Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối với công trình này, Công ty tiến hành giao cho Đội thi công số 4 thực hiện. Sau khi đội thi công số 4 nhận thi công công trình, chỉ huy công trình có trách nhiệm tập hợp chứng từ thường xuyên về phòng kế toán để kế toán kịp thời phản ánh các chi phí p

Đối với công trình này, Công ty tiến hành giao cho Đội thi công số 4 thực hiện. Sau khi đội thi công số 4 nhận thi công công trình, chỉ huy công trình có trách nhiệm tập hợp chứng từ thường xuyên về phòng kế toán để kế toán kịp thời phản ánh các chi phí p

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với công trình này, Công ty tiến hành giao cho Đội thi công số 4 thực hiện. Sau khi đội thi công số 4 nhận thi công công trình, chỉ huy công trình có trách nhiệm tập hợp chứng từ thường xuyên về phòng kế toán để kế toán kịp thời phản ánh các chi phí p

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×