Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC TUYẾN

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC TUYẾN

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY3.3.3. Độ ẩm

Nước ngầm có trữ lượng lớn ở độ sâu 40 – 90 m, tổng lượng nước ngầm

sử dụng vào những tháng mùa khô khoảng 482.400 m3/ngày. Số giờ nắng trung

bình trong năm là 2.392 giờ (khoảng gần 100 ngày). Độ ẩm trung bình là 84%,

cho nên du khách đến Như Xn ln có cảm giác mát mẻ.3.3.4. Mưa

Nhìn chung thời tiết vùng này chia làm 2 mùa khá rõ rệt, mùa mưa từ

tháng 4 đến hết tháng 10 kèm theo gió Tây Nam thịnh hành, các tháng có lượng

mưa lớn nhất là tháng 7,8,9, lượng mưa chiếm 80-90% lượng mưa năm. Riêng

vùng phía Đơng do chịu ảnh hưởng của Đông Trường Sơn nên mùa mưa kéo dài

hơn tới tháng 11. Mùa khô từ đầu tháng 11 đến tháng 4 năm sau, trong mùa này

độ ẩm giảm, gió Đơng Bắc thổi mạnh, bốc hơi lớn, gây khô hạn nghiêm trọng.

Qua tài liệu thu thập được của trạm khí tượng thuỷ văn, tôi tập hợp và

thống kê được các số liệu về các yếu tố khí hậu theo bảng sau:

Bảng 3.1 Nhiệt độ - Độ ẩm trung bình các tháng trong năm

Tháng123456789101112Nhiệt

độ TB0C172126293133343230282520Độ ẩm

W%868481787780838590918988LƯƠNG MINH ĐIỀN13CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYHình 3.1 Biểu đồ nhiệt độ, độ ẩmBảng 3.2 Lượng mưa và lượng bốc hơi trung bình các tháng trong nă m

Tháng123Lượng mưa283247Số ngày mưa246LƯƠNG MINH ĐIỀN4101112134 222 298 291 283 293 20971308371451161571881591210CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MƠN ĐƯỜNG Ơ TƠ VÀ SÂN BAYHình 3.2 Biểu đồ lượng mưa3.3.5. Gió

Sự diễn biến của gió mùa Đơng bắc và gió mùa Tây nam làm cho khí hậu

Thanh Hố trở nên thất thường,biến động. Có năm gió mùa Đơng bắc mạnh đem

lại một mùa đơng lạnh kéo dài ; có năm gió mùa Đơng bắc lại yếu, thời ti ết nóng

sớm đến bất thường. Gió mùa Tây nam cũng có năm mạnh gây mưa nhiều và lũ

lớn, có năm lại hoạt động yếu gây hạn hán cả trong mùa hè ; năm thì bão nhi ều

năm lại khơng có bão.LƯƠNG MINH ĐIỀN15CẦU ĐƯỜNG Ơ TƠ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SN BAYbiểu đồ ho a g ió

B-đ

BB-TBBTBđB6.67.6T-T

B4.13.64.74.1TB

đ-đ4.95.8Đ6.60.5

165.25.2

đ-đ

NT-TN7.75.86.812.3N-T

NN

N-đNđN8.2TNHỡnh 3.3 Biu hoa gió3.4. Đặc điểm thủy văn dọc tuyến

Đặc điểm thuỷ văn dọc tuyến như sau:

- Dọc tuyến hầu như không bị ngập lụt, úng thuỷ về mùa mưa do địa hình

dốc xi về phía Đơng

- Hiện tượng nước dềnh, nước ứ khơng xảy ra vì tuyến nằm trên sườn

dốc thoải.3.5. Khảo sát tình hình vật liệu địa phương khu vực tuyến đi qua

Mỏ đá: cách 5km. Hiện nay đang khai thác. Chất lượng mỏ hồn tồn là đá

vơi rất tốt cho xây dựng cầu đường.

- Mỏ đất: cách 8km, chất lượng tốt có thành phần sét pha lẫn s ỏi sạn, nằm

sát QL15A rất thuận lợi cho việc vận chuyển.

- Mỏ cát: cách 20km, gần Tỉnh lộ 71 thuận lợi cho việc vận chuy ển.LƯƠNG MINH ĐIỀN16CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAYCHƯƠNG 4

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH

4.1. Hiện trạng mạng lưới giao thơng khu vưc

Thanh Hóa là một trong những tỉnh có đầy đủ hệ thống giao thông cơ bản:

đường sắt, đường bộ, đường thủy và đường hàng khơng. Trên tồn tỉnh có 8 ga

tàu hỏa là: Bỉm Sơn, Đò Lèn, Nghĩa Trang, Hàm Rồng, Thanh Hóa, n Thái, Minh

Khơi, Thị Long, trong đó có một ga chính trong tuyến đường sắt Bắc Nam là ga

Thanh Hóa. Có 6 tuyến đường bộ huyết mạch của Việt Nam: quốc lộ 1A, quốc lộ

10, quốc lộ 15, quốc lộ 45, quốc lộ 47, quốc lộ 217 và đường Hồ Chí Minh), xa lộ

xuyên Á (AH1) chạy qua Thanh Hóa trên quốc lộ 1A với chiều dài 98,8 km.

