

gf) trên mối hàn trong suốt quá trình nung ống bảo vệ.Hình 27. Bộ phận nung1. Mở bộ kẹp ở cả hai phía của bộ phận nung. Có một bàn kẹp gắn cùng với nắp của bộ nung

do vậy nắp sẽ mở cùng với bàn kẹp.

2. Mở nắp đậy máy hàn và bàn kẹp máy hàn để lấy sợi quang ra ngoài.

3. Đặt ống măng sơng vào giữa dựa vào vị trí ca im hn trờn si quang.

ă Ghi chỳ: C gng giữ thẳng sợi quang. Khơng làm nó bị cong ở phía sau .

4. Phải đảm bảo rằng ống măng sơng bảo vệ sợi quang đã được nằm giữa mối hàn trên sợi

quang, duy trì lực căng nhẹ trên phần còn lại của mối hàn sợi quang, đẩy sợi quang xuống

thấp hơn bàn kẹp của bộ nung. Nên kéo căng sợi quang rồi đóng bàn kẹp bộ nung. Xem hình

28.Figure 28. Đóng bộ kẹp của phần nung5. Phía bàn kẹp bên phải (B: bàn kẹp bên trái) gắn bên trong có một độ đàn hồi sử dụng để giữ

chặt sợi quang trong suốt q trình ống măng sơng co rút lại. Tham khảo hình 29, mở bàn kẹp

bên trái (B : bàn kẹp bên phải) và kéo sợi quang sang bên trái để tạo ra mơt lực căng rồi đóng

lại.

- 26 -BcType-37123

4

Hỡnh 29. Duy trỡ mt lc cng

ă Ghi chỳ: Trc khi khởi động chu trình nung, phải đảm bảo điểm hàn nằm giữa ống măng

sông bảo vệ, và ống măng sông nằm ở giữa khay nung.

12-2. Nung /Co ống măng sơng

1. Nhấn phím “HEAT” để bắt đầu chu trình nung, và co ống măng sông bảo vệ mối hàn. Đèn

LED màu xanh trên phím “HEAT” cho biết rằng bộ nung đang hoạt động. Để bỏ qua q

trình này, ấn phím “HEAT” một lần nữa.

2. Khi khởi động bộ nung, bắt u chun b mt mi hn k tip.

ă Ghi chỳ: Khay nung và máy hàn có thể hoạt động đồng thời.

3. Sau khoảng 75 giây, một tiếng bíp kéo dài s cho bit chu trỡnh nung ó hon thnh.

ă Ghi chú: Thời gian nung phụ thuộc vào việc lựa chọn chương trình nung.

4. Mở cả hai bàn kẹp. Lấy sợi quang ra kéo nhẹ và giữ thẳng sợi quang. Kiểm tra ống măng

sơng lại bằng mắt. (nhìn trong hình 30).

Cảnh báo: ống măng sơng có thể nóng! Hãy thận trọng khi cầm.Hình 30. Quá trình co nhiệt.- 27 -13. CÁC CHỨC NĂNG TRÌNH ĐƠN VÀ PHẦN MỀM13-1 Trình đơn của chế độ hàn

Trình đơn ở chế độ hàn được biểu diễn trong hình minh hoạ 31 là hoạt động ở chế độ bình

thường. Chế độ này được sử dụng cho tất cả các hoạt động hàn. Khi máy hàn được bật lần đầu

hoặc nhấn phím “RESET” thì màn hình trình đơn ở chế độ hàn sẽ xuất hiện.Hình 31: Màn hình giao diện của thực đoen(1) Phần trên cùng của màn hình trình đơn ở chế độ hàn cung cấp thơng tin về:

Loại sợi quang để hàn: SMF1Chương trình nung: FPS-1(2) Phần kế tiếp bao gồm 3 lựa chọn , kiểm tra hồ quang, lựa chọn sợi quang và hàn. Sử dụng

phím mũi tên để di chuyển con trỏ để yêu cầu lựa chọn. Sau đây là mô tả của mỗi choc năng:13-1-1 Kiểm tra hồ quang

