Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
khởi động Orcad Capture

khởi động Orcad Capture

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamHiện những gam màu để gán cho từng đối tượng trong trang s ơ đ ồ m ạch

nguyên lý như: màu nển của Background, pin linh kiện. tên linh ki ện,Bus,

đường kết nối các thành phần .lưới vẽ, DRC,maker,giá trị linh kiện

Wire,text…

- Chọn lớp Grid Display:

Chọn linh kiện không cho hiển thị các ô

lưới được thực hiện bằng những dấu

chấm trong các trong thiết kế mạch

nguyên lý hoặc sửa đổi linh kiện. Mục

đích của lưới để cho chúng ta đặt linh

kiện cũng như xắp xếp chúng sao cho

hợp lý và chính xác nhất.- Chọn lớp Pan and Zoom:

Hiện khung thoại chứa các giá trị để thay đổi tỉ lệ phóng to hay thu nh ỏ

các đối tượng nằm trong trang thiết kế sơ đồ mạch.SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 50Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều Tam1.1. Tạo 1 project:

File New  Project

Khi tạo 1 project mới chúng ta bắt buộc phải ghi tên c ủa project vàotrong

Name phải chon thư mục để lưu project đó.Còn nếu muốn mở 1 project

đã thiết kế rồi chungd ta vào File Open Project… chúng ta sẽ thấy 1 hộp

thoại xuất hiện để cho chúng ta chọn file cần mở.- Giao diện Orcad 9.2SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 51Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamDo Orcad 9.2 là phần mềm chạy trên hẹ điều hành Window gi ống nh ư các ph ần

mềm ứng dụng khác. Để học nhanh chương trình ứng dụng này đòi hỏi chúng ta

phải có kiến thức về tin học và đặc biệt là hệ đi ều hành Window, nên chúng ta

sẽ tìm hiểu về chương trình ứng dụng này.

Cũng giơng như các chương trình ưng dụng khác chạy trên hệ đi ều hành

Window, nên chúng ta có thể nhấp chuột phải là chúng ta có th ể th ực hi ện h ầu

hết các đặc tính cơ bản các chức năng cơ bản của chúng mà ta đã thấy ở trên.1.2. Place part:

- công cụ Place part dùng lấy linh kiện từ thư viện ra của sổ vẽ mạch nguyên lý.

- chúng ta có thể chọn 1 thư viện bàng cách Click chu ột vào th ư vi ện c ần ch ọn,

nếu chọn tất cả các thư viện co trong hộp thoại Browse file ta nhấn Ctrl+A.

- kết thúc việc lấy thư viện ta có hình sau:SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 52Báo Cáo Thực Tập Điện TửSV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197GVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamPage 53Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều Tam1.3. Place wire

- Để kết nối các linh kiện lại với nhau ta sử dụng công cụ Place Wire.

- Trước khi thực hiện việc kết nối các linh kiện, ta nên sắp xếp các linh ki ện cho

hợp lý.Các linh kiện vẫn còn nằm ngỗn ngang, để có th ể xoay được các linh ki ện

ngang dọc, quay ngược quay xuôi , ta chọn vào linh kiện cần xoay r ồi ấn phím R,

hoặc phím H,hoặc phím V ( có thể chọn vào linh kiện kich chuột phải chuột

chọn Rotate = R, Mirro Horuzontally = H, Mirro Vertically = V) … và sắp xếp

linh kiện sao cho gọn để chuẩn bị nối dây.SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 54Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều Tam1.4. Kiểm tra sơ đồ nguyên lý

- Nhấp vào biểu tượng minimize trên góc phải hoặc biểu tượng, xuất hiện

màn hình sau, Chọn page 1.SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 55Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều Tam- Nhấp vào biểu tượng design rules chesk

- Hộp thoại design rules chesk xuất hiện, check vào

Scope,Action&Report như hình bên và nhấp Ok để kiểm tra.

- Nếu có thơng báo lỗi bạn hãy kiểm tra vị trí có khoanh tròn nh ỏ màu

xanh và tiến hành sửa lổi rồi tiêp tục.2. Orcad LayoutKhởi động Orcad Layout:

- Star  Allprograms  Orcad Family Release 9.2  Layout

- Click vào biểu tượng trên màn hình Desktop.

- Màn hình làm việc của Layout plusSV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 56Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều Tam

Tạo bản thiết kế mới:

- Tạo bản thiết kế mới vào menu File  New hoặc biểu tượng trên thanh

công cụ. xuất hiện hộp thoại Load Template File, ta nhấp vào file

Template theo đường dãne mạc định:

C:\Program Files\Orcad\Layout_Plus\Data\_DEFAULT.TCH

- Tiếp theo chọn Open, hộp thoại Load Netlis Source Xuất hiện.- Tại hộp thoại Save File As nhập vào đường dẫn và tên file muốn lưu

thiết kế của mình.

- Nhấn Save để tiến hành lưu.

-Quay lại màn hình làm việc của Layout sẽ xuất hiện hộp thoại:- Chọn đường dẫn đến thư viện Layout mạc định là

C:\Program Files\Orcad\Layout_Plus\Library.SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 57Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều Tam- Hộp thoại Footprint for DIODE xuất hiện:- Chọn liên kết các chân linh kiện;SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 58Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều Tam- Sắp xếp các linh kiện trên board mạch:

- Chọn Edit Segment Mode. Kịch vào dây muốn vẽ, lúc đó dây sẽ gắn v ới

con trỏ,rê chuột đẻ tạo đường mạch, kích chuột phải để cố định đường

mạch.Để đổi hướng đường đi của mạch kích vào cuối đoạn dây sau đó đổi

theo hướng mà bạn muốn vẽ. Sau khi vẽ xong nhấn ESC để kết thúc. Nhấp

F5 để refesh bản mạch.SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 59Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamBài 9: MẠCH DAO ĐỘNG KHÔNG TRẠNG THÁI

BỀN DÙNG TRANSISTOR

Mục đích u cầu:

 Khảo sát các thơng số của mạch dao động làm việc ở chế độ dẫn ,

ngắt.

 Nhiệm vụ và hoạt động của các linh kiện trong mạch

 Khả năng ứng dụng của mạch1. Cơ sở lý thuyết:

o

o

oCác chế độ làm việc của transistor

Nguyên tắc hoạt động của mạch

Xác định tần số dao động ở ngõ ra2. Phần thực hành:

2.1. Chuẩn bị dụng cụ, linh kiện:

o Thuốc ngâm mạch in, Dao cắt, giấy nhám, bút long dầu, hàn chì,

nhụa thơng, mũi khoan, thước kẻ và bồn rủa mạch. Bộ nguồn thực

tập.

o Tấm mạch in kích thước 4cm*6cm.

o Các linh kiện cần thiết trong bài.2.2. Tiến trình thực hiện:SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

khởi động Orcad Capture

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×