Đường thủy của Thanh Hóa có đường thủy nội địa với 697,5 km; đường hàng hải

có cảng nước sâu Nghi Sơn có khả năng đón tàu hàng hải quốc tế có tải tr ọng tới

50.000 DWT[33]. Đường hàng khơng của tỉnh Thanh Hóa đang khai thác vận tải

hàng khơng dân dụng bằng sân bay Thọ Xuân.

Vận tải công cộng, đến năm 2014, Thanh Hóa đã phát tri ển mạng lưới xe

buýt gồm 18 tuyến ở khu vực đồng bằng và một phần các huyện miền núi trong

tỉnh.4.2. Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa giai

đoạn 2010 đến 2020, định hướng đến năm 20304.2.1. Quan điểm phát triển

- Phát triển GTVT là nhiệm vụ trọng yếu trong phát triển hạ tầng, phải

được quan tâm đi trước; Quy hoạch GTVT phải phù hợp với quy hoạch GTVT quốc

gia, các quy hoạch vùng, quy hoạch ngành đã cấp có thẩm quyền được duyệt.

- Đến năm 2020 Thanh Hố có mạng lưới GTVT hiện đại, chất l ượng cao;

mặt cắt ngang các tuyến đường tối thiểu 2 làn xe; đường kết hợp với đê trung

ương phải đưa vào cấp hạng kỹ thuật.

- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu t ư, tranh thủ tối đa nguồn vốn ODA; khuyến

khích đầu tư theo các hình thức BT, BOT, PPP…; lồng ghép các chương trình d ự

án; quản lý sử dụng nguồn vốn đầu tư hiệu quả.

LƯƠNG MINH ĐIỀN17CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ SÂN BAY- Hoàn thiện hệ thống thể chế, coi trọng phát tri ển ngu ồn nhân l ực; tăng

cường công tác quản lý nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng ti ến b ộ KHKT trong lĩnh

vực GTVT.

- Phải dành quỹ đất hợp lý theo quy định để phát triển kết cấu hạ tầng giao

thông và đảm bảo hành lang an tồn giao thơng theo đúng quy định pháp luật.4.2.2. Mục tiêu phát triển

Mục tiêu tổng quát4.2.2.1.- Mạng lưới giao thông vận tải cần được ưu tiên đầu tư trước để tạo tiền

đề phát triển KT-XH; phát tri ển giao thông bền vững, hi ện đ ại và coi tr ọng cơng

tác đầu tư, bảo trì và an tồn giao thơng; phát tri ển cân đối, đ ồng b ộ mạng l ưới

giao thông đối nội và đối ngoại, liên hoàn giữa các vùng mi ền. T ập trung ưu tiên

đầu tư các tuyến thuộc Khu kinh tế, Khu công nghi ệp, Vùng nguyên li ệu, khu v ực

miền núi, các trục chính trong đơ thị và các trục nối các vùng kinh t ế tr ọng đi ểm;

các tuyến có ý nghĩa về an ninh quốc phòng.

- Đáp ứng các mục tiêu phát triển về tăng tr ưởng kinh tế nhanh, bền vững,

góp phần cải thiện đời sống nhân dân cuộc sống, xóa đói gi ảm nghèo, tạo đi ều

kiện phát triển văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, môi trường…

- Thực hiện quản lý thống nhất, đạt hiệu quả cao và giảm thi ểu tai n ạn

giao thơng.

- Phấn đấu đưa Thanh Hố trở thành một trong những tỉnh tiên tiến.

4.2.2.2.Mục tiêu cụ thể* Giai đoạn đến năm 2020

- Đầu tư, nâng cấp đưa vào cấp hạng kỹ thuật và cứng hố tồn bộ hệ

thống quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện.

- Hoàn thành xây dựng các cầu vượt sông lớn, thay thế các cầu yếu trên

quốc lộ và đường tỉnh. GTNT cứng hóa 100% đường huyện, 70% đường xã, 4050% đường thôn (bản).

- Xây dựng các cảng biển theo quy hoạch của Bộ GTVT.

- Đưa sân bay Sao Vàng vào khai thác dân dụng.

LƯƠNG MINH ĐIỀN18CẦU ĐƯỜNG Ô TÔ & SB K53Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC TUYẾN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×