Bằng cách ấn phím “SET”, chức năng này thực hiện việc kiểm tra điều chỉnh tối ưu cho máy

hàn dựa vào điều kiện môi trường và loại sợi quang. (để có thêm thơng tin về việc thực hiện

kiểm tra hồ quang, xin tham khảo trong phần 10)13-1-2 Hàn

Thực hiện việc hàn bằng cách ấn phím “SET”, đây là chức năng khởi đầu cho tiến trình hàn.

Trong hình 31, (Automatic) cho thấy tiến trình hàn được đặt tự động. Để chuyển sang chế độ

hàn nhanh (Quick splicing) hoặc hàn thủ công (từng bước một), đề nghị tham khảo trong phần

13-7-3, Thay đổi chế độ hàn.- 28 -13-1-3 Lựa chọn sợi quang

Lựa chọn này được sử dụng để thay đổi chương trình hàn để phù hợp với loại sợi quang và kể

cả mối hàn. Để vào lựa chọn này ấn phím “SELECT”.

Lựa chọn chương trình hàn nên phù hợp với loại sợi quang cần hàn, từ danh sách trên màn

hình. Hiện tại số chương trình và chương trình hàn đã được lựa chọn. Được hiển thị dưới cùng

trên màn hình. Để lựa chọn một chương trình hàn khác thực hiện theo những bước sau:

1. Sử dụng phím mũi tên di chuyển con trỏ đến loại sợi quang để hàn và ấn phím “SELECT”.

2. Để mở tiếp trang sau, ấn: “ARC”.Hình 32. Màn hình lựa chọn cáp quang13-1-4 Sự hiển thị / Thay đổi những điều kiện hàn

Để hiển thị hoặc thay đổi những điều kiện hàn của mỗi chương trình hàn, thực hiện theo

những bước sau:

1. Từ màn hình “FIBER SELECT” trong hình 33, sử dụng phím mũi tên di chuyển con trỏ

đến điều kiện hàn bạn muốn xem và ấn phím “SET”.Hình 33. Màn hình lựa chọn cáp quang

- 29 -2. Như trong hình 34 (a),(b), 5 tham số về hồ quang (Fusion time, Prefusion time, Arc Gap,

Over Lap và Arc Power) được hiển thị trên màn hình đầu tiên và 4 lựa chọn các tham số hồ

quang (Staying Time, Fiber Pulling, Prime Division và Arc Alteration) được hiển thị trên màn

hình thứ hai.

3. Từ màn hình “SPLICE CONDITION”, sử dụng phím mũi tên di chuyển con trỏ đến thông

số mà bạn muốn thay đổi và ấn phím “SELECT”.

4. Bạn sẽ thấy trên màn hình dòng chữ “PASS CODE“, xem hình hình 34 (c).. Để nhập “Pass

Code” bằng cách ấn các phím dưới đây:

UP ARROWARC keyDOWN ARROWSELECT key5. Bạn sẽ thấy màn hình “SPLICE CONDITION “, như trong hình 34(d), khối đánh dấu sáng

chính là Gia trị tham số.

6. Tham khảo phần 7-3 để thay đổi các tham số bạn muốn rồi ấn phím “SELECT” để chấp

nhận sự thay đổi.

