Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TK128, 222 Xuất góp vốn liên doanh

TK128, 222 Xuất góp vốn liên doanh

Tải bản đầy đủ - 0trang

29Chuyên đề tốt nghiệp9. Trường hợp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ

(*) Tài khoản sử dụng

- TK 611 : Mua hàng

TK 611- Mua hàng

- Kết chuyển hàng tồn đầu kỳ- Kếtchuyển hàng tồn cuối kỳ

- Giá mua và chi phí mua hàng trong kỳ- Chiết khấu, giảm giá hàng mua- Hàng mua trả lại người bán

- K/c hàng mua đã sử dụng trong kỳ

TK này khơng có số dư và được chi tiết thành các tài khoản:

TK 6111: Mua NVL

TK 6112: Mua hàng hoá

- TK 152:

TK 152

xxx

Kết chuyển NVL tồn kho cuối kỳKết chuyển NVL tồn kho đầukỳ

SDCK: xxx

- Ngồi ra kế tốn còn sử dụng các tài khoản liên quan khác như 111, 112,

141, 133, 331, ...SV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A130Chuyên đề tốt nghiệpSơ đồ 2: Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK

TK151,152TK611Kết chuyển tồn đầu kỳ

TK111,112,331TK151,152

Kết chuyển tồn cuối kỳTK133TK111,112,331

Tổng giá

TTThuếCác khoản được giảm trừGTGT

Nhập do mua ngoàiTK333TK621,627

Xuất dùng cho sản xuấtThuế nhập khẩu

TK411

Nhận vốn góp liên doanh

Cổ phần

TK711TK128,222

Xuất góp vốn

liên doanhSV: Đồn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chuyên đề tốt nghiệp31Được quyên tặngSV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A132Chuyên đề tốt nghiệpPHẦN 2

TèNH HèNH THỰC TẾ CỦA CễNG TY TNHH TM & SX

VẠN THÀNH

I. TỔNG QUAN VỀ CễNG TY TNHH TM & SX VẠN THÀNH.

1.1. Đặc điểm chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

TNHH TM & SX VẠN THÀNH

1.1.1. Khỏi quỏt quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển

Cụng ty TNHH TM & SX VẠN THÀNH được thành lập ngày 05

tháng 08 năm 2003 theo Quyết định số 0102009521/GPTL của Sở KH&ĐT

Thành phố Hà Nội do 3 thành viên góp vốn với tổng số vốn điều lệ là 1 tỷ

đồng. Giám đốc công ty là người trực tiếp điều hành các hoạt động của

công ty chiếm 51% tổng số vốn góp. Cơng ty thực hiện chế độ hạch toán

độc lập, được phép vay vốn, ký kết hợp đồng, có con dấu riêng theo thể

thức Nhà nước quy định, được đăng ký theo luật Cụng ty, cú tư cách pháp

nhân đầy đủ để mở tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ tại Ngân hàng theo

quy định của pháp luật.

Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm

về in ấn từ nguyên liệu giấy như bao bỡ chất lượng cao, nhón mỏc sản

phẩm, catalog, tờ rơi, tờ gấp,…

Sau 5 năm thành lập và phát triển với cơ sở vật chất ban đầu rất thiếu

thốn: thiếu máy móc, thiếu cơng nhân kỹ thuật lành nghề, phải đi thuê địa

điểm và thay đổi địa điểm thường xun,… đến nay cơng ty đó cú một hệ

thống mỏy múc tương đối hoàn thiện với đội ngũ cơng nhân kỹ thuật lành

SV: Đồn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Chun đề tốt nghiệp33nghề, có thể vận hành những máy móc kỹ thuật hiện đại. Tổng số cán bộ

công nhân viên hiện nay là 60 người trong đó nhân viên quản lý là 8 người.

Hoạt động của công ty ngày càng thu lại nhiều lợi nhuận, tạo điều

kiện mở rộng quy mô hoạt động của công ty. Hoạt động kinh doanh mở

rộng với hệ thống khách hàng trải rộng trên khắp các địa bàn trong Thành

phố Hà Nội cho đến các tỉnh miền trung như Thanh Hố, Nghệ An… Theo

đó chính sách lương thưởng đối cũng được củng cố giúp cho đời sống cán

bộ công nhân viên ngày càng được cải thiện tạo điều kiện cho người lao

động gắn bó với cơng ty hơn.

1.1.2. Tỡnh hỡnh hoạt động của công ty

Sau 5 năm thành lập cơng ty đó đạt được những bước tiến đáng kể

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mỡnh.

1.1.2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ sau vài năm thành lập, cơng ty đó cú những bước phát triển vượt

bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Những con số trên báo cáo tài

chính của cơng ty đó cho thấy rừ những thành tựu đạt được của công ty

trong những năm gần đây. Là công ty xuất phát với quy mô nhỏ nhưng do

biết cách làm ăn hiệu quả nên cơng ty đó sử dụng đồng vốn của mỡnh một

cỏch hữu ớch, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy quá trỡnh

phỏt triển của cụng ty.

So sánh kết quả hoạt động đạt được sau hai năm 2008 và 2007 có thể

cho thấy được những bước tiến của Công ty TNHH TM & SX VẠN

THÀNHSV: Đoàn Thị Thanh HuyềnLớp:

KT10A1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TK128, 222 Xuất góp vốn liên doanh

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×