Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 : CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XDCT NAM MÔN.

CHƯƠNG 3 : CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XDCT NAM MÔN.

Tải bản đầy đủ - 0trang

tập tại công ty TNHH XDCT Nam Môn, nhận thức được tầm quan trọng của

cơng tác kế tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm,em xin mạnh dạn

đưa ra một vài đề xuất như sau :

*Với công tác quản lý sử dụng nguyên vật lệu: Công ty nên chú trọng

giảm chi phí vận chuyển ở cả hai khâu : khâu thu mua và trong quá trình sử

dụng.Tìm hiểu sâu về giá cả thị trường,khơng ngừng tìm kiếm nguyên vật liệu

có giá cả thấp hơn nhưng có chức năng và cơng cụ như nhau. Khuyến khích

nhân viên tìm kiếm nguồn cung cấp rẻ hơn mà vẫn đảm bảo chất lượng cơng

trình, khen thưởng nhân viên có sáng kiến trong sản xuất và có ý thức tiết

kiệm nguyên vật liệu.

* Với cơng tác quản lý kế tốn chi phí nhân cơng : Cơng ty nên trích

trước tiền lương nghỉ phép cho cơng nhân sản xuất để chi phí sản xuất và giá

thành sản phẩm ít biến động.

* Với cơng tác quản lý chi phi sử dụng máy thi công : Công ty nên tăng

cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất việc bảo dưỡng máy thi công ở các

tổ,đội thi công. Nâng cao hiệu quả sử dụng máy, tiết kiệm nguyên vật liệu.

Không nên sử dụng quá định mức công suất cho phép.

3.3. Điều kiện thực hiện các giải pháp

Về phía cơng ty: Cơng ty nên thường xun cập nhật sự phát triển, sự

tiến bộ của khoa học - kĩ thuật và chuẩn bị cho mình cơ sở vật chất ,nguồn

nhân lực vững mạnh.

 Cần chú trọng đầu tư về cơng tác kế tốn quản trị : Đào tạo nguồn nhân lực

chuyên môn, xây dựng đội ngũ riêng, nâng cao trình độ quản lý.

Tổ chức đào tạo và nâng cao hơn nữa kiến thức chuyên môn cho nhân viên :

tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn để bồi dưỡng chuyên môn...

Chú trọng đến chế độ đãi ngộ nhân viên, hoạt động văn nghệ, thể dục thể

thao... khích lệ tinh thần làm việc cho nhân viên, đem lại hiệu quả cơng việc

cao.

Cập nhật chế độ kế tốn mới, tối ưu nhất

Lập kế hoạch mua sắm tài sản cố định,thường xuyên đầu tư đổi mới công

nghệ ,nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm.6767Về bộ phận kế toán

 Thực hiện cơng việc hạch tốn cụ thể và chặt chẽ hơn về các khoản chi phí

có ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm, tránh thất thốt, lãng phí,dùng chi phí

khơng hợp lý.

 Nâng cao trình độ chun mơn, cập nhật các Nghị đinh, Thông tư sửa đổi bổ

sung trong công tác kế toán.6868KẾT LUẬN

Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp muốn tồn tại và

phát triển thì phải sản xuất ra những sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ.

Điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, tính

tốn chính xác giá thành sản phẩm thơng qua bộ phận kế tốn tập hợp chi phí

sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Nhận thức được điều đó, trong q trình

thực tập tại cơng ty TNHH xây dựng cơng trình Nam Mơn được sự giúp đỡ

tận tình của cơ giáo TS.Bùi Thị Ngọc, cùng các anh chị cán bộ phòng kế tốn

cơng ty, em đã hồn thành khóa luận tốt nghiệp của mình với đề tài “Kế tốn

chi phí sản xuất và tính giá thành” tại cơng ty TNHH xây dựng cơng trình

Nam Mơn.

Trong chun đề này em đã mạnh dạn đưa ra những ưu, nhược điểm

của công ty với mong muốn giúp cho cơng ty hồn thiện hơn cơng tác kế tốn

chi phí sản xuất và tính giá thành sao cho hợp lý với chế độ tài chính kế tốn

hiện hành.

Mặc dù em đã có nhiều cố gắng nhưng do trình độ nhận thức còn hạn

chế và do thời gian có hạn nên bài viết không thể tránh khỏi những thiếu sót.

Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp để chuyên đề của em được hoàn

thiện hơn nữa.

Em xin chân thành cảm ơn!6969Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 : CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XDCT NAM MÔN.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x