Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thử dùng dụng cụ vệ sinh khác

Thử dùng dụng cụ vệ sinh khác

Tải bản đầy đủ - 0trang

1

Cốc nguyệt san dùng nhiều lần. Cốc nguyệt san làm từ silicone hoặc cao su là dụng cụ có

thể dùng nhiều lần, mềm dẻo, hình chng và có tác dụng thấm hút kinh nguyệt. Loại c ốc này

sẽ không làm máu kinh rỉ ra ngoài nếu được đặt vào đúng cách và là một trong những sự lựa

chọn tuyệt vời thay thế cho tampon nếu bạn muốn đi bơi.

oCốc nguyệt san có rất nhiều lợi ích ngồi việc thay thế cho tampon khi bơi lội.

Bởi vì bạn chỉ phải thay cốc khoảng 1 năm 1 lần, do đó bạn sẽ giảm được số lần đến cửa hàng

tạp hóa và giảm số tiền mua sản phẩm băng vệ sinh. Tháo cốc khoảng 10 ti ếng m ột lần. C ốc

nguyệt san cũng có thể giúp giảm mùi khó chịu trong suốt ngày đèn đỏ. [1]Một số phụ nữ cảm thấy khó khăn và bối rối khi đặt và tháo cốc. Nếu bị u xơ tửocung hoặc sa tử cung, bạn cũng sẽ gặp khó khăn trong việc chọn loại cốc phù hợp với bản

thân.[2]

Nếu bạn đặt vòng tránh thai IUD, hãy nói chuyện với bác sĩ phụ khoa trước khiosử dụng cốc nguyệt san. Đặt cốc nguyệt san có nguy cơ làm vòng tránh thai IUD bị bung ra và

hãy ch ắc ch ắn r ằng bạn có s ự chu ẩn bị phù h ợp.[3]

Cốc nguyệt san đa dạng về kích thước, do đó bạn có thể thử nghiệm nhiều kíchothước khác nhau trước khi chọn ra loại cốc phù h ợp với bản thân. B ạn có th ể mua c ốc tr ực

tuyến hoặc quầy thuốc tây.[4]

Đặt cốc trước khi bơi lội, và để c ốc nh ư v ậy cho đến khi b ạn thay b ộ đồ b ơi sangotrang phục hàng ngày và chuyển sang phương pháp bảo vệ chu kỳ khác.

Tham khảo thêm về cách để đặt và tháo cốc nguyệt san dùng nhiều lần trênotrang wikiHow.2

Cân nh ắc vi ệc dùng c ốc nguy ệt san dùng m ột l ần. M ặc dù có th ể h ơi m ắc so v ới tampon và

c ốc dùng l ại nhi ều l ần, nh ưng c ốc nguy ệt san dùng m ột l ần th ường m ềm d ẻo, d ễ đặt, và hi ệu

quả trong việc bảo vệ khi bơi lội.

oCũng giống như cốc dùng lại nhiều lần, loại cốc dùng một lần này cũng có thể

khó đặt vào và tháo ra, và cần th ời gian để học cách đặt chúng vào âm đạo.oTương tự như những gì bạn làm với cốc dùng lại nhiều lần, hãy đặt cốc trước

khi bơi lội, và để cốc nh ư vậy cho đến khi bạn thay b ộ đồ b ơi sang trang ph ục hàng ngày và

chuyển sang phương pháp vệ sinh kinh nguyệt khác.Tham khảo thêm về cách để đặt và tháo cốc nguyệt san dùng một lần trên trangowikiHow.3

Cân nh ắc vi ệc dùng b ọt bi ển. Nếu bạn tránh tampon vì lo ngại về hóa chất sử dụng trong quá

trình sản xuất chúng thì bọt biển tự nhiên có thể là gi ải pháp t ốt. Bọt biển này th ường đượ c l ấy

từ đại dương, khơng chứa hóa chất, và chúng có thể dùng đi dùng lại nhiều l ần.[5]

oCục quản lý Thực phẩm và D ược phẩm Hoa Kỳ (United States Food and Drug

Administration hay USFDA) không tán thành việc s ử dụng bọt bi ển với mục đích cho ngày đènđỏ, b ởi vì chúng có nguy c ơ gây ra h ội ch ứng nhi ễm độc c ấp tính (Toxic shock syndrome hay

TTS).[6]

Tampon và bọt biển có cách thức hoạt động giống nhau là đều th ấm hút kinhonguyệt. Lợi ích của b ọt biển là chúng ch ứa thành phần t ự nhiên, thấm hút t ốt, và phù h ợp v ới

hình dáng cơ thể bạn, cộng thêm việc bạn có thể giặt chúng khi khơng s ử dụng và tái s ử dụng

trong vòng hơn 6 tháng.[7]

Đảm b ảo r ằng b ọt bi ển bạn mua được thi ết k ế nh ư d ụng c ụ b ảo v ệ vào ngày đènođỏ, bởi vì bọt biển được bày bán cho nghệ thu ật và thủ cơng mỹ nghệ hay cho mục đích khác

có thể chứa chất hóa học. Th ử dùng bọt bi ển đượ c sản xuất bởi Sea Clouds ho ặc Jade & Pearl

Sea Pearls.

oĐể s ử dụng b ọt bi ển nh ư dụng c ụ b ảo v ệ ngày đèn đỏ, hãy b ắt đầu b ằng cách

gi ặt nó v ới xà phòng n ồng độ nh ẹ và x ả l ại v ới n ước. N ếu b ọt v ẫn còn ẩm, v ắt khơ h ết n ước và

đặt nó trong âm đạo trong khi dùng ngón tay nén chặt để thu nhỏ kích thước của nó.

Phần2Cân nh ắc s ản ph ẩm khác ngoài h ướng d ẫn

1.1

Hỏi bác sĩ về màng tránh thai. Màng tránh thai là cốc cao su dạng vòm thường được đặt lên

cao trong âm đạo. Đây là dụng cụ tránh thai, đượ c thiết kế để ngăn tinh trùng xâm nhập vào cổ

tử cung. Nó khơng phải là dụng cụ dành cho chu kỳ kinh nguyệt.[8]Tuy nhiên, nếu lượng kinh

nguyệt ít, bạn có thể sử dụng nó khi bơi lội như một dụng cụ thay thế tampon.[9]

oMàng tránh thai có thể đặt trong âm đạo khoảng h ơn 24 tiếng đồng hồ. Nếu

quan hệ chăn gối, bạn phải đặt màng trong âm đạo ít nhất kho ảng 6 ti ếng sau cuộc yêu để

tránh dính bầu. Màng tránh thai khơng có tác dụng ngăn ngừa bệnh lây qua đường tình dục.[10]oMàng tránh thai có th ể t ăng nguy c ơ nhi ễm trùng đườ ng ti ết ni ệu. B ạn không nên

sử dụng chúng nếu bị dị ứng với nhựa cao su. Chứng chuột rút hoặc đau vùng xương chậu xảyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thử dùng dụng cụ vệ sinh khác

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×