Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Việc điều khiển này sẽ làm giảm tốc độ của bơm nhiên liệu để giảm độ mòn của bơm và điện năng không cần nhiều nhiên liệu, như khi động cơ đang chạy ở tốc độ thấp.

Việc điều khiển này sẽ làm giảm tốc độ của bơm nhiên liệu để giảm độ mòn của bơm và điện năng không cần nhiều nhiên liệu, như khi động cơ đang chạy ở tốc độ thấp.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Việc điều khiển này sẽ làm giảm tốc độ của bơm nhiên liệu để giảm độ mòn của bơm và điện năng không cần nhiều nhiên liệu, như khi động cơ đang chạy ở tốc độ thấp.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×