Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ KẾT CẤU MÁY

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ KẾT CẤU MÁY

Tải bản đầy đủ - 0trang

*Phần trên của băng máy là phần làm việc: các cần gạt trước là các cần để lựachọn tốc độ trục chính. Thơng thường có một cần gạt chế độ High speed và Low

speed, cần còn lại là cần lựa chọn tốc độ cắt tương ứng. Trên bề mặt phần này cũng có

bảng tốc độ trục chính thường như một cái mặt đồng hồ nằm bên dưới cần gạt.

*Phần từ băng máy trở xuống: đây là phần này chứa một phần hộp giảm tốc, cácbộ phận hộp giảm tốc này phục vụ cho việc chọn chế độ gia công. Các tay gạt đằng

trước là tay gạt lựa chọn tốc độ chạy dao. Cũng tương tự như khi lựa chọn trục chính,

nó có cần gạt tốc độ chạy dao nhanh, chậm, một cần gạt để lựa chọn chế độ gia công

thường và gia cơng ren. (Với mỗi loại thì các cần này ở vị trí khác nhau nhưng cơng

dụng thì phần lớn là giống nhau.)

Phần bên dưới băng máy là phần sống trượt, phần truyền chuyển động từ hộp

giảm tốc đến bàn xe dao: gồm 2 trục chuyển động: một trục cho chế độ tiện trơn, một

trục dùng cho tiện ren. Trục dưới cùng là trục đỡ, dẫn hướng và là một cần gạt điều

khiển đóng mở trục chính.

-Phần số 3: bàn xe dao.

Đây là phần chuyển động dọc theo băng máy, bên trên có ụ chứa dao, Ụ này cóthể chuyển động ngang, dọc, xoay theo sự điều khiển của người sử dụng.

-Phần 4: Phần ụ động.

Đây là bộ phận có thể chuyển động dọc theo băng máy, Ụ động sử dụng với đầutâm chết hoặc tâm động để đỡ những vật gia cơng có kích thước chiều dài lớn nhằm

tăng độ cứng vững của phôi gia công.

2. Kết cấu cơ khí của máy tiện.

2.1. Bộ phận ụ trước.

Trên đầu trục chính một đầu được lắp với mâm cặp dùng để gá và kẹp chặt chi

tiết gia cơng.28Hình 4. 2. Hình chiếu đứng bộ phận ụ trướcHình 4. 3. Mặt cắt R_R29Hình 4. 4. Mặt cắt T-THình 4. 5. Hình chiếu bằng bộ phận ụ trước30Hình 4. 6. Hình chiếu trục đo bộ phận ụ trước31Hình 4. 7. Hình chiếu đứng nắp hộp chứa động cơHình 4. 8. Mặt cắt R_R32Hình 4. 9. Hình chiếu cạnh nắp hộp chứa động cơHình 4. 10. Hình chiếu trục đo nắp hộp chứa động cơ33Hình 4. 11. Hình chiếu đứng mâm cặpHình 4. 12. Hình chiếu cạnh mâm cặp34Hình 4. 13. Mặt cắt R-R mâm cặpHình 4. 14. Hình chiếu trục đo mâm cặp352.2. Bộ phận đồ gá dao.Hình 4. 15. Hình chiếu đứng đồ gá daoHình 4. 16. Hình chiếu cạnh đồ gá dao36Hình 4. 17. Hình chiếu bằng đồ gá daoHình 4. 18. Hình chiếu trục đo đồ gá dao372.3 Bộ phận thân máy.Hình 4. 19. Hình chiếu đứng thân máyHình 4. 20. Hình chiếu cạnh thân máyHình 4. 21. Hình chiếu bằng thân máyHình 4. 22. Hình chiếu trục đo thân máy38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ KẾT CẤU MÁY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×