 Mẹo nhỏ:

Ghi chú các tham số hiện tại trước khi thay đổiNếu một tham số bị chọn nhầm, ấn “MENU” để xóa và chọn lạiĐể kết thúc và thốt ra, khơng ghi lại các tham số, ấn “RESET”(a)(b)(c)(d)Hình 34. Điều khiện hàn- 30 -13-1-5 Thiết lập điều kiện hàn

Có 5 tham số có thể thay đổi dùng cho việc hồ quang:

THỜI GIAN NÓNG CHẨY (giây)

Thời gian nóng chẩy là khoảng thời gian phóng điện của hồ quang

THỜI GIAN TIỀN NĨNG CHẨY (giây)

Thời gian tiền nóng chẩy là thời gian chờ của hai đầu sợi quang, sau khi phóng điện hồ quang

bắt đầu và trước khi sợi quang gối lên nhau

KHE HỞ HỒ QUANG (một phần nghìn mét, μm)

Khe hở hồ quang là khoảng cách giữa sợi quang trái và phải trước khi nóng chẩyHình 35. Khe hở hồ quangGỐI SỢI QUANG (một phần nghìn mét, µm)

Gối sợi quang là độ dài phần gối lên nhau của sợi quang trái và phải, xuất hiện khi sợi phải

chuyển dịch về bên trái trong q trình nóng chẩy.ARC GAPOVER LAPHình 36. Gối sợi quangNĂNG LƯỢNG HỒ QUANG (bước giá trị)

Được tính theo những bước giá trị phi đơn vị, năng lượng hồ quang điều khiển lượng nhiệt

truyền cho sợi quang trong q trình nóng chẩy.

Bốn tham số để lựa chọn năng lượng hồ quang:

- 31 -THỜI GIAN ĐỢI (giây)

Thời gian đợi là khoảng thời gian sau khi hoàn tất việc gối sợi quang và trước khi kéo sợi

quang trong suốt q trình nóng chẩy hồ quang.

KÉO SỢI QUANG (µm)

Kéo sợi quang là khoảng cách để kéo sợi quang trong q trình nóng chẩy hồ quang.

SỰ PHÂN CHIA CHÍNH (%)

Là tỷ lệ giữa khoảng thời gian để duy trì lần phóng hồ quang đầu tiên với tổng số thời gian

của cả q trình nóng chẩy hồ quang.

BIẾN ĐỔI HỒ QUANG (%)

Biến đổi hồ quang là tỷ lệ thay đổi giữa năng lượng hồ quang với năng lượng của lần phóng

điện hồ quang đầu tiên.

13-2. Màn hình Lựa chọn Chế độ

Để vào màn hình MODE SELECT ấn phím “MENU”, màn hình sẽ cung cấp những thơng tin

sau:Hình 37. Màn hình lựa chọn chế độ

SPLICE MODE: Để thực hiện tất cả các thao tác hàn. Đây là chế độ hoạt động bình

thường.DATA MODE: Cung cấp truy cập vào dữ liệu của bộ nhớ. Thơng tin về suy hao mối

hàn có thể được lưu trữ, quan sát hoặc in ra, tuỳ theo việc lựa chọn chế độ.ELECTRODE MODE: Sử dụng chế độ này để thực hiện các chức năng bảo dưỡng

điện cực.HEATER MODE: Sử dụng để thay đổi chương trình nung cho phù hợp với độ dài của

ống măng sơngFUNCTION MODE: Hiển thị và điều chỉnh các chức năng của máy hànINPUT NAME MODE: Sử dụng để thay đổi tên sợi quang và tên chương trình nung.PARAMETER MODE: Hiển thị và thay đổi tên chương trình phần mềm- 32 -COMMUNICATION MODE: Cho phép nhân viên bảo dưỡng điều khiển được các

chức năng máy hàn thông qua một thiết bị tin học ngoại vi khác.MAINTENANCE MODE: Dùng để chuẩn đốn lỗi và nâng cấp máy hàn13-3. Chức năng Lưu trữ Dữ liệu về Mối hàn

Type-37 có khả năng lưu trữ các thơng tin về suy hao hàn cho từng mối hàn. Tổng số có thể

lưu trữ thơng tin của 2,400 mối hàn. Các thơng tin này có thể được in ra hoặc truyền sang một

máy tính cá nhân phục vụ cho việc kiểm tra và phân tích. Để vào được DATA MODE cần

thực hiện các bước sau:1. Từ MODE SELECT trên hình 37, chọn DATA MODE và ấn “SELECT” để duyệt màn

hình như trên hình 38.Hình 38. Bảng tuỳ chọn Chế độ Dữ liệuBỘ NHỚ DỮ LIỆU

Cho phép chọn 1-3 phương pháp lưu trữ dữ liệu hàn:

