Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt

Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt

Tải bản đầy đủ - 0trang

1

Biết kinh nguyệt như thế nào là bình thường. Một kỳ kinh nguyệt có thể kéo dài dao động từ

2 ngày đến một tuần, trung bình khoảng 4 ngày.[1] Vài giọt máu xuất hiện trước kỳ kinh không

được xem như một phần của nguyệt san, mà thời gian có kinh chỉ tính khi máu bắt đầu chảy

thực sự.

oĐây là điều bình thường ở thiếu nữ đến tuổi dậy thì, đến độ tuổi ngoài 20, k ỳ

kinh s ẽ kéo dài h ơn m ột chút, độ tu ổi 30 k ỳ kinh s ẽ ng ắn h ơn m ột chút và t ừ 40 đến 50 tu ổi k ỳ

kinh s ẽ r ất ng ắn.[2] Nếu kỳ kinh của bạn quá thất thường và bạn đã có kinh nguyệt được 2 đến 3n ăm, hãy đến bác sĩ để xem li ệu b ạn có bị m ất cân b ằng n ội ti ết t ố không.2

Đếm ngày. Tính số ngày từ ngày đầu tiên của kỳ kinh này tới ngày đầu tiên của kỳ kình tiếp

theo. Đó chính là độ dài chu kỳ kinh nguyệt. Đối với hầu hết phụ nữ, độ dài này thường là 28ngày, nhưng một chu kỳ thơng thường có thể kéo dài từ 25 đến 35 ngày.[3]3

Ghi chép lại. Đánh dấu ngày đầu tiên và ngày cu ối cùng c ủa chu k ỳ kinh trên lịch. B ằng cách

này, bạn có thể ước lượng khi nào kỳ kinh tiếp theo sẽ đến.[4] Hầu hết kỳ kinh sẽ đến sau 28ngày nhưng bạn có thể xác định chính xác độ dài chu kỳ của mình nếu giữ m ột quyển sổ nhỏđể ghi chú.4

Sử dụng cơng cụ. Cân nh ắc dùng các ứng d ụng nh ư Lịch kinh nguy ệt, Lady Timer ho ặc

Clue... có s ẵn trên App Store và Google Play. Ti ện ích này s ẽ giúp b ạn theo dõi k ỳ kinh trênđi ện tho ại m ột cách d ễ dàng.5

Sử dụng lịch online. Cài đặt lịch Google và thêm ghi chú nh ắc nh ở v ề k ỳ kinh nguy ệt s ắp t ới.

Đi ều này s ẽ giúp b ạn hi ểu rõ v ề chu kì bình th ường c ủa c ơ th ể c ũng nh ư nh ắc nh ở b ạn chú ý

khi kỳ kinh gần đến.

PhầnHi ểu c ơ th ể c ủa b ạn

1.21

Nhận biết các dấu hiệu. Tìm hiểu những biểu hiện thông thườ ng theo kinh nghiệm của phụ nữ

trong và ngay trước kỳ kinh. Những dấu hiệu sau là kinh nghiệm của phụ nữ rút ra được từ chu

kỳ kinh nguyệt của họ:[5]

oCáu gắtoTâm trạng khó chịuoĐau đầuoĐau dạ dàyoĐau nhức ở bụng, chân hoặc lưngoThay đổi thói quen ăn uốngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Theo dõi chu kỳ kinh nguyệt

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×