Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẨN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

PHẨN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nếu có cơ hội, em mong muốn mình được đi tìm hiểu thực tế tại cơng ty nhằm khẳng

định lại những gì đã tìm hiểu, đồng thời trau dồi, phát triển thêm vốn kiến thức cònhạn hẹp của bản thân.

• Vì thời gian và kiến thức của em có hạn nên em chỉ phân tích tình hình tài chính của

Cơng ty mà chưa so sánh, phân tích được với các cơng ty cùng ngành và tình hình kinh

tế chung cũng như kinh tế ngành trong những năm 2015, 2016 và 2017 để thấy được

chính xác sự phát triển của Cơng ty.

---- LỜI CẢM ƠN

-Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của giáo viên Ths.HồngThị Kim Thoa đã tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành bài luận này, trong q

trình làm bài em khơng thể tránh khỏi được những sai sót, em rất mong nhận được sự

đóng góp, nhận xét và phê bình của cơ để bài làm của em được hoàn thiện hơn. Một

lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cơ vì những kiến thức hữu ích cơ đã truyền đạt cho

chúng em qua môn học này.

--- DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.

2.Th.s. Hồng Thị Kim Thoa, (2013), Slide bài giảng Phân tích Báo Cáo Tài Chính.

PGS.TS. Nguyễn Năng Phúc (2003), Phân tích báo cáo tài chính. NXB Đại học3.kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

Phan Đình Ngân & Hồ Phan Minh Đức (2005), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản4.giáo dục, Hà nội.

Bộ tài chính (22/12/2014), Thơng tư 200/2014/TT-BTC quy định chế độ kế toán

doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẨN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×