Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ sở lý thuyết:

Cơ sở lý thuyết:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều Tam2.2. Tiến trình thực hiệnBÀI 7: MẠCH GIẢI MÃ LED 7 ĐOẠN

Mục đích yêu cầu

 Giúp Sinh viên làm quen với việc sử dụng IC số và LED 7 đoạn.

 Khảo sát hoạt động của linh kiện trong mạch.

 Ứng dụng của các linh kiện này trong thực tế.1. Cơ sở lý thuyết:

1.1.Giới thiệu LED 7 đoạn.Led 7 đoạn là một loại đèn hiển thị. Trong thực tế, LED 7 đo ạn dùng làm

cơ cấu hiển thị các con số trong hệ thập phân. Trong một s ố tr ường h ợp

đặc biệt có thể dùng để biểu diễn các hệ HEX và các kí tự. C ấu tạo LED 7

đoạn gồm 8 LED phát quang được gọi là các thanh, lần l ược là a, b, c, d, e,

f, dp( dấu chấm ). LED 7 đoạn có 2 loại anode chung và các Cathode chung.

LED 7 đoạn còn được phân biệt bởi màu sắc và kích cỡ của các đo ạn hi ển

thị.

1.1.1. Sơ đồ, vị trí:SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 38Báo Cáo Thực Tập Điện Tử-GVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamCác đoạn của LED 7 đoạn

Các dạng LED 7 đoạn:

+ Dạng anode chung:Cấu tạo chung: gồm các điode phát quang được đấu chung các đầu anode

hoặc cathode với nhau và được sắp xếp theo hình s ố 8 ngồi ra còn có 1

con LED còn dùng để làm dấu phẩy thập phân cho s ố hi ển th ị, nó đ ược

điều khiển riêng biệt khơng qua mạch giải mã. Các chân LED đ ược x ếp

thành 2 hàng chân mỗi hàng chân là A chung hay K chung. Th ứ t ự s ắp x ếp

cho 2 loại như sau:

SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 39Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamĐối với loại cathode chung thì chân cathode nối xuống mass ( 0V ), còn các

chân a,

b, c, d, e, f, g, dp, điều khiển sao cho :

+ Nếu = 0 thì các thanh tối ; Nếu = 1 thì các thanh sáng.

Thiết kế mạch : mạch giải mã bao giờ cũng được đặt sau mạch đếm nh ị

phân và đặt trước khối hiển thị.1.2. Giới thiệu về IC.

1.2.1. IC tạo xung vuông.SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 40Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều Tam1.2.2. IC đếm ( IC 74LS90 ).SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 41Báo Cáo Thực Tập Điện Tử

-Các thông số của IC 74LS90:

Sơ đồ chức năng của 74LS90-Thành lập dạng sóng :SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197GVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamPage 42Báo Cáo Thực Tập Điện Tử-GVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamIC 74LS90 hoạt động theo bảng trạng thái sau :1.2.3. IC giải mã ( IC 74LS47 ).

IC 74LS47 chuyển đổi mã BCD thành khuôn phù hợp với hệ 10 bằng LED

7 đoạn có A chung. Khi đầu vào LAMP TEST th ấp t ất c ả các đ ầu ra đ ầu

thấp . khi đầu vào RB OUTPUT thấp tất cả các đầu ra đều cao. Khi các đ ầu

vào B, D, C, A là thấp ( số 0 hệ số 10 ) và RB INPUT th ấp t ất c ả các đ ầu ra

đều cao. Điều này cho phép xóa bỏ trạng thái khơng mong muốn trong

một dãy các digital.

Sơ đồ chân :SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 43Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều Tam-Chân 16 : Vcc nối 5V.-Chân 8 : GND nối mass.-Chân 7, 6, 1, 2 : các chân đầu vào mã nhị phân BCD.-Chân 13, 12, 11, 10, 9, 15, 14 là 7 chân kích mức thấp tương ứng v ới

các thanh a, b, c, d, e, f, g của LED 7 đoạn.-Chân 3 : LT_L ( Lamp test input ) : Kiểm tra LED-Chân 4 : BI/RBO_L ( Blanking Input Or Ripple – Banking Output ) :

Xóa ngõ vào.-Chân 5 : RBI_L ( Rippple banking Input ) : Xóa gợn sóng ngõ vào.Nhận thấy các ngõ ra mạch giải mã tác động ở mức thấy ( 0 ) thì

LED tương ứng sáng.

Để hoạt động giải mã xảy ra bình thường thì chân LT và BI/RBO

phải ở mức cao.SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 44Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamMuốn thử đèn LED để cho đèn LED sáng hết thì kéo chân LT xuống

thấp.

Muốn xóa các số ( tắt hết LED ) thì kéo chân BI xuống thấp.Sơ đồ cấu trúc bên trong của IC 74LS47 :SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 45Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamỨng dụng của mạch giải mã 74LS47Mạch tạo xung dao động tạo ra xung kích cho mạch đếm, ta có th ể

điều chỉnh xung cho mạch nhanh hay chậm

Mạch đếm tạo ra số đếm BCD một cách tự động đưa tới mạch giải

mã có thể là do đếm lên hay đếm xuống.

Mạch giải mã sẽ giải mã BCD sang LED 7 đoạn để hiển thị s ố đếm

thập phân.SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 46Báo Cáo Thực Tập Điện TửGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều Tam2. Phần thực hành:

2.1. Chuẩn bị dụng cụ, linh kiện:

o

o

o

o

oThuốc ngâm mạch in, dao cắt, giấy nhám, bút lơng dầu, chì hàn,

nhựa thông,

mũi khoan, thước kẻ, bồn rửa mạch. Bộ nguồn thực tập.

Tấm mạch in kích thước 4x8 cm.

Các linh kiện cần thiết : IC 555, LED 7 đoạn Anot chung, bi ến tr ở

50k, điện

trở 220, 10k, tụ 10uF, IC 74LS47, IC 74LS90.2.2. Tiến trình thực hiện:

oSơ đồ ngun lí mạch:oSơ đồ mạch in:SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 47Báo Cáo Thực Tập Điện TửoGVHD:Th.S Nguy ễn Ki ều TamNgun lý hoạt động : Khi có dòng điện đi vào, IC 555 tạo ra xung

dao động, kích thích IC 74LS90 tạo ra mạch đếm 0000 – 1111, qua

mạch giải mã đếm từ 0 – 9, dùng điện trở 220 ohm kéo lên, cu ối

cùng hiển thị ra LED 7 đoạn.SV: Phan Lê Quốc Chiến - 41401197Page 48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ sở lý thuyết:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×