Tự động: các thơng tin mối hàn sẽ được lưu trữ tự độngKhơng tự động: sau khi hàn bạn sẽ được nhắc để tuỳ chọn việc lưu trữTắt: khơng một thơng tin nào về mối hàn được lưu trữĐể thay đổi các phương pháp lưu trữ:

1. Chuyển con trỏ về DATA MEMORY như hình 38 và ấn “SELECT” để đánh dấu khối hành

động

2. Sử dụng phím lên/xuốn, dịch chuyển màn hình và lựa chọn các chức năng

3. Ấn “SELECT” để chấp nhận sự lựa chọn- 33 -HIỂN THỊ DỮ LIỆU

Cho phép hiển thị các dữ liệu về suy hao mối hàn. Để xem các dữ liệu đã được lưu trữ:

1. Từ DATA MODE như trên hình 38, chuyển con trỏ đến “Display data” và ấn “SELECT”

để đánh dấu khối hành động số

2. Xem phần 7-3, nhập vị trí bộ nhớ bạn muốn xem và ấn “SELECT” để hiển thị các thơng tin

về suy hao mối hàn

3. Hình 39 hiển thị các thông tin suy hao của một mối hàn điển hình

4. Dùng phím lên/xuống để duyệt bộ nhớ dữ liệu và xem các vị trí khác nhau của bộ nhớ.Hình 39. Dữ liệu về mối hànMƠ TẢ DỮ LIỆU:

CUT (L/R): Góc cắt của lõi sợi quang trái và phảiOFFSET: Khoảng cách thẳng góc của trục lõi sợi quangDEFORM: Độ dịch thẳng góccủa trục lõi sợi quang gây ra bởi biến dạngECT (L/R): Độ lệch tâm của lõi sợi quang trái và phảiCORE OFF: Bước dịch thẳng góc của lõi sợi quang gây ra bởi biến dạngARC COUNT: Số lần phóng hồ quang kể từ lần thay đổi điện cực.IN DỮ LIỆU

Cho phép in hoặc tryền dữ liệu lưu trữ sang một máy tính cá nhân. Con số trên hình dưới hiển

thị miền dữ liệu lưu trữ. Để in dữ liệu:

1. Từ DATA MODE trên hình 38, chọ PRINT DATA và ấn “SELECT” để chọn phần bắt đầu

và kết thúc của phần muốn in.

2. Xem phần 7-3, cập nhật phần đầu và cuối của miền bạn muốn in ra.

3. Sau khi lựa chọn phần cuối của miền in, màn hìn sẽ hiển thị hình 40- 34 -Hình 40. In dữ liệu

XỐ DỮ LIỆU

Cho phép xố dữ liệu đã lưu trữ. Soạn khối hành động để lựa chọn việc xoá tất cả các dữ liệu

đã được lưu trữ hoặc xoá riêng dữ liệu vừa được lưu trữ. Để xoá dữ liệu:

1. Từ DATA MODE như hình 38, chọn “Clear Data” và ấn “SELECT” để chọn khối hành

động

2. Xem phần 7-2 , dùng phím lên xuống để chọn giữa ALL và PRE sau đó ấn “SELECT”

- ALL: xố tất cả dữ liệu được lưu trữ

- PRE: xoá riêng dữ liệu vừa được lưu trữBIỂU ĐỒ

Các thơng tin ước tính về suy hao được lưu trữ và hiện thị theo dạng biểu đồ dưới đây.(a)(b)

Hình 41. Biểu đồ- 35 -Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 24. Tiến trình hàn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×