Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 ĐIỀU KIÊN THỰC THI GIẢI PHÁP

3 ĐIỀU KIÊN THỰC THI GIẢI PHÁP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính Cơng- Cơng tác quản lý chi NS thị trấn phải được coi trọng, đối với cán bộ

quản lý NS thị trấn, Nhà nước cần có chế độ đãi ngộ phù hợp với cơng việc

mà họ đảm nhận để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở.

- Để hướng dẫn các cán bộ cơ sở tiếp cận được với các văn bản pháp lý quy

định về quản lý chi NS thị trấn của Nhà nước thì thị trấn, huyện, tỉnh cần có kế hoạch

đào tạo, tập huấn đội ngũ kế toán, cán bộ quản lý chi NS thị trấn để có thể hoàn thành

tốt nhiệm vụ được giao.Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 48Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngKẾT LUẬN

Qua q trình tìm hiểu và phân tích, lấy mẫu thí điểm là NS thị trấn Vạn

Hà có thể thấy cơng tác quản lý chi NS thị trấn là một nhiệm vụ khá quan

trọng, nó quyết định đến sự phát triển của thị trấn, của huyện, của tỉnh và của

cả nước. Với tư cách là 1 đơn vị sử dụng ngân sách, cũng với tư cách là một

cấp ngân sách việc thực hiện chi và quản lý chi là điển hình cho những quy

mơ lớn hơn. Qua phân tích ta thấy quản lý chi NS ở Vạn Hà đang dần được

hoàn thiện nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của chính quyền và bảo đảm

lợi ích của nhân dân. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì vẫn

còn nhiều tồn tại như cơng tác lập dự tốn còn mang nặng hình thức, chưa sát

với thực tế, gây khó khăn cho khâu chấp hành và quyết toán ngân sách. Trong

q trình thực hiện NS thị trấn còn một số khoản chi chưa theo đúng chế độ,

định mức hoạt động. Vì vậy, cơng tác quản lý chi NS thị trấn cần phải tăng

cường hơn nữa. Từ sự tìm hiểu tình hình thực tế, tơi đã mạnh dạn đưa ra một

số giải pháp với hy vọng góp phần đẩy mạnh cơng tác quản lý chi NS thị trấn

cho phù hợp với điều kiện thực tế đòi hỏi của thị trấn Vạn Hà.

Mặc dù đã có sự cố gắng tìm tòi nhưng do thời gian có hạn, khả năng hiểu biết,

lí luận còn hạn chế nên bài luận văn khơng tránh khỏi còn nhiều thiếu sót. Em rất

mong nhận được những chỉ bảo của các thầy, cô giáo và các cô chú cán bộ ban Tài

chính – Kế tốn thị trấn Vạn Hà, các cô chú lãnh đạo thị trấn, cùng sự góp ý của các

bạn đọc.

Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo thị trấn đã tạo điều kiện cho em

được thực tập và hoàn thiện luận văn tại đơn vị, cảm ơn thầy cô giáo đặc biệt là

PGS.TS Phạm Văn Liên, cùng các cán bộ của tài chính - kế tốn thị trấn Vạn

Hà đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo em trong quá trình làm chuyên đề cuối khóa.Sinh viên thực hiệnLê Thị Vân AnhSinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 49Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CơngDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình giáo trình quản lý chi NSNN, giáo trình quản lý tài chính

xã - Học Viện Tài Chính.

2. Bộ Tài Chính (1998), Hướng dẫn thực hiện Luật NSNN, NXB Tài

chính, Hà Nội 19998

3. Hệ thống Mục lục NSNN, NXB Tài chính, Hà Nội.

4. Bộ Tài chính (2003), Thơng tư 59/2003/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện

Nghị định số 60/2003/NĐ – CP quy định chi tiếu và hướng dẫn thi hành Luật

NSNN, NXB Tài Chính, Hà Nội 2003

5. Bộ Tài chính (2003), Thơng tư 60/2003/TT-BTC quy định về quản lý

Ngân sách xã và các hoạt động Tài chính khác của xã, phường, thịt trấn ,

NXB Tài chính, Hà Nội 2003.

6. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (2003), Quy định chi tiết và

hướng dẫn thi hành Luật NSNN, Nghị định số 60/NĐ-CP ngày 6/6/2003

7. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2002), Luật số 01/2002/QH11,

Luật NSNN, NXB Tài Chính, Hà Nội 2003.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị trấn Vạn Hà (2012,2013,2014) “Báo

cáo quyết toán chi NSX”Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 50Luận văn cuối khóaKhoa Tài Chính CôngPHỤ LỤC

Bảng 3.1: Tổng hợp ưu điểm, nguyên nhân.

Ưu điểmNguyên nhânCơng tác hạchHàng năm, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyệntốn, kế tốnThiệu Hóa thường xun tổ chức tập huấn, bồiGiải

phápngân sách thị trấn dưỡng nghiệp vụ kế toán cho các kế tốn thị trấn,Tiếp tụcđang dần đượcgóp phần làm cho kế tốn thị trấn thực sự trởphát huyhồn thiện nângthành công cụ quan trọng, phục vụ công tác quảncaolý NS. Trên cơ sở này, kế toán thị trấn đã biết

cách lập dự toán, báo cáo quyết toán theo đúng

yêu cầu quản lý NSNN hiện hành

Chính quyền thị trấn đã chủ động quản lý, điềuCông tác điềuhành các khoản chi, đặc biệt là các khoản chihành chi ngânthường xuyên trong tổng kinh phí được giao, đểsách đang ngàyđáp ứng nhu cầu phát triển, nâng cao đời sống vậtcàng được thựcchất cũng như tinh thần của người dân trong thịhiện tốt.Tiếp tục

phát huytrấn.Đây là một bước đột phá, một bước tiến quan

Thị trấn đã áp

dụng phần mềm

tin học trong

công tác quản lýtrọng trong công tác quản lý NS thị trấn. Nhờ sử Tiếp tục

dụng công nghệ thông tin trong công tác hạch phát huy

toán, kế toán NS thị trấn đã cung cấp thơng tin

một cách nhanh chóng và kịp thời cho cơ quanNS thị trấn và kế quản lý cấp trên, giúp cho việc quản lý và điều

Sinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 51Luận văn cuối khóatốn NS thị trấnKhoa Tài Chính Cơnghành NS thị trấn có hiệu quả.Bảng 3.2: Bảng tổng hợp hạn chế, nguyên nhân và giải pháp

Hạn chếNguyên nhânCơ chế chính sách

của Đảng và Nhà nước về

Xây dựng dự toán chi quản lý chi NS thị trấn

NSX chưa thực sự bám chưa đồng bộ, các văn

sát vào yêu cầu thực tế bản hướng dẫn ban hành

của thị trấn

chưa kịp thời, nhiều khi

còn mang tính cứng nhắc,

thiếu linh hoạt.

Trình độ năng lực về kiến

thức, nghiệp vụ chuyên

Cơ cấu chi giữa các mục mơn của cán bộ tài chính

chi thường xun NSX

kế tốn thị trấn còn nhiều

chưa hợp lý,

hạn chế, dẫn đến việc lập

dự tốn ở thị trấn còn

chưa sát với thực tế, chưa

cân chỉnh các năm cho

phù hợp với nhu cầu thực

tế của địa phương

Các khoản chi chưa

Vẫn còn tình trạng lãng

thực sự được tiết kiệm, phí trong chi thường

có hiệu quả.

xuyên: thể hiện ở lĩnh vựcGiải pháp

Tăng cường công tác

thanh tra, kiểm tra một

số khoản chi sự nghiệp

ngân sách thị trấnNâng cao năng lực,

trình độ của đội ngũ cán

bộ kế toán thị trấnQuán triệt chi tiêu tiết

kiệm, hiệu quả đối vớimột số khoản chi hành

chi tiêu hành chính vượt

mức quy định (mua sắm chínhSinh viên: Lê Thị Vân AnhPage 52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 ĐIỀU KIÊN THỰC THI GIẢI PHÁP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×